მკურნალობის ალგორითმი

ყურადღება: ფორმულაციები/შეყვანის გზები და დოზირება შეიძლება განსხვავდებოდეს მედიკამენტთა დასახელებებს, ბრენდებს, ფორმულარებსა და ლოკაციებს შორის. მკურნალობის რეკომენდაციები სპეციფიკურია პაციენტთა ჯგუფისთვის. იხილეთ: see disclaimer

მწვავე

ამბულატორიული პაციენტებში ინფექციური გენეზის გამწვავება

ინფექციური გამწვავებით ჰოსპიტალიზებული პაციენტები

რესპირატორული უკმარისობა

მიმდინარე

აღნიშნული მასალა უნდა გამოიყენოთ disclaimer მიხედვით