ეპიდემიოლოგია

ფილტვის ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადება უფრო ხშირია ასაკოვან ადამიანებში, განსაკუთრებით 65 წლის შემდეგ. ფილტვის ობსტრუქციული დაავადების ტვირთის ინიციატივის(BOLD) ვარაუდით, მეორე და შემდეგი საფეხურის ფილტვის ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადების პრევალენტობა მსოფლიო მასშტაბით შემდეგია: 10.1 ± 4.8% მთლიანდ , ხოლო კაცებისა და ქალების მიხედვით, შესაბამისად -11.8 ± 7.9% და 8.5 ± 5.8% .[6] დაავადებასთან დაკავშირებული სიკვდილობა ქალებში უკანასკნელი 20 წლის განმავლობაში გაორმაგებულია და კიდევ უფრო მეტიცაა, ამჟამად უთანაბრდება იმავე მაჩვენებელს კაცებში. აშშ-ში ფქოდის შემთხვევათა რიცხვი 1982 წლიდან 41%-ითაა გაზრდილი. ფქოდი გვხვდება თეთრკანიანი ქალების 1-3%-ში, ხოლო თეთრკანიანი კაცების 4-6%-ში. ვარაუდობენ, რომ 2020 წლისთვის ფქოდი სიკვდილის რიგით მესამე გამომწვევი მიზეზი იქნება.[1][7] აღნიშნულის მიზეზი გახლავთ თამბაქოს მოწევის მასშტაბური გავრცელება და მსოფლიო მოსახლეობის "დაბერება", ასევე სიკვდილობის შემცირება სიკვდილობის შემცირება სხვა მიზეზების გამო, როგორიცაა გულ-სისხლძარღვთა დაავადება.[1][8] სისტემურმა მიმოხილვამ და მეტა ანალიზმა აჩვენა, რომ ფქოდის პრევალენტობა ზოგად მოსახლეობასთან შედარებით უფრო მაღალია ფქოდის მქონე პირების მემკვიდრე ზრდასრულებში.[9] რეტროსპექტული კვლევით დიდ ბრიტანეთში, 1990-1997 წლებში, დადგინდა, რომ ფილტვის ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადების (COPD) პრევალენტობა მამაკაცებში 2%-ია და ქალებში 1%.[10]

ამ მასალის გამოყენება ექვემდებარება ჩვენს წესებს