სკრინინგი

კონტაქტების მართვა

განსაზღვრება

 • ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის განმარტებით, კონტაქტი არის პიროვნება, რომელმაც ჩამოთვლილთაგან რომელიმე სახით განიცადა ექსპოზიცია სავარაუდო ან დადასტურებულ შემთხვევასთან სიმპტომების დაწყებამდე 2 დღის მანძილზე და დაწყებიდან 14 დღის განმავლობაში:[583]

  • პირისპირ კონტაქტი სავარაუდო ან დადასტურებულ შემთხვევასთან, 1 მეტრზე ახლოს (3 ფუტი), 15 წუთზე მეტხანს

  • პირდაპირი ფიზიკური კონტაქტი სავარაუდო ან დადასტურებულ შემთხვევასთან

  • რეკომენდებული პირადი დაცვის საშუალებების გარეშე უვლიდა COVID-19-ის სავარაუდო ან დადასტურებული დიაგნოზის მქონე პაციენტს

  • სხვა გარემოებები, რომლებიც მითითებულია რისკის ადგილობრივ შეფასებებში.

 • დაავადებათა კონტროლისა და პრევენციის ცენტრების განმარტებით, ახლო კონტაქტი არის პირი, რომელიც ინფიცირებული პაციენტისგან 2 მეტრზე ნაკლებ (6 ფუტი) დისტანციაზე იმყოფებოდა სულ მცირე 15 წუთის განმავლობაში 24 საათის პერიოდში, პაციენტის სიმპტომების დაწყებამდე 2 დღით ადრე (უსიმპტომო პაციენტებში- ტესტირებამდე 2 დღით ადრე).[185]

 • გაეცანით ადგილობრივ მითითებებს, რადგან კონტაქტის განმარტებები შეიძლება განსხვავდებოდეს ადგილობრივი სპეციფიკის გათვალისწინებით.

კარანტინის ხანგრძლივობა

 • კონტაქტები უნდა იზოლირდნენ სახლის პირობებში. მათ უნდა აწარმოონ საკუთარი ჯანმრთელობის მონიტორინგი ინფიცირებულ პირთან შესაძლო კონტაქტის უკანასკნელი დღიდან 14 დღის განმავლობაში.

 • დიდ ბრიტანეთში, ინგლისის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის რეკომენდაციებით, კარანტინის (ან თვითიზოლაციის) პერიოდი არის პოტენციური ექსპოზიციიდან 10 დღე (2020 წლის 14 დეკემბერს შემცირდა 14 დღიდან 10 დღემდე).[584]

 • აშშ დაავადებათა კონტროლის ცენტრებმა შეამცირა კარანტინის პერიოდი 14 დღიდან 7-10 დღემდე. კარანტინი შეიძლება დასრულდეს მე-7 დღეს თუ პაციენტის ტესტი უარყოფითია და სიმპტომები არ ვლინდებოდა კარანტინის მიმდინარეობისას. კარანტინი შეიძლება დასრულდეს მე-10 დღეს თუ ტესტირება არ ხდება და სიმპტომები არ გამოვლენილა კარანტინის მიმდინარეობისას. დამატებითი კრიტერიუმები (სიმპტომების მონიტორინგი, ნიღბის ტარება) უნდა გაგრძელდეს მე-14 დღემდე, ორივე შემთხვევაში.[585]

 • გაეცანით ადგილობრივ მითითებებს, რადგან კარანტინის პერიოდის განმარტებები შეიძლება განსხვავდებოდეს ადგილობრივი სპეციფიკის გათვალისწინებით.

