კვლევები

1-ად შესაკვეთი გამოკვლევები

ტესტი
შედეგი
ტესტი

დადასტურება განმეორებითი HbA1c (სასურველია) ან სხვა დიაგნოსტიკური ტესტით.[2] ასევე გამოიყენება გლიკემიური კონტროლის მონიტორინგისთვის, როგორც წესი, 3 თვეში ერთხელ.

შედეგი

48 მმოლ/მოლ (6.5%) ან მეტი

ტესტი
შედეგი
ტესტი

შეუკვეთეთ საკვების ბოლო მიღებიდან მინიმუმ 8 საათის შემდეგ. დიაგნოზის ვერიფიკაცია უნდა მოხდეს განმეორებითი ტესტირებით, სასურველია იმავე დიაგნოსტიკური ტესტის მეშვეობით, მაგრამ 2 სხვადასხვა კრიტერიუმის დიაგნოსტიკური დონეები ასევე მისაღებია (მაგ. მომატებული HbA1c და FPG-ს კომბინაცია).

დიაგნოზის დასასმელად, ტესტი უნდა დადასტურდეს 7 დღის ვადაში. შეიძლება ასევე გამოყენებულ იქნას გლუკოზის სხვა ტესტებთან კომბინაციაში, გლუკოზის შემდგომი კონტროლის მონიტორინგისთვის.[2]

შედეგი

>6.9 მმოლ/ლ (>125 mg/dL)

ტესტი
შედეგი
ტესტი

ტესტი არა-უზმოზე. მოსახერხებელია, მაგრამ ნაკლებდ ზუსტი, ვიდრე უზმოზე პლაზმის გლუკოზის ან 75 გ პერორალური გლუკოზის მიმართ ტოლერანტობის ტესტი.[2] გამოიყენება, თუ არსებობს სიმპტომები, როგორიცაა პოლიურია, პოლიდიფსია ან წონაში კლება.

შედეგი

>11.1 მმოლ/ლ (≥200 მგ/დლ)

ტესტი
შედეგი
ტესტი

უფრო ძვირია და მოუხერხებელი, ვიდრე უზმოზე პლაზმის გლუკოზის ან HbA1c ტესტი. დიაბეტის დადასტურება უნდა განხორციელდეს სხვადასხვა დროს სხვა დიაგნოსტიკური ტესტის ჩატარების მეშვეობით.[2]

შედეგი

>11.1 მმოლ/ლ (≥200 მგ/დლ)

გასათვალისწინებელი კვლევები

ტესტი
შედეგი
ტესტი

მე-2 ტიპის დიაბეტის დროს ხშირია დისლიპიდემია.

შედეგი

შეიძლება გამოავლინოს მაღალი LDL, დაბალი HDL, ან/და ტრიგლიცერიდების მაღალი დონე.

ტესტი
შედეგი
ტესტი

შარდში კეტონების რაოდენობა უნდა შემოწმდეს თუ პაციენტს ჰიპერგლიკემიის სიმპტომები აქვს (პოლიურია, პოლიდიფსია, სისუსტე) და სითხის მოცულობის შემცირება აღენიშნება (მშრალი ლორწოვანი, კანის ტურგორის დაქვეითება, ტაქიკარდია, ჰიპოტენზია და მძიმე შემთხვევებში შოკი) დიაგნოზის დასმისას ან დაავადების მიმდინარეობის პერიოდში. კეტოაციდოზი ხშირია 1-ლი ტიპის დიაბეტის დროს, თუმცა შეიძლება გამოვლინდეს მე-2 ტიპის დიაბეტის მქონე პაციენტებშიც.[29][30][31]

შედეგი

დადებითია კეტოაციდოზის შემთხვევებში

ტესტი
შედეგი
ტესტი

რუტინული ტესტირება დიაგნოზის დასმისას არ კეთდება, მაგრამ 1-ლი და მე-2 ტიპის დიაბეტის დიფერენცირებაში შეიძლება დაგვეხმაროს.[32][33] ინსულინის აბსოლუტური დეფიციტის განვითარება 1-ლი ტიპის დიაბეტის ძირითადი ნიშანია, რომელიც იწვევს პლაზმაში C-პეპტიდის დაბალ (<0.2 ნანომოლ/ლ) ან აღმოუჩენად დონეებს.[2][33] C-პეპტიდის შედეგები უნდა განვიხილოთ დაავადების ხანგრძლივობის კლინიკურ კონტექსტში. გასათვალისწინებელია თანმხლები დაავადებები და ოჯახური ანამნეზი.[34]

შედეგი

>1 ნანომოლ/ლ

ტესტი
შედეგი
ტესტი

მიუთითებს ნეფროპათიაზე და სხვა შესაძლო მიკროსისხლძარღვოვან დაზიანებაზე. ტარდება ყოველწლიური მონიტორინგი.

შეიძლება შეფასდეს ალბუმინის-კრეატინინთან თანაფარდობით, შარდის რანდომულ ნიმუშში.[2]

შედეგი

შესაძლოა იყოს მომატებული

ტესტი
შედეგი
ტესტი

GFR გამოითვლება თირკმლის ქრონიკული დაავადების ეპიდემიოლოგიის თანამშრომლობის (CKD-EPI) ან თირკმლის დაავადების დროს დიეტის მოდიფიკციის (MDRD) ფორმულების მიხედვით CKD-EPI ფორმულა ამჟამად რეკომენდირებულია თირკმლის დაავადების შედეგების ხარისხის ინიციატივის (KDOQI) მიერ, რამდენადაც ის არ უშვებს ცდომილებას უფრო მაღალი დონეების შემთხვევაში, რაც სრული სპექტრის ფარგლებში ანგარიშგების საშუალებას იძლევა. [ Glomerular Filtration Rate Estimate by CKD-EPI Equation ]

შედეგი

შეიძლება უჩვენოს თირკმლის უკმარისობა

ტესტი
შედეგი
ტესტი

საწყისი (ბაზისური) შეფასება. ნორმალური ეკგ არ გამორიცხავს კორონარული არტერიების დაავადებას. მოსვენებისას პათოლოგიური ეკგ შეიძლება საჭიროებდეს გულის დამატებით გამოკვლევებს.[2]

შედეგი

შეიძლება მიანიშნებდეს ადრე არსებულ იშემიაზე

ტესტი
შედეგი
ტესტი

არა-ინვაზიური ინსტრუმენტი, პერიფერიული არტერიული დაავადების (PAD) დასაფიქსირებლად, რომელიც ხასიათდება მაღალი პრევალენტობით დიაბეტიან პაციენტებში. ამერიკის დიაბეტის ასოციაციის რეკომენდაციით ABI უნდა ჩაუტარდეთ პაციენტებს, რომლებსაც აქვთ PAD სიმპტომები.[2] შეიძლება გამოიყენებოდეს PAD სკრინინგისთვის.

შედეგი

≤0.9 არ არის ნორმაში

ტესტი
შედეგი
ტესტი

მე-2 ტიპის დიაგნოზის დასმისას პაციენტი უნდა გაგზავნოთ ოფთალმოლოგთან.[2]

შედეგი

შეიძლება უჩვენოს რეტინოპათია

ამ მასალის გამოყენება ექვემდებარება ჩვენს წესებს