კოქრეინის კლინიკური პასუხები

მტკიცებულების ქულები

მტკიცებულება A

გამწვავებების შემცირება: არსებობს მაღალი ხარისხის მტკიცებულებები, რომ ანტიქოლინერგული საშუალებების და ხანმოკლე მოქმედების ბეტა-2 აგონისტების კომბინაცია მეტად ეფექტურად ამცირებს COPD-ის გამწვავებებს, ვიდრე ბეტა-2 აგონისტებით მონოთერაპია. თუმცა, ამ კომბინაციამ ვერ გამოავლინა მეტი ეფექტურობა ვიდრე ანტიქოლინერგული პრეპარატებით მონოთერაპიამ.

მტკიცებულება A

ფილტვის ფუნქცია: არსებობს მაღალი ხარისხის მტკიცებულებები, რომ მოწევის შეწყვეტა უფრო ეფექტურია, ვიდრე ჩვეული მოვლა, FEV1 გასაუმჯობესებლად COPD- ის 1-5 წლებში და ყველა მიზეზით გამოწვეული სიკვდილობის შესამცირებლად 14.5 წლებზე..

მტკიცებულება A

გამწვავებების შემცირება: არსებობს მაღალი ხარისხის მტკიცებულებები, რომ ბეტა-2 აგონისტები მეტად ეფექტურად ამცირებენ გამწვავებებს მკურნალობის 12-52 კვირაზე, პლაცებოსთან შედარებით.

მტკიცებულება A

გამწვავებების შემცირება: არსებობს მაღალი ხარისხის მტკიცებულებები, რომ თეოფილინი უფრო ეფექტურად ზრდის FEV1-ს ვიდრე პლაცებო. თუმცა, მისი სარგებლი იზღუდება გვერდითი მოვლენებით და სისხლში კონცეტრაციის ხშირი მონიტორინგის აუცილებლობით.

მტკიცებულება A

ფილტვის ფუნქცია: არსებობს საშულო ხარისხის მტკიცებულებები,რომ ბეტა-2 აგონისტები მეტად ეფექტურად აუმჯობესებენ FEV1-ს და ქოშინის ხარისხს 1 კვირაზე, პლაცებოსთან შედარებით.

მტკიცებულება A

გამწვავებების შემცირება: არსებობს მაღალი ხარისხის მტკიცებულებები, რომ აზიტრომიცინით პროფილაქტიკა ამცირებს გამწვავებებს COPD-ის II, III, ან IV სტადიის მქონე პაციენტებში. თუმცა, აზიტრომიცინის 1 წლიის განმავლობაში მიღების დროს, ყველაზე ხშირად აღრიცხული გართულება იყო სმენის დაქვეითება. [147]

მტკიცებულება B

ფილტვის ფუნქცია: არსებობს საშულო ხარისხის მტკიცებულებები,რომ ხანმოკლე მოქმედების ანტიქოლინერგული საშუალებები ხანმოკლე მოქმედების ბეტა-2 აგონისტებთან ერთად , უფრო ეფექტურად აუმჯობესებენ FEV1-ს 12 კვირაზე, პლაცებოსთან შედარებით.

მტკიცებულება B

სიკვდილობა: არსებობს საშუალო ხარისხის მტკიცებულებები, რომ სახლის პირობებსი ჩატარებული ოქსიგენოთერაპია მის ჩაუტარებლობასთან შედარებით ეფექტურად ამცირებს სიკვდილობას პაციენტებში, რომელთაც აღენიშნებათ დღის განმავლობაში გაოხატული მძიმე ჰიპოქსემია და ამსთან,მუდმივად ჟანგბადის მიწოდება უფრო ეფექტურია, ვიდრე ღამის ოქსიგენოთერაპია.

ამ მასალის გამოყენება ექვემდებარება ჩვენს წესებს