არა-ჰოსპიტალური (საზოგადოებაში შეძენილი) პნევმონია

სურათები და ვიდეოები

სურათები

1

არა-ჰოსპიტალური (საზოგადოებაში შეძენილი) პნევმონია

გულმკერდის წინა-უკანა რენტგენოგრაფიაზე ჩანს არაჰოსპიტალური პნევმონიის მქონე პაციენტის მარჯვენა ზედა წილის გამკვრივება.

Durrington HJ, et al. უკანასკნელი ცვლილებები არაჰოსპიტალური პნევმონიის მართვაში მოზრდილებში. BMJ 2008;336:1429.

მოცემული სურათის კონტექსტში დათვალიერებისთვის ეწვიეთ შემდეგ სექციას (სექციებს):

ვიდეოები

ამ მასალის გამოყენება ექვემდებარება ჩვენს განცხადებას