განხილვები პაციენტთან

პაციენტები უნდა დარჩნენ რაც შეიძლება აქტიურები და შეინარჩუნონ ჯანმრთელობა. აუცილებელია აქტიური და პასიური მოწევის შეწყვეტა და ტოქსიკური კვამლით ექსპოზირების თავიდან არიდება.

საჭიროა რეგულარული, "დისპანსერული" სამედიცინო შემოწმება მკურნალობის ოპტიმიზაციისთვის. სიმპტომების ყველა სახის გაუარესების დროს ნაჩვენებია გადაუდებელი სამედიცინო შემოწმება. პაციენტებს, რომელნიც იმყოფებიან მუდმივ ოქსიგენოთერაპიაზე, მოგზაურობის დროს შეიძლება დასჭირდეთ ჟანგბადის გაზრდილი რაოდენობა.

პაციენტები უნდა წახალისდნენ ფიზიკური აქტივობის შესანარჩუნებლად.[1]

ამ მასალის გამოყენება ექვემდებარება ჩვენს წესებს