ფილტვის ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადება(ფქოდ)

ეპიდემიოლოგია

ფქოდი უფრო ხშირია ხანდაზმულ პაციენტებში, განსაკუთრებით 65 წელს გადაცილებულ პირებში. ფქოდ-ის პრევალენტობა ყველაზე მაღალია ამერიკის ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის რეგიონში და ყველაზე დაბალია - სსამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიასა და დასავლეთ წყნაროკეანურ რეგიონებში. მსოფლიო მასშტაბით საერთო პრევალენტობა მამაკაცებში არის 15.7%, ხოლო ქალებში 9.93%.[8] ფქოდ-ის პრევალენტობა აშშ-ში შეადგენს დაახლოებიტთ14%-ს.[9]

ფქოდ-ით გამოწვეული სიკვდილის შემთხვევათა რაოდენობა 1990 წლის შემდეგ გაზრდილია 23%-ით და მიიჩნევენ, რომ 2020 წლისთვის, ფქოდ მსოფლიოში სიკვდილის გამომწვევ მიზეზთა შორის სიხშირით მე-3 იქნება.[1][10][11] აღნიშნულის მიზეზი გახლავთ თამბაქოს მოწევის მასშტაბური გავრცელება და მსოფლიო მოსახლეობის "დაბერება", ასევე სიკვდილობის შემცირება სიკვდილობის შემცირება სხვა მიზეზების გამო, როგორიცაა გულ-სისხლძარღვთა დაავადება.[1][12] მამაკაცების სიკვდილობის მაჩვენებელი აღემატება ქალების სიკვდილობის მაჩვენებელს.[11]

საერთაშორისო კვლევის თანახმად, ფქოდ-ის პრევალენტობა პირებში, რომელთაც არასოდეს მოუწევიათ, არის 12.2%.[13] ეს შეიძლება გამოწვეული იყოს დაბალი და საშუალო შემოსავლის ქვეყნებში ჰაერის დაბინძურებით ან მყარი საწვავის მოხმარებით შენობის შიგნით. აშშ-ში, ფქოდ-ის პრევალენტობა არამწეველებში 2.2%-ია. ამ შემთხვევებიდან მრავალი პროფესიულ ექსპოზიციას მიეწერება.[14]

ამ მასალის გამოყენება ექვემდებარება ჩვენს განცხადებას