დიფერენციული დიაგნოზები

ნიშნები / სიმპტომები
გამოკვლევები
ნიშნები / სიმპტომები

ასთმა, როგორც წესი, სიცოცხლის ადრეულ ეტაპებზე ვლინდება. ხშირია ალერგიის, რინიტის და ეგზემის პირადი ან ოჯახური ანამნეზი. სიმპტომები ყოველდღიურად იცვლება, აშკარად გამოხატულია მსტვინავი სუნთქვა, რომელიც, ჩვეულებრივ სწრაფად ემორჩილება ბრონქოდილატატორებით მკურნალობას. ასთმა, რომელიც ხველით მიმდინარეობს მრავალი ნიშნით გავს ფქოდს.

გამოკვლევები

ფილტვის ფუნქციური ტესტებით ვლინდება შექცევადობა ბრონქოდილატორების გამოყენების შემდგომ ნახშირბადის მონოქსიდის დიფუზიის უნარის შემცირების გარეშე. ნახველში ან სისხლში ეოზინოფილიის არსებობა მიუთითებს ასთმაზე.

ნიშნები / სიმპტომები
გამოკვლევები
ნიშნები / სიმპტომები

ჩვეულებრივ სახეზეა კარდიოვასკულური დაავადების ანამნეზი. პაციენტები აქვთ ორთოპნოესთვის დამახასიათებელი ჩივილები და აუსკულტაციით ჩასუნთქვისას კარგად მოისმინება ბიბაზილარული ხიხინი.

გამოკვლევები

B-ტიპის ნატრიურეზული პეპტიდის დონე ჩვეულებრივ მომატებულია და გულმკერდის რენტგენოლოგიური კვლევით ვლინდება ფილტვის სისხლძარღვოვანი სურათის გაძლიერება. ექოკარდიგრამას შეუძლია დიაგნოზის დადასტურება.

ნიშნები / სიმპტომები
გამოკვლევები
ნიშნები / სიმპტომები

შესაძლებელია იყოს განმეორებითი ინფექციის ანამნეზი ბავშვობაში. დამახასიათებელია დიდი რაოდენობით ჩირქოვანი ნახველი. აუსკულტაციით შესაძლებელია უხეში ხიხინის მოსმენა. დიაგნოზის გასაღებს წარმოადგენს ანამნეზში ყივანახველასა და ტუბერკულოზის არსებობა.

გამოკვლევები

გულმკერდის CT (კომპიუტერული ტომოგრაფია) შეესაბამება ბრონქების დილატაციის და კედლების შესქელების სურათს.

ნიშნები / სიმპტომები
გამოკვლევები
ნიშნები / სიმპტომები

ჩვეულებრივ სახეზეა ცხელების, ღამის ოფლიანობის, წონის კლების და ქრონიკული პროდუქტიული ხველის ანამნეზი. ტუბერკულოზი საერთოა არაენდემური ქვეყნის იმიგრანტებისა ენდემური ქვეყნების მოსახლეობისათვის.

გამოკვლევები

დიაგნოზი ითხოვს ბაქტერიოლოგიურ დადასტურებას. ინფილტრატი,ფიბროზი ან გრანულომა , რომელიც ვლლინდება გულმკერდის რენტგენოლოგიური კვლევით ან კომპიუტერული ტომოგრაფიით შეიძლება მიანიშნებდეს ტუბერკულოზის დიაგნოზზე. ტუბერკულოზზე კანის ტესტი, ჩვეულებრივ, დადებითია.

ნიშნები / სიმპტომები
გამოკვლევები
ნიშნები / სიმპტომები

ბრონქიოლიტი დამახასიათებელია მცირე ასაკის პაციენტებისათვის. პაციენტს შეიძლება ჰქონდეს შემაერთებელი ქსოვილის დაავადებების, განსაკუთრებით რევმატოიდური ართრიტის ანამნეზი, ან კვამლთან ექსპოზირება. ზოგიერთი შემთხვევა პოსტ-ინფექციურია

გამოკვლევები

ბრონქიოლიტის დროს PFTs(ფილტვის ფუნქციური ტესტები) შეიძლება იყოს ობსტრუქციული, რესტრიციული ან შერეული. გულმკერდი რენტგენოლოგიური კვლევა გამოავლენს ფილტვის გადაბერვას. გულმკერდის მრავალშრიან CT -ზე შეიძლება გამოვლინდეს დიფუზური, მცირე ზომის ნოდულური ჩრდილები ცენტრალურ წილებში, თუმცა ბავშვებში რადიაციული რისკის გამო იშვიათად ტარდება.

