სკრინინგი

არ არსებობს მონაცემები, რომლებიც დარწმუნებით დაადასტურებს, რომ პაციენტებში ,რომლებიც იდენტიფიცირდენ მნიშვნელოვანი სიმპტომატიკის ჩამოყალიბებამდე, სკრინინგული სპირომეტრია ეფექტური იყოს გადაწყვეტილების მიღების თვალსაზრისით ან აუმჯობესებდეს COPD-ის გამოსავალს.[28] თუმცა, თუ COPD დიაგნოსტირდა საწყის ეტაპზე და რისკ-ფაქტორიები აღმოიფხვრა, ფილტვის ფუნქციების კლების მაჩვენებელი მკვეთრად მცირდება. მკურნალობა საგრძნობლად ეფექტურია დაავადების ადრეულ სტადიაზე.[29]

სკრინინგი შეიძლება ჩტარდეს მოწევის ანმნეზის, გარემო და პროფესიული ექსპოზიციის შესახებ კითხვების დასმით. მაღალი რისკის პოპულაციაში სკრინინგული სპირომეტრია უნდა ჩატარდეს სასუნთქი გზების ობსტრუქციის დადასტურების მიზნით. ზოგიერთი ექსპერტი ემხრობა სკრინინგული სპირომეტრიის ჩატარებას ყველა იმ პაციენტში, რომელთა გულმკერდის რენტგენოლოგიური და კტ შედეგები შეესაბამება ემფიზემას. მნიშვნელოვანი პულმონური დისფუნქცია შეიძლება აღინიშნებოდეს უსიმპტომო მწეველებშიც.

ამ მასალის გამოყენება ექვემდებარება ჩვენს წესებს