არა-ჰოსპიტალური (საზოგადოებაში შეძენილი) პნევმონია

საერთაშორისო გაიდლაინები

ევროპა

ავტორი:National Institute for Health and Care Exellence

ბოლო გამოქვეყნება:2019

ავტორი:National Institute for Health and Care Excellence

ბოლო გამოქვეყნება:2019

ავტორი:National Institute for Health and Care Excellence

ბოლო გამოქვეყნება:2019

ავტორი:Public Health England

ბოლო გამოქვეყნება:2018

ავტორი:Swedish Society of Infectious Diseases

ბოლო გამოქვეყნება:2017

ავტორი:Dutch Working Party on Antibiotic Policy

ბოლო გამოქვეყნება:2016

ავტორი:European Respiratory Society

ბოლო გამოქვეყნება:2011

ავტორი:British Thoracic Society

ბოლო გამოქვეყნება:2009

ჩრდილოეთი ამერიკა

ავტორი:American Thoracic Society; Infectious Diseases Society of America

ბოლო გამოქვეყნება:2019

ავტორი:American Family Physician

ბოლო გამოქვეყნება:2016

ოკეანეთი

ავტორი:The Royal Children’s Hospital Melbourne

ბოლო გამოქვეყნება:2016

აზია

ავტორი:The Korean Society of Infectious Diseases/Korean Society for Chemotherapy

ბოლო გამოქვეყნება:2018

ავტორი:Chinese Thoracic Society; Chinese Medical Association

ბოლო გამოქვეყნება:2017

ლათინური ამერიკა

ავტორი:Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia (SBPT, Brazilian Thoracic Association)

ბოლო გამოქვეყნება:2018

აფრიკა

ავტორი:South African Thoracic Society

ბოლო გამოქვეყნება:2017

ამ მასალის გამოყენება ექვემდებარება ჩვენს განცხადებას