კრიტერიუმები

ამერიკის დიაბეტის ასოციაცია[2]

შესაძლებელია 4 სადიაგნოსტიკო ტესტიდან გამოყენებულ იქნას ერთ-ერთი დიაბეტის მტკიცე დიაგნოზის დასასმელად.

  • უზმოზე პლაზმაში გლუკოზა (FPG) >6.9 მმოლ/ლ (>125 მგ/დლ) (გამოიყენება ყველაზე ხშირად)

  • რანდომული პლაზმის გლუკოზა ≥11.1 მმოლ/ლ (≥200 მგ/დლ) დიაბეტის სიმპტომებთან ერთად, როგორიცაა პოლიურია, პოლიდიფსია, დაღლილობა ან წონაში კლება.

  • 75 გ პერორალური გლუკოზით დატვირთვიდან 2 საათში გლუკოზა ≥11.1 მმოლ/ლ (≥200 მგ/დლ)

  • HbA1c ≥48 მმოლ/მოლ (≥6.5%).

ყოველივე ზემოთაღნიშნულს ესაჭიროება დადასტურება იმავე დიაგნოსტიკური ტესტის განმეორების მეშვეობით, თუმცა 2 სხვადასხვა კრიტერიუმის დიაგნოსტიკური დონეები ასევე მისაღებია (მაგ. მომატებული HbA1c და მომატებული FPG კომბინაცია).

ამ მასალის გამოყენება ექვემდებარება ჩვენს წესებს