საერთაშორისო გაიდლაინები

ევროპა

გამოქვეყნებულია::British Thoracic Society; Intensive Care Society

ბოლო გამოქვეყნება:2017

გამოქვეყნებულია::Swiss Respiratory Society; European Association for Bronchology and Interventional Pulmonology

ბოლო გამოქვეყნება:2016

გამოქვეყნებულია::British Thoracic Society

ბოლო გამოქვეყნება:2013

გამოქვეყნებულია::National Institute for Health and Care Excellence

ბოლო გამოქვეყნება:2010

დანარჩენი მსოფლიო

გამოქვეყნებულია::Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease

ბოლო გამოქვეყნება:2018

გამოქვეყნებულია::American Thoracic Society; European Respiratory Society

ბოლო გამოქვეყნება:2015

ჩრდილოეთ ამერიკა

გამოქვეყნებულია::American Association of Cardiovascular and Pulmonary Rehabilitation

ბოლო გამოქვეყნება:2016

გამოქვეყნებულია::Registered Nurses Association of Ontario (Canada)

ბოლო გამოქვეყნება:2010

ოკეანეთი

გამოქვეყნებულია::Lung Foundation Australia; Thoracic Society of Australia and New Zealand

ბოლო გამოქვეყნება:2018

გამოქვეყნებულია::Lung Foundation Australia; Thoracic Society of Australia and New Zealand

ბოლო გამოქვეყნება:2017

აღნიშნული მასალა უნდა გამოიყენოთ disclaimer მიხედვით