კვლევები

1-ად შესაკვეთი გამოკვლევები

ტესტი
შედეგი
ტესტი

COPD დიაგნოსტიკა ხდება FEV1 - ის საფუძველზე და დამოკიდებულია იმაზე, თუ მოსალოდნელი FEV1-ის რამდენ პროცენტს წარმოადგენს არსებული FEV1. იმ შემთხვევაში თუ FVC-ის გაზომვა გაძნელებულია, შეიძლება FEV6-ის (ფორსირებული ექსპირატორული მოცულობა მე-6 წამზე) გამოყენება.[22]

შედეგი

FEV1/FVC შეფარდება <0.70; ტოტალური შეუქცევადობა, არც აუცილებელი და არც ტიპური შედეგია

ტესტი
შედეგი
ტესტი

მწვავე შემთხვევებში ისაზღვრება, როგორც ერთ-ერთი ვიტალურ ნიშანი. მოწყობილობა "ამოარჩევს" კარგ პულსურ ტალღას. ქრონიკული დაავადების მქონე პაციენტებში, ჟანგბადით გაჯერება (სატურაცია) 88%-დან 90%-მდე შეიძლება იყოს მისაღები.

თუ <92%, მოწმდება არტერიული ან კაპილარული სისხლის აირები.[1]

შედეგი

ჟანგბადით დაბალი გაჯერება (სატურაცია) -

ტესტი
შედეგი
ტესტი

მოწმდება ძალიან მძიმე პაციენტებში, განსაკუთრებით, თუ პულსოქსიმეტრით მიღებული შედეგები არ ჯდება ნორმის ფარგლებში. ასევე უნდა გაიზომოს ყველა სტაბილურ პაციენტში რომლის FEV1 <35%-ზე ნაკლებია ან, თუ არსებული კლინიკური სიმპტომებით სავარაუდოა სუნთქვის უკმარისობა ან პერიფერიულად სატურაცია <92%.

ჰიპერკაპნია, ჰიპოქსია და რესპირატორული აციდოზი, მოსალოდნელი სუნთქვის უკმარისობის და ინტუბაცის შესაძლო საჭიროების მანიშნებელია.

შედეგი

PaCO₂ > 50 მმ.ვწყ.სვ და/ან PaO₂ <60 მმ.ვწყ.სვ მიუთითებს სუნთქვის უკმარისობაზე

ტესტი
შედეგი
ტესტი

იშვიათად დიაგნოსტირდება, მაგრამ საშუალებას იძლევა გამოვრიცხოთ სხვა პათოლოგიები.

შეიძლება გამოვლინდეს ანტეროპოსტერიორული (წინარეუკანა) თანაფარდობის და ფილტვის გამჭირვალობის ზრდა, დიაფრაგმის გადასწორება, ნეკნთაშუა სივრცეების გაფართოება. com.bmj.content.model.Caption@6fd17662[Figure caption and citation for the preceding image starts]: ფილტვის ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადების (COPD) მქონე პაციენტის გულ-მკერდის რენტგენოგრამა:Manoochehr Abadian Sharifabad, MD -ის კოლექციიდან [Citation ends].com.bmj.content.model.Caption@7e807943[Figure caption and citation for the preceding image starts]: COPD-ის დროს გულმკერდის რენტგენოგრაფია(გვერდითი პროექცია): გადაბერილი ფილტვები, დიაფრაგმის გადასწორება, ნეკნთაშუა სივრცეების გაფართოება ლატერალურ ჭრილში.Manoochehr Abadian Sharifabad, MD -ის კოლექციიდან [Citation ends].

ასევე შეიძლება გამოავლინიოს COPD-ის ისეთი გართულებები, როგორიცაა პნევმონია ან პნევმოთორაქსი.

შედეგი

გადაბერვა

ტესტი
შედეგი
ტესტი

შესაძლოა ჩატარდეს გამწვავების სიმძიმის შესაფასებლად და შიძლება გვიჩვენოს პოლიციტემია (ჰემატოკრიტი >55%), ანემია და ლეიკოციტოზი.[1]

შედეგი

მომატებული ჰემატოკრიტი, შესაძლოა ლეიკოციტების რაოდენობის მატება

ტესტი
შედეგი
ტესტი

COPD-ის რისკ-ფაქტორები გულის იშემიური დაავადების რისკ-ფაქტორების მსგავსია, ასე რომ, ხშირია ერთდროულად ორივე დაავადების არსებობა.

