დიფერენციული დიაგნოზები

ნიშნები / სიმპტომები
კვლევები
ნიშნები / სიმპტომები

სიმპტომების გამოვლენამდე 14 დღით ადრე ცხოვრება/მოგზაურობა ქვეყანაში/რეგიონებში ან ტერიტორიაზე, სადაც ადგილი აქვს შიდა გავრცელებას, ან ახლო კონტაქტი COVID-19-ის დადასტურებულ ან სავარაუდო შემთხვევასთან.

ნიშნები და სიმპტომები მსგავსია, რის გამოც შეიძლება ძნელი იყოს კლინიკური მდგომარეობების დიფერენცირება.

მოვლენები ვითარდება სწრაფად; იხილეთ ჩვენი COVID-19 თემა დამატებითი ინფორმაციისთვის.

კვლევები

რეალურ დროში რევერს ტრანსკრიპტაზას პოლიმერაზული ჯაჭვური რეაქცია (RT-PCR): დადებითია კორონავირუს 2-ით (SARS-CoV-2) RNA გამოწვეულ მძიმე მწვავე რესპირატორულ სინდრომზე.

გულმკერდის გამოსახულებითი კვლევით შეუძლებელია განვასხვავოთ COVID-19-ით გამოწვეული პნევმონია სხვა წარმოშობის პნევმონიისგან.

ნიშნები / სიმპტომები
კვლევები
ნიშნები / სიმპტომები

არ არის ქოშინი, ხიხინი ფილტვებში, მსუბუქი გამოვლინებაა. ხშირად დაკვაშირებულია ზედა სასუნთქი გზების ვირუსულ ინფექციასთან.

კვლევები

გულმკერდის რენტგენზე კონსოლიდაცია არ აღინიშნება, რისი სიხშირეც დაკავშირებულია ინფექციასთან.

ნიშნები / სიმპტომები
კვლევები
ნიშნები / სიმპტომები

პერიფერიული ედემა, კარდიომეგალია ჰიპოტენზია.

კვლევები

გულმკერდის რენტგენზე აღინიშნება ბილატერალური ინტერსტიციალური მახასიათებლები ან პლევრული ეფუზია.

ნიშნები / სიმპტომები
კვლევები
ნიშნები / სიმპტომები

გაძლიერებული ნახველი და ხველა, და ქოშინის გაუარესება მიუხედავად COPD-ის საფუძველისა. პაციენტები ხშირად მწეველები არიან.

კვლევები

გულმკერდის რენტგენზე ვლინდება ჰიპერინფლაცია.

ნიშნები / სიმპტომები
კვლევები
ნიშნები / სიმპტომები

ბრონქოსპაზმის სიმპტომები და ნიშნები ფილტვების ფონური დაავადების გაუარესებით.

კვლევები

გულმკერდის რენტგენზე არ ვლინდება კონსოლიდაცია.

ნიშნები / სიმპტომები
კვლევები
ნიშნები / სიმპტომები

გაძლიერებული ნახველი და ხველა, და ქოშინის გაუარესება ფილტვების ფონური დაავადების გაუარესებასტან ერთად.. ინფექციები ტიპურად განმეორებითია.

კვლევები

გულმკერდის რენტგენზე არ ვლინდება კონსოლიდაცია.

ნიშნები / სიმპტომები
კვლევები
ნიშნები / სიმპტომები

ტიპურად, კონსტიტუციური სიმპტომების ხანგრძლივი ისტორია. ბევრი პაციენტს შესაძლოა უცხოვრია ენდემურ რეგიონში.

კვლევები

კავიტაცია გულმკერდის რენტგენზე, გადიდებული ლიმფური კვანძები, დადებითი გასუფთავებული ცილის ნაწარმის (PPD) კანის ტესტი.

ნიშნები / სიმპტომები
კვლევები
ნიშნები / სიმპტომები

კონსტიტუციური სიმპტომები ხშირია.

კვლევები

კონსოლიდაცია გულმკერდის რენტგენზე შესაძლოა იყოს მრავლობითი პლევრულ გამონაჟონთან ერთად.

ნიშნები / სიმპტომები
კვლევები
ნიშნები / სიმპტომები

კონსტიტუციური სიმპტომები ხშირია, ჩვეულებრივ დაკავშირებულია რესპირატორულ ინფექციასთან ახლო წარსულში.

კვლევები

პლევრული გამონაჟონი გულმკერდის რენტგენზე. პლევრული სითხის მიკრობიოლოგიამ შესაძლოა განსაზღვროს ინფექციური ორგანიზმი.

ამ მასალის გამოყენება ექვემდებარება ჩვენს წესებს