მკურნალობის ალგორითმი

ყურადღება: ფორმულაციები/შეყვანის გზები და დოზირება შეიძლება განსხვავდებოდეს მედიკამენტთა დასახელებებს, ბრენდებს, ფორმულარებსა და ლოკაციებს შორის. მკურნალობის რეკომენდაციები სპეციფიკურია პაციენტთა ჯგუფისთვის. იხილეთ: see disclaimer

თავდაპირველი
მწვავე

დიაგნოზის დასმისას დადგენილზე მაღალი HbA1c

Sმეტფორმინის მიღებისას მიზნობრივ მაჩვენებელზე მაღალი HbA1c.

მიზნობრივ მაჩვენებელზე მაღალი HbA1c + ან ბაზალური ინსულინი ან მეორე არა-ინსულინური პრეპარატი

აღნიშნული მასალა უნდა გამოიყენოთ disclaimer მიხედვით