მკურნალობის ალგორითმი

მიაქციეთ ყურადღება, რომ ფორმულა/შეყვანის გზა და დოზა შეიძლება განსხვავებული იყოს მედიკამენტების დასახელების და ბრენდების, ფორმულარის ან გეოგრაფიული ადგილმდებარეობის მიხედვით. მკურნალობის შესახებ რეკომენდაციები სპეციფიკურია პაციენტის ჯგუფების მიხედვით: იხილეთ გაფრთხილება

მწვავე

თანმხლები დაავადებების და რეზისტენტული პათოგენების რისკფაქტორების გარეშე

თანმხლები დაავადებების და რეზისტენტული პათოგენების რისკფაქტორების თანხლებით

არ არის ინტენსიური თერაპიის განყოფილებაში (არა-მძიმე)

ინტენსიური თერაპიის განყოფილებაში (მძიმე)

ამ მასალის გამოყენება ექვემდებარება ჩვენს წესებს