ნიშნები / სიმპტომები
გამოკვლევები
ნიშნები / სიმპტომები

შეიძლება გამოვლინდეს ყველა ასაკში. ტრავმის ან ინტუბაციის ანამნეზი გვეხმარება დიაგნოსტიკაში. ფილტვი გასინჯვით ჩვეულებრივ ნორმის ფარგლებშია, თუმცა შეიძლება გამოვლინდეს ზედა სასუნთქი გზების რესტრიქციის სიმპტომები, როგორიცაა მაგ: მსტვინავი სუნთქვა ან სტრიდორი. თუ პროცესში ხმის იოგია ჩართული, პაციენტს შეიძლება აღენიშნებოდეს დისფონია.

გამოკვლევები

ფილტვის ფუნქციური ტესტის ჩატარებისას ნაკდის მოცულობის მრუდი შეიძლება შეესაბამებოდეს ჩასუნთქვის ან ამოსუნთქვის დამახასიათებელ პლატოს, ან ორივეს. დიაგნოზის დადასტურება ხდება ენდოსკოპიის გზით დაზიანებული სასუნთქი გზების პირდაპირი ვიზუალიზაციით.

ნიშნები / სიმპტომები
გამოკვლევები
ნიშნები / სიმპტომები

ქრონიკული სინუსიტი/რინიტი ქრონიკული ხველის ხშირი მიზეზია. პაციენტი შიძლება უჩიოდეს ზეწოლის შეგრძნებას სინუსების საპროექციო არეში, არაპროდუქტიულ ხველას და/ან თავის ტკივილს.

გამოკვლევები

სინუსების CT კვლევა ან/და ანტიჰისტამინებით ემპირიული მკურნალობა ჩვეულებრივ გამოიყენება დიაგნოსტირებისათვის.

ნიშნები / სიმპტომები
გამოკვლევები
ნიშნები / სიმპტომები

GORD-ის(გასტრო-ეზოფაგური რეფლუქსური დაავადება) მქონე პაციენტს აწუხებს დისპეფსია და ხშირი ბოყინი და შიძლება აღენიშნებოდეს ქრონიკული ხველა, რომელიც ძლიერდება ღამით ზურგზე წოლის დროს.

გამოკვლევები

დიაგნოზი ხშირად ეფუძნება პროტონის ტუმბოს ინჰიბიტორებით ემპირიულ მკურნალობაზე პასუხს.

ნიშნები / სიმპტომები
გამოკვლევები
ნიშნები / სიმპტომები

ACE(ანგიოტენზინ გარდამქმნელი ენზიმი) ინჰიბიტორებმა შიძლება გამიწვიოს ქრონიკული ხველა, თუმცა ხველა, როგორც წესი, არაპროდუქტიულია.

გამოკვლევები

დიაგნოზი ხშირად ზუსტდება ემპირიულად ACE ინჰიბიტორების მოხსნის შემდეგ სიმპტომების გაუმჯობესებით.

ნიშნები / სიმპტომები
გამოკვლევები
ნიშნები / სიმპტომები

პაციენტს შეიძლება აღენიშნებოდეს წონის კლება, ღამის ოფლიანობა, სისხლიანი ნახველი და/ან გულმკერდის ან გვერდის ტკივილი.

ფქოდ-ის მქონე პირებში აღინიშნება ფილტვის კიბოს მომატებული რისკი.

გამოკვლევები

რადიოგრაფია მნიშვნელოვანია ფილტვის კიბოს შესაფასებლად. თუ ენდობრონქიალურ სიმსივნეზე ეჭვი საფუძვლიანია შესაძლოა საჭირო გახდე ბრონქოსკოპია.

აღნიშნული მასალა უნდა გამოიყენოთ disclaimer მიხედვით