კოქრეინის კლინიკური პასუხები

მტკიცებულების ქულები

მტკიცებულება A

გულსისხლძარღვთა დაავადებების რისკის შემცირება: არსებობს კარგი ხარისხის მტკიცბულებები, რომ სისხლის წნევის ინტენსიური დაწევა (მიზნობრივი სისტოლური წნევა <120 მმ ვწყ სვ. 4.7 წლის განმავლობაში, მიზნობრივ <140 მმ ვწყ სვ. მაჩვენებელთან შედარებით) არ ამცირებს რისკს (არა-ლეტალური მიოკარდიუმის ინფარქტის, არა-ლეტალური ინსულტის ან გულ-სისხლძარღვთა სისტემასთან დაკავშირებული მიზეზით სიკვდილის გაერთიანებული შედეგები), მე-2 ტიპის დიაბეტის მქონე პირებში. სისხლის წნევის ინტენსიური დაწევა ზრდიდა გვერდითი მოვლენების რისკს.[67]

მტკიცებულება A

გლიკემიური კონტროლი: არსებობს საიმედო მტკიცებულებები, რომ ინსულინი პლუს მეტფორმინი ამცირებს HbA1c დონეს, 4-6 თვეში, უფრო ეფექტურად, ვიდრე მხოლოდ ინსულინი, მაგრამ უფრო მეტი გვერდითი ეფექტებით კუჭ-ნაწლავის ტრაქტზე,

მტკიცებულება A

სიკვდილობა: არსებობს კარგი ხარისხის მტკიებულებები, რომ გლუკოზის ძალზე მკაცრ კონტროლზე ორიენტირებული თერაპია (მიზნობრივი HbA1c 42 მმოლ/მოლ - 48 მმოლ/მოლ [6% to 6.5%] 3-5 წლის განმავლობაში) ან არ იყო სარგებლიანი ან სიკვდილობის განმსაზღვრელი, მე-2 ტიპის დიაბეტიან პაციენტებში, რომლებიც ექვემდებარებიან გულსისხლძარღვთა დაავადებების რისკს.[56][57][58][59] ძალზე მკაცრი კონტროლი ასევე ზრდიდა ჰიპოგლიკემიის რისკს.

მტკიცებულება B

შედეგები დედების და ახალშობილებისთვის: არსებობს საშუალო ხარისხის მტკიცებულებები, რომ გაუმჯობესებული გლიკემიური კონტროლი ჩასახვამდე და პირველი ტრიმესტრის განმავლობაში აუმჯობესებს შედეგებს.[2][108]

ამ მასალის გამოყენება ექვემდებარება ჩვენს წესებს