არა-ჰოსპიტალური (საზოგადოებაში შეძენილი) პნევმონია

კოქრეინის კლინიკური პასუხები

Cochrane library logo

კოჰრეინის კლინიკური პასუხები (Cochrane Clinical Answers - CCAs) აწვდის ადვილად წასაკითხ და გასაგებ, კლინიკურად ფოკუსირებულ კავშირებს მაღალი ხარისხის კვლევებთან - კოჰრეინის სისტემატური მიმოხილვებთან. მათი მიზანია იყოს ქმედითი და მოახდინოს გადაწყვეტილების მიღების ინფორმირება პაციენტის მოვლის ადგილზე. ისინი დამატებულია Best Practice-ის ძირითადი ტექსტის შესაბამის სექციებში.

 • Is there randomized controlled trial evidence to support the use of vaccines for preventing pneumococcal infection in adults?
  Show me the answer
 • What are the effects of noninvasive positive pressure ventilation with supplemental oxygen, when compared with Venturi mask oxygen delivery, in adults with pneumonia?
  Show me the answer
 • In hospitalized adults with community-acquired pneumonia, is there randomized controlled trial evidence to support the use of empiric atypical antibiotic coverage over typical antibiotic coverage?
  Show me the answer
 • How do corticosteroids compare with placebo in adults with pneumonia?
  Show me the answer

ამ მასალის გამოყენება ექვემდებარება ჩვენს განცხადებას