პროგნოზი

ფილტვის ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადება(COPD) ცვალებადი მიმდინარეობისა და ვარიაბელური პროგნოზის მქონე დაავადებაა. მისი პროგნოზი დამოკიდებულია რამოდენიმე ფაქტორზე, მათ შორის გენეტიკურ განწყობაზე, გარემო ფაქტორთა ექსპოზიციაზე, კომორბიდულ ფონზე და შედარებით ნაკლები ხარისხით - დაავადების გართულებებზეც.

მიუხედავად იმისა, რომ ფქოდ-ისა და სუნთქვის უკმარისობის მქონე პაციენტებში ხანმოკლე გადარჩენადობა ეფუძნება მწვავე ავადმყოფობის საერთო სიმძიმეს, ხანგრძლივ გადარჩენადობაზე, პირველ რიგში, ზემოქმედებს ფქოდ-ის სიმძიმე და თანმხლები მდგომარეობების არასებობა. ტრადიციულად, პროგნოზი ეყრდნობა FEV1 მაჩვენებელს, რომელიც ფილტვის ფუნქციური ტესტირების ნაწილია. მეტა-რეგრესული ანალიზით გამოვლინდა მნიშვნელოვანი კორელაცია მომატებულ FEV1-სა და ფქოდის გამწვავების რისკის დაქვეითებას შორის.[162] FEV1-თან ერთად პროგნოზის განმაპირობებელია წონია (ძალიან დაბალი წონა უარყოფითი პროგნოზული ფაქტორია[163]), 6 წუთში გავლილი მანძილი და ფიზიკურ დატვირთვაზე გამოხატული სუნთვის უკმარისობის ხარისხი. აღნიშნული ფაქტორები, ასევე ცნობილი, როგორც სხეულის მასის ინდექსი, ჰაერის ნაკადის ობსტრუქცია, დისპნოე და ფიზიკური დატვირთვის ინდექსი (BODE), შეგვიძლია გამოვიყენოთ 1, 2 და 4-წლიანი გადარჩენადობის პროგნოზის განსაზღვრისთვის.[164] ერთმა კვლევამ აჩვენა, რომ პლაზმის პრო-ადრენომედულინის კონცეტრაციას და BODE ინდექსს ერთად უკეთესი პროგნოზული პოტენციალი აქვს, ვიდრე BODE იდექსს ცალკე.[165] ადრენომედულინის, არგინინის ვაზოპრესინის, წინაგულის ნატრიურეზული პეპტიდისა და C-რეაქტიული ცილის მატება[166] დაკავშირებულია სიკვდილის მომატებულ რისკთან სტაბილური ფქოდ-ის მქონე პაციენტებში.[167] ცოტა ხნის წინ, დაიწყეს ყურადღების მეტად გამახვილბა COPD -ის მიმდინარეობის ისეთ პრედიქტორებზე, როგორიცაა კომორბიდები და წინა გამწვავებები. დადასტურდა, რომ CODEX ინდექსი (კომორბიდები,ობსტრუქცია, დისპნოე და წინა მძიმე გამწვავება)უკეთესია BODE ინდექსთან შედარებით, როგორც COPD -ის მიმდინარეობის პრედიქტორი.[168] COPD -ის მქონე პაციენტებში, ცუდი პროგნოზის მარკერებს წარმოადგენს დაავადების ხშირი გამწვავება და სუნთქვის უკმარისობის მიზეზით, მრავალჯერადი ინტუბაცია/ინვაზიური მექანიკური ვენტილაცია.[169]

ფქოდის დროს სხვადასხვა თერაპიულ საშუალებებს შორის გადარჩენადობის გაუმჯობესებაზე მხოლოდ ორი ფაქტორი მოქმედებს: მოწევის შეწყვეტა და ხელოვნური ჟანგბადით მომარაგება.

[ BODE ინდექსი ფქოდ გადარჩენადობის პროგნოზირებისთვის ]

ამ მასალის გამოყენება ექვემდებარება ჩვენს წესებს