სურათები და ვიდეოები

სურათები

  • 1
1

არა-ჰოსპიტალური (საზოგადოებაში შეძენილი) პნევმონია

გულმკერდის წინა-უკანა რენტგენოგრაფიაზე ჩანს არაჰოსპიტალური პნევმონიის მქონე პაციენტის მარჯვენა ზედა წილის გამკვრივება.

Durrington HJ, et al. უკანასკნელი ცვლილებები არაჰოსპიტალური პნევმონიის მართვაში მოზრდილებში. BMJ 2008;336:1429.

See this image in context in the following section/s:

ვიდეოები

აღნიშნული მასალა უნდა გამოიყენოთ disclaimer მიხედვით