დიფერენციული დიაგნოზები

ნიშნები / სიმპტომები
გამოკვლევები
ნიშნები / სიმპტომები

არ არის ქოშინი, ხიხინი ფილტვებში, მსუბუქი გამოვლინებაა. ხშირად დაკვაშირებულია ზედა სასუნთქი გზების ვირუსულ ინფექციასთან.

გამოკვლევები

გულმკერდის რენტგენზე კონსოლიდაცია არ აღინიშნება, რისი სიხშირეც დაკავშირებულია ინფექციასთან.

ნიშნები / სიმპტომები
გამოკვლევები
ნიშნები / სიმპტომები

პერიფერიული ედემა, კარდიომეგალია ჰიპოტენზია.

გამოკვლევები

გულმკერდის რენტგენზე აღინიშნება ბილატერალური ინტერსტიციალური მახასიათებლები ან პლევრული ეფუზია.

ნიშნები / სიმპტომები
გამოკვლევები
ნიშნები / სიმპტომები

გაძლიერებული ნახველი და ხველა, და ქოშინის გაუარესება მიუხედავად COPD-ის საფუძველისა. პაციენტები ხშირად მწეველები არიან.

გამოკვლევები

გულმკერდი რენტგენი გამოავლენს ფილტვის გადაბერვას .

ნიშნები / სიმპტომები
გამოკვლევები
ნიშნები / სიმპტომები

ბრონქოსპაზმის სიმპტომები და ნიშნები ფილტვების ფონური დაავადების გაუარესებით.

გამოკვლევები

გულმკერდის რენტგენზე კონსოლიდაცია არ აღინშნება.

ნიშნები / სიმპტომები
გამოკვლევები
ნიშნები / სიმპტომები

გაძლიერებული ნახველი და ხველა, და ქოშინის გაუარესება ფილტვების ფონური დაავადების გაუარესებასტან ერთად.. ინფექციები ტიპურად განმეორებითია.

გამოკვლევები

გულმკერდის რენტგენზე კონსოლიდაცია არ აღინშნება.

ნიშნები / სიმპტომები
გამოკვლევები
ნიშნები / სიმპტომები

ტიპურად, კონსტიტუციური სიმპტომების ხანგრძლივი ისტორია. ბევრი პაციენტს შესაძლოა უცხოვრია ენდემურ რეგიონში.

გამოკვლევები

კავიტაცია გულმკერდის რენტგენზე, გადიდებული ლიმფური კვანძები, დადებითი გასუფტავებული ცილის ნაწარმის (PPD) კანის ტესტი.

ნიშნები / სიმპტომები
გამოკვლევები
ნიშნები / სიმპტომები

კონსტიტუციური სიმპტომები ხშირია.

გამოკვლევები

კონსოლიდაცია გულმკერდის რენტგენზე შესაძლოა იყოს მრავლობითი პლევრულ გამონაჟონთან ერთად.

ნიშნები / სიმპტომები
გამოკვლევები
ნიშნები / სიმპტომები

კონსტიტუციური სიმპტომები ხშირია, ჩვეულებრივ დაკავშირებულია რესპირატორულ ინფექციასთან ახლო წარსულში.

გამოკვლევები

გულმკერდის რენტგენზე აღინიშნება პლევრული გამონაჟონი. პლევრული სითხის მიკრობიოლოგიამ შესაძლოა განსაზღვროს ინფექციური ორგანიზმი.

აღნიშნული მასალა უნდა გამოიყენოთ disclaimer მიხედვით