მკურნალობის ალგორითმი

მიაქციეთ ყურადღება, რომ ფორმულა/შეყვანის გზა და დოზა შეიძლება განსხვავებული იყოს მედიკამენტების დასახელების და ბრენდების, ფორმულარის ან გეოგრაფიული ადგილმდებარეობის მიხედვით. მკურნალობის შესახებ რეკომენდაციები სპეციფიკურია პაციენტის ჯგუფების მიხედვით: იხილეთ გაფრთხილება

საწყისი
მწვავე

დიაგნოზის დასმისას დადგენილზე მაღალი HbA1c

Sმეტფორმინის მიღებისას მიზნობრივ მაჩვენებელზე მაღალი HbA1c.

მიზნობრივ მაჩვენებელზე მაღალი HbA1c + ან ბაზალური ინსულინი ან მეორე არა-ინსულინური პრეპარატი

ამ მასალის გამოყენება ექვემდებარება ჩვენს წესებს