საერთაშორისო გაიდლაინები

ევროპა

გამოქვეყნებულია::National Institute for Health and Care Excellence

ბოლო გამოქვეყნება:2017

გამოქვეყნებულია::Scottish Intercollegiate Guidelines Network

ბოლო გამოქვეყნება:2017

გამოქვეყნებულია::National Institute for Health and Care Excellence

ბოლო გამოქვეყნება:2017

გამოქვეყნებულია::Scottish Intercollegiate Guidelines Network

ბოლო გამოქვეყნება:2017

გამოქვეყნებულია::National Institute for Health and Care Excellence

ბოლო გამოქვეყნება:2016

გამოქვეყნებულია::National Institute for Health and Care Excellence

ბოლო გამოქვეყნება:2015

გამოქვეყნებულია::European Society of Cardiology

ბოლო გამოქვეყნება:2013

გამოქვეყნებულია::Department of Health (UK)

ბოლო გამოქვეყნება:2006

დანარჩენი მსოფლიო

გამოქვეყნებულია::World Health Organization

ბოლო გამოქვეყნება:2018

გამოქვეყნებულია::The Second Diabetes Surgery Summit

ბოლო გამოქვეყნება:2016

გამოქვეყნებულია::International Diabetes Foundation

ბოლო გამოქვეყნება:2013

ჩრდილოეთ ამერიკა

გამოქვეყნებულია::Canadian Diabetes Association

ბოლო გამოქვეყნება:2018

გამოქვეყნებულია::American Diabetes Association

ბოლო გამოქვეყნება:2018

გამოქვეყნებულია::American College of Physicians

ბოლო გამოქვეყნება:2017

გამოქვეყნებულია::American College of Cardiology; American Heart Association

ბოლო გამოქვეყნება:2017

გამოქვეყნებულია::Canadian Diabetes Association

ბოლო გამოქვეყნება:2016

გამოქვეყნებულია::US Preventive Services Task Force

ბოლო გამოქვეყნება:2015

გამოქვეყნებულია::American College of Cardiology; American Heart Association

ბოლო გამოქვეყნება:2013

გამოქვეყნებულია::American Heart Association; American College of Cardiology Foundation

ბოლო გამოქვეყნება:2011

ოკეანეთი

გამოქვეყნებულია::Royal Australian College of General Practitioners

ბოლო გამოქვეყნება:2016

აღნიშნული მასალა უნდა გამოიყენოთ disclaimer მიხედვით