ანამნეზი და გასინჯვა

ძირითადი დიაგნოსტიკური ფაქტორები

ჩვეულებრივ, COPD-ის საწყისი სიმპტომია.

ხშირად აღინიშნება დილაობით, მაგრამ მუდმივ ხასიათს იღებს დაავადების პროგრესირებასთან ერთად.

ჩვეულებრივ პროდუქტიულია, ნახველის ხასითი იცვლება გამწვავებების დროს ან ინფექციის თანდართვისას.

დასაწყისში სუნთქვის გაძნელება გამოიხატება ფიზიკური დატვირთვისას, მაგრამ დაავადების პროგრესირებასთან ერთად, შეიძლება მოსვენებულ მდგომარეობაშიც აღინიშნოს.

პაციენტს შეიძლება უჭირდეს გრძელი წინადადებების წარმოთქმა.

ნახველის ქრონიკული პროდუქცია შეიძლება მიუთითებდეს ფქოდ-ზე.

მოიცავს ექსპოზიციას თამბაქოს კვამლთან, დაბინძურებულ ჰაერთან, საყოფაცხოვრებო საწვავის ნამწვავთან; პროფესიული ექსპოზიცია მტვერთან, ქიმიურ ნივთიერებებთან, აირებთან, კვამლთან, გენეტიკური ფაქტორები და ფილტვის განვითარების თანდაყოლილი პათოლოგია.

სხვა დიაგნოსტიკური ფაქტორები

გულმკერდის ანტერო-პოსტერიორ(წინა-უკანა) დიამეტრი მომატებულია.

გულისხმობს არასრული ამოსუნთქვის შედეგად განვითარებულ ფილტვის გადაბერვას და ჰაერის დაგროვებას.

გამოწვეულია არასრული ამოსუნთქვის შედეგად განვითარებული ფილტვის გადაბერვით.

მიზეზი კასრისებური გულმკერდი, ფილტვის გადაბერვა და ჰაერის დაგროვებაა.

ვითარდება მეორეულად - ფილტვის ელასტიკურობის შემცირების და ქსოვილის რღვევის შედეგად.

გამწვავების ჩვეული ნიშანი. ამჟამად მიღებული ტერმინი, რომელიც აღწერს ფილტვის ხმიანობას.

მიუთითებს სასუნთქი გზების ანთების და რეზისტენტობის არსებობაზე.


ექსპირაციული მსტვინავი სუნთქვაექსპირაციული მსტვინავი სუნთქვა

პოლიფონიური მსტვინავი სუნთქვაპოლიფონიური მსტვინავი სუნთქვა

გამწვავების ჩვეული ნიშანი. წყვეტილი ხმიანობა, რომელიც დაკავშირებულია სასუნთქ გზებში ლორწოს ანა ნახველის არსებობასთან.

მიუთითებს სასუნთქი გზების ანთებასა და ლორწოს ჰიპერსეკრეციაზე.


ადრეული ინსპირატორული ხიხინიადრეული ინსპირატორული ხიხინი

გახშირებული სუნთქვა. კომპენსატორულად ჩნდება ჰიპოქსიის და ჰიპოვენტილაციის დროს.

შეიძლება გამოხატული იყოს დამატებითი სასუნთქი კუნთების ჩართულობა.

გამოწეულ ხელებში დაკარგული პოსტურული კონტროლი( ჩვეულებრივ მოიხსენიებენ როგორც "ფლაპს"), რომელიც ჰიპერკაპნიით არის გამოწვეული.

ჰიპერკაპნია ვითარდება ფილტვის პარენქიმაში აირცვლის დაქვეითების გამო, რომელიც მძიმდება დატვირთვასთან ერთად და შესაძლებელია სუნთქვის უკმარისობაზე მიანიშნებდეს.

ვითარდება მეორეულად - ინტრათორაკალური წნევისა და ფილტვისმიერი გულის შედეგად.

სავარაუდოს ხდის ფილტვისმიერი გულისა და მეორეული ფილტვის ჰიპერტენზიის, როგორც შორსწასული ფილტვის ქრონიკული დაავადების გართულების არსებობას.

ვითარდება მუდმივი ღამის ხველების, პერსისტული ჰიპოქსიისა და ჰიპერკაპნიის ფონზე დარღვეული ძილის გამო.

შეიძლება განვითარდეს ანორექსიის გამოც.

ხშირია ფქოდის მძიმე ან ძალიან მძიმე ფორმების დროს.

ვლინდება ჰიპერკაპნიის მიზეზით გამოწვეული ვაზოდილატაციის ფონზე.

უნებლიე მოძრაობა ექსპირაციის გასახანგრძლივებლად და ნარჩენი ჰაერის შემცირების მიზნით.

