ფილტვის ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადება(ფქოდ)

დიფერენციული დიაგნოზები

ასთმა

ნიშნები / სიმპტომები
კვლევები
ნიშნები / სიმპტომები

ასთმა, როგორც წესი, სიცოცხლის ადრეულ ეტაპებზე ვლინდება. ხშირია ალერგიის, რინიტის და ეგზემის პირადი ან ოჯახური ანამნეზი. სიმპტომები ყოველდღიურად იცვლება, აშკარად გამოხატულია მსტვინავი სუნთქვა, რომელიც, ჩვეულებრივ სწრაფად ემორჩილება ბრონქოდილატატორებით მკურნალობას. ასთმა, რომელიც ხველით მიმდინარეობს მრავალი ნიშნით გავს ფქოდს.

კვლევები

სპირომეტრიით ვლინდება შექცევადობა ბრონქოდილატატორების ფონზე. ფილტვის ფუნქციური ტესტებით ვლინდება შექცევადობა ბრონქოდილატორების გამოყენების შემდგომ ნახშირბადის მონოქსიდის დიფუზიის უნარის შემცირების გარეშე. ნახველში ან სისხლში ეოზინოფილიის არსებობა მიუთითებს ასთმაზე.

გულის შეგუბებითი უკმარისობა

ნიშნები / სიმპტომები
კვლევები
ნიშნები / სიმპტომები

ჩვეულებრივ სახეზეა კარდიოვასკულური დაავადების ანამნეზი. პაციენტები აქვთ ორთოპნოესთვის დამახასიათებელი ჩივილები და აუსკულტაციით ჩასუნთქვისას კარგად მოისმინება ბიბაზილარული ხიხინი.

კვლევები

B-ტიპის ნატრიურეზული პეპტიდის დონე, როგორც წესი, მომატებულია და გულმკერდის რენტგენოლოგიური კვლევით ვლინდება ფილტვის სისხლძარღვოვანი სურათის გაძლიერება. ექოკარდიოგრაფიით შესაძლებელია დიაგნოზის დადასტურება.

ბრონქოექტაზია

ნიშნები / სიმპტომები
კვლევები
ნიშნები / სიმპტომები

შესაძლებელია იყოს განმეორებითი ინფექციის ანამნეზი ბავშვობაში. დამახასიათებელია დიდი რაოდენობით ჩირქოვანი ნახველი. აუსკულტაციით შესაძლებელია უხეში ხიხინის მოსმენა. დიაგნოზის გასაღებს წარმოადგენს ანამნეზში ყივანახველასა და ტუბერკულოზის არსებობა.

კვლევები

გულმკერდის CT (კომპიუტერული ტომოგრაფია) შეესაბამება ბრონქების დილატაციის და კედლების შესქელების სურათს.

ტუბერკულოზი

ნიშნები / სიმპტომები
კვლევები
ნიშნები / სიმპტომები

ჩვეულებრივ სახეზეა ცხელების, ღამის ოფლიანობის, წონის კლების და ქრონიკული პროდუქტიული ხველის ანამნეზი. ტუბერკულოზი საერთოა არაენდემური ქვეყნის იმიგრანტებისა ენდემური ქვეყნების მოსახლეობისათვის.

კვლევები

დიაგნოზი უნდა დადასტურდეს ბაქტერიოლოგიურად. ინფილტრატები, ფიბროზი ან გრანულომა, რომელიც ვლინდება გულმკერდის რენტგენოლოგიური კვლევით ან კომპიუტერული ტომოგრაფიით, შეიძლება მეტყველებდეს ტუბერკულოზზე. ტუბერკულოზზე კანის ტესტი, როგორც წესი, დადებითია.

ბრონქიოლიტი

ნიშნები / სიმპტომები
კვლევები
ნიშნები / სიმპტომები

ბრონქიოლიტი დამახასიათებელია მცირე ასაკის პაციენტებისათვის. პაციენტს შეიძლება ჰქონდეს შემაერთებელი ქსოვილის დაავადებების, განსაკუთრებით რევმატოიდური ართრიტის ანამნეზი, ან კვამლთან ექსპოზირება. ზოგიერთი შემთხვევა პოსტ-ინფექციურია

კვლევები

ბრონქიოლიტის დროს ფილტვის ფუნქციური ტესტები შეიძლება იყოს ობსტრუქციული, რესტრიქციული ან შერეული. გულმკერდის რენტგენზე ვლინდება ჰიპერინფლაცია. გულმკერდის ღრუს ორგანოებიის მაღალ-რეზოლუციური კომპიუტერული ტომოგრაფიით შეიძლება გამოვლინდეს დიფუზური, მცირე ზომის ნოდულური ჩრდილები ცენტრალურ წილებში, თუმცა ბავშვებში რადიაციული რისკის გამო იშვიათად ტარდება.