შედეგი

მარჯვენა პარკუჭის ჰიპერტროფიის ნიშნები, არითმია, იშემია

გასათვალისწინებელი კვლევები

ტესტი
შედეგი
ტესტი

გამწვავების დროს საჭიროა ემპირიული ანტიბიოტიკოთერაპია, თუ პაციენტს აღენიშნება 3 კარდინალური სიმპტომი: დისპნოეს გაძლიერება, დიდი რაოდენობით ნახველი, ჩირქიანი ნახველი; ასევე 2 კარდინალური სიმპტომი, თუ ამ 2 სიმპტომიდან ერთ-ერთი ნახველში ჩირქის მომატებული შემცველობაა; ემპირიული ანტიბიოტიკოთერაპია აგრეთვე ინიშნება იმ შემთხვევაში, თუ პაციენტი საჭიროებს მექანიკურ ვენტილაციას. იმ პაციენტების ნახველი, რომელთაც აღენიშნებათ მექანიკური ვენტილაციის საჭიროება, ხშირი გამწვავებები, სასუნთქ გზებში ჰაერის ნაკადის მძიმე შეზღუდვა და/ან გამწვავებები, უნდა გაიგზავნოს ლაბორატორიაში კულტივირებისათვის.[1]

შედეგი

ინფექციური აგენტი

ტესტი
შედეგი
ტესტი

გამოსადეგია დიაგნოსტიკური პრობლემების გადასაჭრელად და წინასაოპერაცია შეფასებისთვის.[1] საჭიროებს სპეციალიზებულ ლაბორატორიას.

ნახშირბადის მონოქსიდის დიფუზიის უნარის შემცირება უფრო მეტად მიუთითებს ქრონიკული ბრონქიტის ფონზე განვითარებულ ემფიზემაზე.

შედეგი

ობსტრუქციის მაჩვენებლები, შემცირებული DLCO(ნახშირბადის მონოქსიდის დიფუზიის უნარი)

ტესტი
შედეგი
ტესტი

გულმკერდის რენტგენოლოგიურ კვლევასთან შედარებით უკეთესად ვიზუალიზდება ფილტვის ქსოვილის დაზიანების გავრცელება და გადაბერვის ხარისხი.com.bmj.content.model.Caption@5cc9f00b[Figure caption and citation for the preceding image starts]: გულმკერდის CT COPD-ის დროს: გადაბერილი ფილტვი, ემფიტემატოზური ცვლილებები და მომატებული ანტერო-პოსტერიული დიამეტრი(კასრისებური გულმკერდი)Manoochehr Abadian Sharifabad, MD -ის კოლექციიდან [Citation ends].

მოწევასთან დაკავშირებულ COPD-ისგან განსხვავებით , ალფა-1 ანტიტრიფსინის დეფიციტი მეტად აზიანებს ფილტვის ქვედა არეებს.

სარგებლიანობა გამოიხატება სხვა, ფონური დაავადების გამორიცხვისა და პრეოპერაციული შეფასების შესაძლებლობაში.

შედეგი

გადაბერვა

ტესტი
შედეგი
ტესტი

ალფა-1 ანტიტრიფსინის დეფიციტის შემთხვევაში აღინიშნება დაქვეითებული დონე. ტესტს ტარდება, თუ არსებობს ალფა-1 ანტიტრიფსინის დეფიციტის საფუძვლიანი ეჭვი, როგორიცაა ოჯახური ანამნეზი ან COPD-ის ატიპური შემთხვევები(ახალგაზრდა ასაკი და არამწეველი) ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია ფქოდ-ით დაავადებული თითოეული პაციენტისთვის რეკომენდაციას უწევს ერთჯერად სკრინინგს, განსაკუთრებით იმ რეგიონებში, რომლებშიც ალფა-1 ანტიტრიფსინის დეფიციტის პრევალენტი მაღალია.[23]

შედეგი

COPD-ის მქონე პაციენტებში უნდა იყოს ნორმის ფარგლებში.

ტესტი
შედეგი
ტესტი

დისპროპორციული დისპნოეს მქონე პაციენტებში შეიძლება, სპირომეტრიასთან შედარებით მეტად ღირებული იყოს.[25] ის შეიძლება ჩატარდეს ციკლურ ერგომეტრზე ან სარბენ ბილიკზე ან მარტივი, განსაზღვრული დროით სიარულის შემდეგ (მაგ. 6 წუთი ან ხანგრძლივობა <6 წუთი).[26] დატვირთვის ტესტი შეიძლება გამოვიყენოთ აგრეთვე იმ პაციენტების შესარჩევად, რომელთაც უნდა გაიარონ რეაბილიტაციის კურსი.

შედეგი

ტესტის ცუდი შედეგები ან დატვირტვისას ჰიპოქსემიის განვითარება მიგვანიშნებს დაავადების მოგვიანებით სტადიაზე

ტესტი
შედეგი
ტესტი

ღამის ობსტრუქციული აპნოე გავრცელებულია COPD-ის მქონე პაციენტებში და ასოცირდება სიკვდილის და ჰოსპიტალიზაციის მომატებულ რისკთან.[24]

შედეგი

მომატებული აპნოე-ჰიპოპნოეს ინდექსი და/ან ღამის ჰიპოქსემია

ტესტი
შედეგი
ტესტი

სასუნთქი კუნთების ფუნქციონირება შეიძლება გამოვიკვლიოთ, თუ დისპნოე ან ჰიპერკაპნია FEV1 მიმართებაში არაპროპორციულად მომატებულია, ისევე როგორც - პაციენტებში დაბალი ნუტრიციოლოგიური მაჩვენებლებით და კორტიკოსტეროიდებული მიოპათიით.[27]

შედეგი

მაქსიმალური ჩასუნთქვის დროს განვითარებული წნევის შემცირება

ამ მასალის გამოყენება ექვემდებარება ჩვენს წესებს