დიფერენციული დიაგნოზები

ნიშნები / სიმპტომები
კვლევები
ნიშნები / სიმპტომები

პრედიაბეტური მდგომარეობის მქონე პაციენტებს ხშირად არა აქვთ სპეციფიური განმასხვავებებლი ნიშნები ან სიმპტომები.

კვლევები

უზმოზე პლაზმის გლუკოზის დონე არისs 5.6-6.9 მმოლ/ლ (100-125 მგ/დლ) პრედიაბეტური მდგომარეობის დროს.

75 გ პერორალური გლუკოზით დატვირთვითან 2 საათში გლუკოზა არის 7.8-11.0 მმოლ/ლ (140-199 მგ/დლ) პრედიაბეტური მდგომარეობის შემთხვევაში.

HbA1c - 38-47 მმოლ/მოლ (5.7% - 6.4%) გვიჩვენებს პედიაბეტურ მდგომარეობას ან მომავალი დიაბეტის მაღალ რისკს.[2]

ნიშნები / სიმპტომები
კვლევები
ნიშნები / სიმპტომები

ხშირად იწყება 35 წლამდე ასაკში, მაგრამ შესაძლოა გამოვლინდეს უფრო ასაკოვან პირებშიც.

ბევრი პაციენტი არ არის ჭარბწონიანი

უფრო ხშირად ვლინდება სიმპტომები (პოლიურია, პოლიდიფსია, წონის კლება, ზოგადი სისუსტე, დაბინდული მხედველობა) და კეტოზი, ვიდრე სკრინინგის დროს აღმოჩენა.[29]

კვლევები

1-ელი ტიპის დიაბეტის შემთხვევაში შარდში ხშირად ვლინდება კეტონები, მაგრამ შეიძლება იყოს დადებითი მე-2 ტიპის დიაბეტის დროსაც ძლიერი დეჰიდრატაციის შემთხვევაში.

დაბალი (<0.2 ნანომოლი/ლ) ან არ ფიქსირდება C პეპტიდის არსებობა.

ერთი ან მეტი აუტოანტისხეული (ანტიგლუტამინ მჟავის დეკარბოქსილაზას (GAD) ანტისხეულები, კუნძულების უჯრედების ანტისხეულები (ICA), ინსულინის აუტო-ანტისხეულები, თიროზინ ფოსფატაზას IA-2 და IA-2ბეტას ანტისხეულები) ვლინდება 1-ლი ტიპის დიაბეტის მქონე პაციენტების 85%-ში დიაგნოზის დასმისას, მაგრამ რამდენიმე წლის შემდეგ შეიძლება გაქრეს.[32] 1-ლი ტიპის დიაბეტი განიმარტება, როგორც ერთი ან მეტი ჩამოთვლილი აუტოიმუნური მარკერის არსებობა, მაგრამ ტესტირება, როგორც წესი, არ არის საჭირო დიაგნოზის დადგენისთვის.

გლუკოზის სკრინინგის კრიტერიუმებს ვერ გამოვიყენებთ 1-ელი და მე-2 ტიპის დიაბეტის დიფერენციაციისთვის, რადგანაც ისინი იდენტურია.

ნიშნები / სიმპტომები
კვლევები
ნიშნები / სიმპტომები

დიაბეტის დაწყების ტიპური ასაკი 30 წელს ზემოთ. პაციენტები, როგორც წესი, არ უჩივიან სიმსუქნეს და თავდაპირველად ცხოვრების სტილის ცვლილებებითა და პერორალური აგენტებით მკურნალობას ექვემდებარებიან. ინსულინის წარმოქმნა თანდათან მცირდება (6 თვე - 5 წელი), რის შემდეგაც საჭიროა მკურნალობა ინსულინით.[36]

LADA ითვლება 1-ლი ტიპის დიაბეტის ქვეტიპად; თუმცა, LADA-ს მქონე პაციენტები ხშირად მე-2 ტიპის დიაბეტის არასწორ დიაგნოზს იღებენ.

