საერთაშორისო გაიდლაინები

ევროპა

ავტორი:National Institute for Health and Care Excellence

ბოლო გამოქვეყნება:2017

ავტორი:Scottish Intercollegiate Guidelines Network

ბოლო გამოქვეყნება:2017

ავტორი:National Institute for Health and Care Excellence

ბოლო გამოქვეყნება:2017

ავტორი:Scottish Intercollegiate Guidelines Network

ბოლო გამოქვეყნება:2017

ავტორი:National Institute for Health and Care Excellence

ბოლო გამოქვეყნება:2016

ავტორი:National Institute for Health and Care Excellence

ბოლო გამოქვეყნება:2015

ავტორი:European Society of Cardiology

ბოლო გამოქვეყნება:2013

ავტორი:Department of Health (UK)

ბოლო გამოქვეყნება:2006

ჩრდილოეთი ამერიკა

ავტორი:Canadian Diabetes Association

ბოლო გამოქვეყნება:2018

ავტორი:American Diabetes Association

ბოლო გამოქვეყნება:2018

ავტორი:American College of Physicians

ბოლო გამოქვეყნება:2017

ავტორი:American College of Cardiology; American Heart Association

ბოლო გამოქვეყნება:2017

ავტორი:Canadian Diabetes Association

ბოლო გამოქვეყნება:2016

ავტორი:US Preventive Services Task Force

ბოლო გამოქვეყნება:2015

ავტორი:American College of Cardiology; American Heart Association

ბოლო გამოქვეყნება:2013

ავტორი:American Heart Association; American College of Cardiology Foundation

ბოლო გამოქვეყნება:2011

ოკეანეთი

ავტორი:Royal Australian College of General Practitioners

ბოლო გამოქვეყნება:2016

დანარჩენი მსოფლიო

ავტორი:World Health Organization

ბოლო გამოქვეყნება:2018

ავტორი:The Second Diabetes Surgery Summit

ბოლო გამოქვეყნება:2016

ავტორი:International Diabetes Foundation

ბოლო გამოქვეყნება:2013

ამ მასალის გამოყენება ექვემდებარება ჩვენს წესებს