ფილტვის ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადება(ფქოდ)

მკურნალობის ალგორითმი

მიაქციეთ ყურადღება, რომ ფორმულა/შეყვანის გზა და დოზა შეიძლება განსხვავებული იყოს მედიკამენტების დასახელების და ბრენდის, ფორმულარის ან გეოგრაფიული ადგილმდებარეობის მიხედვით. მკურნალობის შესახებ რეკომენდაციები სპეციფიკურია პაციენტის ჯგუფების მიხედვით: იხილეთ გაფრთხილება

მწვავე

GOLD ჯგუფი A: საწყისი მკურნალობა

GOLD ჯგუფი B: საწყისი მკურნალობა

GOLD ჯგუფი C: საწყისი მკურნალობა

GOLD ჯგუფი D: საწყისი მკურნალობა

მიმდინარე

GOLD ჯგუფი A, B, C ან D: პერსისტენტული დისპნოე / ვარჯიშის შეზღუდვა საწყისი თერაპიის შემდეგ

ფქოდ-ის გლობალური ინიციატივის A, B, C, ან D ჯგუფები: მუდმივი გამწვავებები საწყისი თერაპიის შემდეგ

back arrow

Choose a patient group to see our recommendations

Please note that formulations/routes and doses may differ between drug names and brands, drug formularies, or locations. Treatment recommendations are specific to patient groups. See disclaimer

ამ მასალის გამოყენება ექვემდებარება ჩვენს განცხადებას