მკურნალობის ალგორითმი

ყურადღება: ფორმულაციები/შეყვანის გზები და დოზირება შეიძლება განსხვავდებოდეს მედიკამენტთა დასახელებებს, ბრენდებს, ფორმულარებსა და ლოკაციებს შორის. მკურნალობის რეკომენდაციები სპეციფიკურია პაციენტთა ჯგუფისთვის. იხილეთ: see disclaimer

მწვავე

ადრე ჯანმრთელი: მედიკამენტებისადმი რეზისტენტობა ნაკლებ სავარაუდოა

თანმხლები დაავადებები ან მედიკამენტების მიმართ რეზისტენტული სტრეპტოკოკული პნევმონიის რისკფაქტორები

რომელიც არ არის ინტენსიურ განყოფილებაში: არაფსევდომონური ინფექცია

რომელიც არ არის ინტენსიურ განყოფილებაში: ფსევდომონური ინფექცია

ინტენსიურ განყოფილებაში: არაფსევდომონური ინფექცია

ინტენსიურ განყოფილებაში: ფსევდომონური ინფექცია

აღნიშნული მასალა უნდა გამოიყენოთ disclaimer მიხედვით