საერთაშორისო გაიდლაინები

აფრიკა

ავტორი:South African Thoracic Society

ბოლო გამოქვეყნება:2017

აზია

ავტორი:The Korean Society of Infectious Diseases/Korean Society for Chemotherapy

ბოლო გამოქვეყნება:2018

ავტორი:Chinese Thoracic Society; Chinese Medical Association

ბოლო გამოქვეყნება:2017

ავტორი:Gulf Cooperation Council Community-acquired Pneumonia Working Group

ბოლო გამოქვეყნება:2007

ავტორი:Committee for The Japanese Respiratory Society

ბოლო გამოქვეყნება:2006

ევროპა

ავტორი:Public Health England

ბოლო გამოქვეყნება:2018

ავტორი:Swedish Society of Infectious Diseases

ბოლო გამოქვეყნება:2017

ავტორი:Dutch Working Party on Antibiotic Policy

ბოლო გამოქვეყნება:2016

ავტორი:National Institute for Health and Care Excellence

ბოლო გამოქვეყნება:2014

ავტორი:British Thoracic Society

ბოლო გამოქვეყნება:2013

ავტორი:European Respiratory Society

ბოლო გამოქვეყნება:2011

ავტორი:British Thoracic Society

ბოლო გამოქვეყნება:2009

ჩრდილოეთი ამერიკა

ავტორი:Infectious Diseases Society of America; American Thoracic Society

ბოლო გამოქვეყნება:2007

ოკეანეთი

ავტორი:The Royal Children’s Hospital Melbourne

ბოლო გამოქვეყნება:2016

ამ მასალის გამოყენება ექვემდებარება ჩვენს წესებს