ეპიდემიოლოგია

გლობალურად, ქვედა სასუნთქი გზების ინფექციები არის ყველაზე სასიკვდილო ინფექციური დაავადებები, რომლებმაც 2016 წელს მსოფლიოში 3 მილიონი სიკვდილი გამოიწვია.[3] CAP სერიოზული ჯანმრთელობის პრობლემაა მაღალი ავადობითა და სიკვდილობით ყველა ასაკოვან ჯგუფში მსოფლიო მასშტაბით. ის ჯანდაცვის რესურსების დიდი ტვირთია.[4]

ლიტერატურული მიმოხილვის თანახმად CAP-ის ყოველწლიური ინციდენტობა ევროპაში იყო 1.07 - 1.2 1000 ადამიანზე წელიწადში და 1.54 - 1.7 1000 ადამიანზე.[5] CAP-ის ინციდენტობა იზრდება ასაკის მატებასთან ერთად 14-მდე 1000 ადამიანზე წელიწადში ≥65 წლის მოზრდილებში და CAP-ის ინციდენტობა მნიშვნელოვნად უფრო მაღალია მამაკაცებში, ვიდრე ქალებში.[5] ევროპაში ის სიკვდილობის წამყვანი მიზეზია.[6] სიკვდილობის მაჩვენებელი პაციენტებს შორის ვარირებს 1 - 5% დიაპაზონში ამბულატორიულად, 5.7 - 14% ზოგად პალატებში და 34 - 50 % ინტენსიური თერაპიის პალატებში (განსაკუთრებით ხელოვნურ ვენტილაციაზე მყოფ პაციენტებში).[7][8] სხვა კვლევამ აჩვენა, რომ CAP -ით განპირობებული სიკვდილობის სიხშირე ევროპაში ფართოდ ვარირებს სხვადასხვა ქვეყანაში და ცვალებადობს <1% - 48% დიაპაზონში.[9] პნევმოკოკური პნევმონიით განპირობებული სიკვდილობის სიხშირე შეადგენს 5%-ს, იზრდება 6 - 30%-მდე მოზრდილებში, რომლებსაც აქვთ ბაქტერემიაც.[10][11]

აშშ-ში CAP-ის ყოველწლიური სიხშირე შეადგენს 24,8 შემთხვევას 10 000 ზრდასრულ ადამიანზე.[12] აშშ-ში 2016 წელს ერთდროულად პნევმონია და გრიპი იყო სიკვდილის რიგით მერვე მიზეზი (13,5 სიკვდილის შემთხვევა 100 000 ადამიანზე) და ინფექციის მთავარი მიზეზი.[13]

ამ მასალის გამოყენება ექვემდებარება ჩვენს წესებს