ანამნეზი და გასინჯვა

ძირითადი დიაგნოსტიკური ფაქტორები

მთავარი რისკ-ფაქტორი არის მოწევა. სხვა წამყვან რისკ-ფაქტორებს მიეკუთვნება ხანდაზმული ასკი და გენეტიკური ფაქტორები.

ჩვეულებრივ, COPD-ის საწყისი სიმპტომია.

ხშირად აღინიშნება დილაობით, მაგრამ მუდმივ ხასიათს იღებს დაავადების პროგრესირებასთან ერთად.

ჩვეულებრივ პროდუქტიულია, ნახველის ხასითი იცვლება გამწვავებების დროს ან ინფექციის თანდართვისას.

დასაწყისში სუნთქვის გაძნელება გამოიხატება ფიზიკური დატვირთვისას, მაგრამ დაავადების პროგრესირებასთან ერთად, შეიძლება მოსვენებულ მდგომარეობაშიც აღინიშნოს.

პაციენტს შეიძლება უჭირდეს გრძელი წინადადებების წარმოთქმა.

სხვა დიაგნოსტიკური ფაქტორები

გულმკერდის ანტერო-პოსტერიორ(წინა-უკანა) დიამეტრი მომატებულია.

გულისხმობს არასრული ამოსუნთქვის შედეგად განვითარებულ ფილტვის გადაბერვას და ჰაერის დაგროვებას.

გამოწვეულია არასრული ამოსუნთქვის შედეგად განვითარებული ფილტვის გადაბერვით.

მიზეზი კასრისებური გულმკერდი, ფილტვის გადაბერვა და ჰაერის დაგროვებაა.

ვითარდება მეორეულად - ფილტვის ელასტიკურობის შემცირების და ქსოვილის რღვევის შედეგად.

გამწვავების ჩვეული ნიშანი. ამჟამად მიღებული ტერმინი, რომელიც აღწერს ფილტვის ხმიანობას.

მიუთითებს სასუნთქი გზების ანთების და რეზისტენტობის არსებობაზე.

გამწვავების ჩვეული ნიშანი. წყვეტილი ხმიანობა, რომელიც დაკავშირებულია სასუნთქ გზებში ლორწოს ანა ნახველის არსებობასთან.

მიუთითებს სასუნთქი გზების ანთებასა და ლორწოს ჰიპერსეკრეციაზე.

გახშირებული სუნთქვა. კომპენსატორულად ჩნდება ჰიპოქსიის და ჰიპოვენტილაციის დროს.

შეიძლება გამოხატული იყოს დამატებითი სასუნთქი კუნთების ჩართულობა.

გამოწეულ ხელებში დაკარგული პოსტურული კონტროლი( ჩვეულებრივ მოიხსენიებენ როგორც "ფლაპს"), რომელიც ჰიპერკაპნიით არის გამოწვეული.

ჰიპერკაპნია ვითარდება ფილტვის პარენქიმაში აირცვლის დაქვეითების გამო, რომელიც მძიმდება დატვირთვასთან ერთად და შესაძლებელია სუნთქვის უკმარისობაზე მიანიშნებდეს.

ვითარდება მეორეულად - ინტრათორაკალური წნევისა და ფილტვისმიერი გულის შედეგად.

სავარაუდოს ხდის ფილტვისმიერი გულისა და მეორეული ფილტვის ჰიპერტენზიის, როგორც შორსწასული ფილტვის ქრონიკული დაავადების გართულების არსებობას.

ვითარდება მუდმივი ღამის ხველების, პერსისტული ჰიპოქსიისა და ჰიპერკაპნიის ფონზე დარღვეული ძილის გამო.

ვლინდება ჰიპერკაპნიის მიზეზით გამოწვეული ვაზოდილატაციის ფონზე.

ჩვეულებისაებრ, ჩნდება COPD-ის გვიან სტადიებზე ჰიპოქსიასთან, ჰიპერკაპნიასა და ფილტვისმიერ გულთან ერთად.

შორსწასული COPD-ის ნიშანი.

მიუთითებს ფილტვის მეორად ჰიპერტენზიაზე, როგორც ფილტვისმიერი გულის გართულებაზე.

შორსწასული COPD-ის ნიშანი, რომელიც გართულებულია ფილტვისმიერი გულით.

შორსწასული COPD-ის ნიშანი, რომელიც გართულებულია ფილტვისმიერი გულით.

ფქოდი თვითონ არ იწვევს დოლის ჩხირისებრი თითების ჩამოყალიბებას, თუმცა ფქოდით დაავადებული პაციენტების თამბაქოსთან ექსპოზიციის შედეგად განვითარებული ფილტვის კიბოსა და /ან ბრონქოექტაზის შემთხვევაში შესაძლებელია განვითარდეს დოლის ჩხირისებრი თითები. დოლის ჩხირისებრი თითები არ ვლინდება ფილტვის ფუნქციის მნიშვლეოვან დაქვიეთებამდე.

რისკფაქტორები

ყველაზე მნიშვნელოვანი რისკ-ფაქტორები. COPD-ის 40%-70% შემთხვევების მიზეზები.[15]

იწვევს ანთებით რეაქციას, წამწამების დისფუნქციას და ჟანგვით დაზიანებებს.

ასაკდამოკიდებულება შეიძლება დაკავშირებული იყო როგორც მოწევის ხანგრძლივ პერიოდთან, ასევე FEV1-ის ბუნებრივ, ასაკობრივ შემცირებასთან.

სასუნთქი გზების შესუნთქულ გამღიზიანებელზე განვითარებული რეაქცია დამოკიდებულია გენეტიკურ ფაქტორებზე. ალფა-1 ანტიტრიფსინის დეფიციტი გენეტიკური დარღვევაა, რომელიც უმეტესად გვხვდება ჩრდილო ევროპული წარმოშობის ხალხში და ახალგაზრდა ასაკში იწვევს ფილტვის ქვედა წილების პანაცინურ ემფიზემას.

მიუხედავად იმისა, რომ შავი რასის და სხვა ეთნიკური წარმოშობის ამერიკელებში მოწევა მეტაად არის გავრცელებული, COPD უფრო დამახასიათებლია თეთრი რასისთვის.

მტვერით, გამონაბოლქვით და გოგირდის დიოქსიდით ქრონიკული ექსპოზიცია ზრდის COPD-ის განვითარების რისკს.

ბავშვთა ასაკში ხშირმა ინფექციამ შეიძლება გამოიწვიოს ფილტვის დანაწიბურება, ელასტიკურობის დაქვეითება და COPD-ის რისკის გაზრდა

COPD უფრო მეტად გვხვდება მამრობით სქესში, თუმცა ეს სავარაუდოდ განპირობებუილია იმით, რომ მწეველი მამაკაცი უფრო მეტია. თუმცა, არსებობს მოსაზრება, რომ ქალები მამაკაცებთან შედარებით თამბაქოს კვამლის მიმართ მეტად მგრძნობიარენი არიან.[16][17][18][19]

დაბალი სოციალურ-ეკონომიკური სტატუსის მქონე მოსახლეობას COPD-ის განვითარების მომატებული რისკი აქვს.[20] ეს შესაძლოა იყოს მოწევის, ჰაერის დაბინძურების და სხვა ფაქტორების გავლენა.

ამ მასალის გამოყენება ექვემდებარება ჩვენს წესებს