საერთაშორისო გაიდლაინები

აფრიკა

გამოქვეყნებულია::South African Thoracic Society

ბოლო გამოქვეყნება:2017

აზია

გამოქვეყნებულია::The Korean Society of Infectious Diseases/Korean Society for Chemotherapy

ბოლო გამოქვეყნება:2018

გამოქვეყნებულია::Chinese Thoracic Society; Chinese Medical Association

ბოლო გამოქვეყნება:2017

გამოქვეყნებულია::Gulf Cooperation Council Community-acquired Pneumonia Working Group

ბოლო გამოქვეყნება:2007

გამოქვეყნებულია::Committee for The Japanese Respiratory Society

ბოლო გამოქვეყნება:2006

ევროპა

გამოქვეყნებულია::Public Health England

ბოლო გამოქვეყნება:2018

გამოქვეყნებულია::Swedish Society of Infectious Diseases

ბოლო გამოქვეყნება:2017

გამოქვეყნებულია::Dutch Working Party on Antibiotic Policy

ბოლო გამოქვეყნება:2016

გამოქვეყნებულია::National Institute for Health and Care Excellence

ბოლო გამოქვეყნება:2014

გამოქვეყნებულია::British Thoracic Society

ბოლო გამოქვეყნება:2013

გამოქვეყნებულია::European Respiratory Society

ბოლო გამოქვეყნება:2011

გამოქვეყნებულია::British Thoracic Society

ბოლო გამოქვეყნება:2009

ჩრდილოეთ ამერიკა

გამოქვეყნებულია::Infectious Diseases Society of America; American Thoracic Society

ბოლო გამოქვეყნება:2007

ოკეანეთი

გამოქვეყნებულია::The Royal Children’s Hospital Melbourne

ბოლო გამოქვეყნება:2016

აღნიშნული მასალა უნდა გამოიყენოთ disclaimer მიხედვით