ჩვეულებისაებრ, ჩნდება COPD-ის გვიან სტადიებზე ჰიპოქსიასთან, ჰიპერკაპნიასა და ფილტვისმიერ გულთან ერთად.

შორსწასული COPD-ის ნიშანი.

მიუთითებს ფილტვის მეორად ჰიპერტენზიაზე, როგორც ფილტვისმიერი გულის გართულებაზე.

შორსწასული COPD-ის ნიშანი, რომელიც გართულებულია ფილტვისმიერი გულით.

შორსწასული COPD-ის ნიშანი, რომელიც გართულებულია ფილტვისმიერი გულით.

ფქოდი თავისმხრივ არ იწვევს თითების დოლისებრ პათოლოგიას. დოლისებრი თითების არსებობა ექიმს მიანიშნებს შესაძლო პათოლოგიებზე (მაგ. ფილტვის კიბო ან ბრონქოექტაზია).

რისკფაქტორები

ყველაზე მნიშვნელოვანი რისკ ფაქტორები.[11] COPD-ის შემთხვევათა 40%-70%-ის მიზეზი.[10] ფქოდის რისკს ზრდის ასევე სიგარეტის კვამლთან ექსპოზიცია.

იწვევს ანთებით რეაქციას, წამწამების დისფუნქციას და ჟანგვით დაზიანებებს.

ასაკდამოკიდებულება შეიძლება დაკავშირებული იყო როგორც მოწევის ხანგრძლივ პერიოდთან, ასევე FEV1-ის ბუნებრივ, ასაკობრივ შემცირებასთან.

სასუნთქი გზების ინჰალაციურ გამღიზიანებელზე განვითარებული რეაქცია დამოკიდებულია გენეტიკურ ფაქტორებზე. ალფა-1 ანტიტრიფსინის დეფიციტი გენეტიკური დარღვევაა, რომელიც უმეტესად გვხვდება ჩრდილო ევროპული წარმომავლობის პირებში და ახალგაზრდა ასაკში იწვევს ფილტვის ქვემო წილების პანაცინურ ემფიზემას. სისტემური მიმოხილვითა და მეტა ანალიზით გამოვლინდა, რომ ფქოდის პრევალენტობა უფრო მაღალია იმ პირებში, რომელთა მშობლებიც ფქოდ-დადასტურეებულნი არიან, ვიდრე დანარჩენ მოსახლეობაში.[19]

ფქოდ უფრო ხშირია თეთრკანიან ადამიანებში, ვიდრე შავკანიან და სამხრეთ-აზიელ პირებში, ისეთი ფაქტორების გათვალისწინების შემდგომ, როორციაა მოწევა, ასაკი, სქესი და სოციოეკონომიკური სტატუსი.[20]

მტვერთან, გამონაბოლქვთან და გოგირდის დიოქსიდთან ქრონიკული ექსპოზირება ზრდის ფქოდ-ის განვითარების რისკს.[11]

საყოფაცხოვრებო ექსპოზიცია ნახშირის ან ბიომასური საწვავის ნამწვავთან ზრდის ფქოდ-ის რისკს.[21]

ფქოდ-ის შემთხვევების დაახლოებით 14% გამოწვეულია პროფესიული ექსპოზიციით.[22]

ბავშვთა ასაკში ხშირმა ინფექციებმა შეიძლება გამოიწვიოს ფილტვის დანაწიბურება, ელასტიკურობის დაქვეითება და ფქოდ-ის რისკის გაზრდა. ანამნეზში ტუბერკულოზის არსებობა დაკავშირებულია ფქოდ-ის მომატებულ რისკთან.[23]

ფქოდ უფრო ხშირია მამაკაცებში, სავარაუდოდ თამბაქოს უფრო აქტიური მოხმარების გამო. თუმცაღა, არსებობს მოსაზრება, რომ ქალები, მამაკაცებთან შედარებით, თამბაქოს კვამლის მიმართ მეტად მგრძნობიარენი არიან.[24][25][26][27]

დაბალი სოციალურ-ეკონომიკური სტატუსის მქონე მოსახლეობას COPD-ის განვითარების მომატებული რისკი აქვს.[28] ეს შესაძლოა იყოს მოწევის, ჰაერის დაბინძურების და სხვა ფაქტორების გავლენა.

ეპიდემიოლოგიური კვლევებით ვლინდება კავშირი ფქოდ-ის რისკსა და ანამნეზში რევმატოიდული ართრიტის არსებობას შორის.[23] მეტა-ანალიზით გამოვლინდა, რომ საკონტროლო ჯგუფებთან შედარებით, რევმატოიდული ართრიტის მქონე პაციენტებში ინციდენტური ფქოდ-ის რისკი ბევრად მაღალი იყო, ჯ ამური ფარდობითი რისკი 1.82.[29]

ამ მასალის გამოყენება ექვემდებარება ჩვენს წესებს