მკურნალობის ალგორითმი

მიაქციეთ ყურადღება, რომ ფორმულა/შეყვანის გზა და დოზა შეიძლება განსხვავებული იყოს მედიკამენტების დასახელების და ბრენდების, ფორმულარის ან გეოგრაფიული ადგილმდებარეობის მიხედვით. მკურნალობის შესახებ რეკომენდაციები სპეციფიკურია პაციენტის ჯგუფების მიხედვით: იხილეთ გაფრთხილება

მწვავე

ადრე ჯანმრთელი: მედიკამენტებისადმი რეზისტენტობა ნაკლებ სავარაუდოა

თანმხლები დაავადებები ან მედიკამენტების მიმართ რეზისტენტული სტრეპტოკოკული პნევმონიის რისკფაქტორები

რომელიც არ არის ინტენსიურ განყოფილებაში: არაფსევდომონური ინფექცია

რომელიც არ არის ინტენსიურ განყოფილებაში: ფსევდომონური ინფექცია

ინტენსიურ განყოფილებაში: არაფსევდომონური ინფექცია

ინტენსიურ განყოფილებაში: ფსევდომონური ინფექცია

ამ მასალის გამოყენება ექვემდებარება ჩვენს წესებს