მეთვალყურეობა

CAP-ის მართვის პარამეტრების მონიტორინგი უნდა მოიცავდეს ანტიმიკრობული მკურნალობისა და დაავადების მდგომარეობის ასპექტებს. სიმპტომების ალაგებიდან ერთ კვირაში შესაძლოა შევუკვეთოთ გულმკერდის განმეორებითი რენტგენი, რათა დავადასტუროთ პნევმონიის ალაგება და გულმკერდის რენტგენოგრამით არ ვლინდება დარღვევები.

ექიმსა და პაციენტს შორის კარგი კომუნიკაცია ყველაზე მნნიშვნელოვანი ასპექტია საკონტროლო მოვლის პერიოდში. ექიმებმა უნდა უთხრან თავის პაციენტებს, რამდენ ხანს არის მოსალოდნელი ცხელების გაგრძელება და ხველამ როდის უნდა დაიწყოს ალაგება. პაციენტმა უნდა უთხრას ექიმს, თუ მისი მდგომარეობა მოსალოდნელის მსგავსად არ უმჯობესდება.

აღნიშნული მასალა უნდა გამოიყენოთ disclaimer მიხედვით