ზედა სასუნთქი გზების დისფუნქცია

ნიშნები / სიმპტომები
კვლევები
ნიშნები / სიმპტომები

შეიძლება გამოვლინდეს ყველა ასაკში. ტრავმის ან ინტუბაციის ანამნეზი გვეხმარება დიაგნოსტიკაში. ფილტვი გასინჯვით ჩვეულებრივ ნორმის ფარგლებშია, თუმცა შეიძლება გამოვლინდეს ზედა სასუნთქი გზების რესტრიქციის სიმპტომები, როგორიცაა მაგ: მსტვინავი სუნთქვა ან სტრიდორი. თუ პროცესში ხმის იოგია ჩართული, პაციენტს შეიძლება აღენიშნებოდეს დისფონია.

კვლევები

ფილტვის ფუნქციური ტესტის ჩატარებისას ნაკდის მოცულობის მრუდი შეიძლება შეესაბამებოდეს ჩასუნთქვის ან ამოსუნთქვის დამახასიათებელ პლატოს, ან ორივეს. დიაგნოზის დადასტურება ხდება ენდოსკოპიის გზით დაზიანებული სასუნთქი გზების პირდაპირი ვიზუალიზაციით.

ქრონიკული სინუსიტი/პოსტნაზალური ჩანადენი

ნიშნები / სიმპტომები
კვლევები
ნიშნები / სიმპტომები

ქრონიკული სინუსიტი/რინიტი ქრონიკული ხველის ხშირი მიზეზია. პაციენტი შიძლება უჩიოდეს ზეწოლის შეგრძნებას სინუსების საპროექციო არეში, არაპროდუქტიულ ხველას და/ან თავის ტკივილს.

კვლევები

ნაზალური ენდოსკოპია, სინუსების კომპიუტერული ტომოგრაფია ან/და ანტიჰისტამინებით ემპირიული მკურნალობა ჩვეულებრივ გამოიყენება დიაგნოსტირებისათვის.

გასტროეზოფაგური რეფლუქსური დაავადება

ნიშნები / სიმპტომები
კვლევები
ნიშნები / სიმპტომები

GORD-ის(გასტრო-ეზოფაგური რეფლუქსური დაავადება) მქონე პაციენტს აწუხებს დისპეფსია და ხშირი ბოყინი და შიძლება აღენიშნებოდეს ქრონიკული ხველა, რომელიც ძლიერდება ღამით ზურგზე წოლის დროს.

კვლევები

დიაგნოზი ხშირად ეფუძნება პროტონის ტუმბოს ინჰიბიტორებით ემპირიულ მკურნალობაზე პასუხს.

ანგიოტენზინგარდამქმნელი ენზიმით (ACE)- ინდუცირებული ქრონიკული ხველა

ნიშნები / სიმპტომები
კვლევები
ნიშნები / სიმპტომები

ACE(ანგიოტენზინ გარდამქმნელი ენზიმი) ინჰიბიტორებმა შიძლება გამიწვიოს ქრონიკული ხველა, თუმცა ხველა, როგორც წესი, არაპროდუქტიულია.

კვლევები

დიაგნოზი ხშირად ზუსტდება ემპირიულად ACE ინჰიბიტორების მოხსნის შემდეგ სიმპტომების გაუმჯობესებით.

ფილტვის კიბო

ნიშნები / სიმპტომები
კვლევები
ნიშნები / სიმპტომები

პაციენტს შეიძლება აღენიშნებოდეს წონის კლება, ღამის ოფლიანობა, სისხლიანი ნახველი და/ან გულმკერდის ან გვერდის ტკივილი.

ფქოდ-ის მქონე პირებში აღინიშნება ფილტვის კიბოს მომატებული რისკი.

კვლევები

რადიოგრაფია მნიშვნელოვანია ფილტვის კიბოს შესაფასებლად. თუ ენდობრონქიალურ სიმსივნეზე ეჭვი საფუძვლიანია შესაძლოა საჭირო გახდე ბრონქოსკოპია.

ამ მასალის გამოყენება ექვემდებარება ჩვენს განცხადებას