კვლევები

დადებითია სულ მცირე 1 ანტისხეული (4-დან), რომელიც 1-ლი ტიპის დიაბეტის პაციენტში გვხვდება (ICA, GAD65, IA-2, ინსულინის საწინააღმდეგო ანტისხეულები).[37]

ნიშნები / სიმპტომები
კვლევები
ნიშნები / სიმპტომები

ზრდასრულ ასაკში გამოვლენილი ახალგაზრდების დიაბეტი (MODY) არის მონოგენური დიაბეტის ყველაზე ხშირი ფორმა და გვხვდება დიაბეტის მქონე პაციენტების 1-2%-ში.[38]

MODY გამოწვეულია ერთი გენის მუტაციით (მონოგენური). 2011 წლის მონაცემებით, ცნობილია MODY-ს სულ მცირე 11 ფორმა.[39]

ახასიათებს აუტოსომურ-დომინანტური დამემკვიდრება და ეჭვი უნდა მივიტანოთ არაჭარბწონიან, ახალგაზრდა (მოზარდი ან ახალგაზრდა მოზრდილი) პირებში, რომელთაც ოჯახურ ანამნეზში აქვთ დიაბეტი ორ ან მეტ თანმიმდევრულ თაობაში.[39]

პაციენტებს ხშირად შეცდომით უსვამენ 1-ლი ან მე-2 ტიპის დიაბეტის დიაგნოზს. ინსულინით მკურნალობა ხშირად საჭირო არ არის.

კვლევები

გენეტიკური ტესტირება საეჭვო პაციენტებში (გლუკოკინაზას და ტრანსკრიპციის ფაქტორების მაკოდირებელი გენები).[40]

ნიშნები / სიმპტომები
კვლევები
ნიშნები / სიმპტომები

არაპროვოცირებული კეტოზი ან კეტოაციდოზი.

ითვლება "იდიოპათიურ" დიაბეტად, რადგანაც აუტოიმუნური ნიშნები არ ვლინდება.[41] ხშირად არასწორად კლასიფიცირდება 1-ლი ტიპის დიაბეტად, რადგანაც პაციენტს ეპიზოდურად აღენიშნება კეტოაციდოზი და ინსულინის დეფიციტი ეპიზოდებს შორის.[41] თუმცა, ხშირია მე-2 ტიპის დიაბეტის ფენოტიპი (სიმსუქნე, ინსულინის მიმართ რეზისტენტობა, მეტაბოლური სინდრომი).[42]

როგორც წესი, პაციენტები მცირე ეთნიკური ჯგუფიდან არიან და ოჯახურ ანამნეზში დიაბეტი აღენიშნებათ.[42][43]

ინსულინის თერაპიის შეწყვეტისას შეიძლება მივიღოთ თითქმის ნორმოგლიკემიური რეციდივი, რომელიც რამდენიმე თვეს ან წელს გასტანს.[44] თუმცა, დიაგნოზის დადგენიდან 10 წლის შემდეგ პაციენტების ნახევარზე მეტი დამოკიდებულია ინსულინზე.

კვლევები

არ ვლინდება კუნძულების უჯრედების საწინააღმდეგო ანტისხეულები.

C-პეპტიდი ხშირად დაბალი ან აღმოუჩენადია დიაბეტური კეტოაციდოზის დროს; ინსულინის შეწყვეტისათვის C-პეპტიდის დონის მატება შეიძლება სანდო პროგნოზულ მაჩვენებლად მივიჩნიოთ.[42]

ნიშნები / სიმპტომები
კვლევები
ნიშნები / სიმპტომები

ვლინდება მხოლოდ ორსულობის დროს.

კვლევები

გესტაციური დიაბეტი, ძირითადად, ვლინდება ორსულობის პერიოდში სკრინინგის დროს.. არსებული ფაქტების მიხედვით, შეერთებული შტატების პრევენციული სამსახურის ოპერატიული ჯგუფის რეკომენდაციაა სკრინინგი, გესტაციური დიაბეტის გამოსავლენად სიმპტომების არმქონე ორსულ ქალებში, ორსულობის 24 კვირის შემდეგ.[45] შესაძლებელია 1-ეტაპიანი ან 2-ეტაპიანი სტრატეგიების გამოყენება.[2]

როდესაც გამოკვეთილი ჰიპერგლიკემია ვლინდება ორსულობის დროს, შეიძლება რთული იყოს ადრე არსებული მე-2 ტიპის დიაბეტის და გესტაციური დიაბეტის ერთმანეთისგან განსხვავება.

ამ მასალის გამოყენება ექვემდებარება ჩვენს წესებს