მოგზაურების სკრინინგი

ქვეყნებში, სადაც საზღვრები ჯერ კიდევ გახსნილია, რეკომენდებულია შესვლისა და გასვლის სკრინინგი, განსაკუთრებით შემთხვევების მქონე ქვეყნებიდან მოქალაქეების დაბრუნების დროს. შემთხვევების მქონე რეგიონებიდან დაბრუნებულმა მოგზაურებმა აუცილებლად უნდა აწარმოონ სიმპტომების მონიტორინგი 14 დღის განმავლობაში და მიყვნენ ადგილობრივ პროტოკოლებს. ზოგიერთ ქვეყანაში დაწესებულია მოგზაურთა სავალდებულო კარანტინი წინასწარ შერჩეულ ადგილას (მაგ., სასტუმროში). იმ მოგზაურთათვის, რომელთაც განუვითარდებათ სიმპტომები, რეკომენდებულია ადგილობრივ სამედიცინო დაწესებულებასთან დაკავშირება, სასურველია ტელეფონით.[586] ქ. ვუჰანიდან იაპონიაში რეპატრირებული 566 პირის კვლევით დადგინდა, რომ სიმპტომებზე დაფუძნებული სკრინინგი არაეფექტურია, ვინაიდან ვერ აფიქსირებს პრესიმპტომური და უსიმპტომო შემთხვევებს. ეს ხაზს უსვამს ტესტირების და შემდგომი მეთვალყურეობის საჭიროებას.[587]

სამანქანო სკრინინგ ცენტრები

სამანქანო სკრინინგ ცენტრები შეიქმნა რამდენიმე ქვეყანაში უფრო უსაფრთხო და ეფექტიანი სკრინინგისთვის. ტესტირების მიმღები პირები მთელი პროცესის განმავლობაში არ ტოვებენ საკუთარ ავტომობილს. პროცესი მოიცავს რეგისტრაციას და კითხვარის შევსებას, პაციენტის გასინჯვას, სინჯის აღებას და პირისთვის ინსტრუქციების მიცემას, თუ რა უნდა მოიმოქმედოს შემდგომ. ამ მეთოდს აქვს უპირატესობა ტესტირების შესაძლებლობების გაზრდისა და ლოდინის სივრცეში ტესტის მიმღებ პირებს შორის ჯვარედინი ინფექციის თავიდან აცილების მხრივ.[588]

თერმული სკრინინგი

სამეცნიერი მტკიცებულებები მწირია თერმული კამერებით ან თერმომეტრებით ტემპერატურის სკრინინგის, როგორც COVID-19-ის ან ნებისმიერი სხვა ფებრილური დაავადების აღმოჩენის სანდო მეთოდის მხარდასაჭერად. განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, თუ თერმული სკრინინგი ტესტირების ძირითად მეთოდად გამოიყენება.[589]

არაკონტაქტური, ინფრაწითელი თერმომეტრები, როგორც წესი, დამაკმაყოფილებელი სპეციფიურობა/მგრძნობელობით ხასიათდება ცხელების აღმოსაჩენად; თუმცა, მათი შედეგიანობა ვარიაბელურია სხვადასხვა პირობებში. გარემო პირობები (მაგ. აბსოლუტური ტემპერატურა, ვარიაცია ტემპერატურაში, ფარდობითი ნოტიო ჰავა) მნიშვნელოვან როლს ასრულებს შედეგის სიზუსტეში. ცრუ უარყოფითი შედეგი შეიძლება გამოვლინდეს მაკიაჟის ტარების შემთხვევაში ან ოფლიანობის დროს. ცრუ დადებითი შედეგი შეიძლება დაფიქსირდეს ორსულებში, მენსტრუაციის ან ჰორმონული თერაპიის დროს, ან ალკოჰოლის /ცხელი სასმელის მიღების შემდეგ, ასევე ვარჯიშის შემდგომ. ასევე, ცხელება არ ვლინდება უსიმპტომო და პრე-სიმპტომურ პირებში და შეიძლება არც გამოვლინდეს სიმპტომურ პირებში, რაც ნიშნავს, რომ ინფექციური, გადამდები პირები შეიძლება გამოგვრჩეს.[590]

მიუხედავად იმისა, რომ შუბლი ყველაზე ადვილი გამოსაყენებელია სკანირებისთვის, იგი უფრო მოწყვლადია ფიზიოლოგიური და გარემო ვარიაციების მიმართ. მაჯა შეიძლება უპირატესი იყოს, უფრო სტაბილურად ზომავდეს სიცხეს სხვადასხვა პირობებში.[591]

უკონტაქტო ინფრაწითელი თერმომეტრებით გამოვლინდა ცვალებადი სიზუსტის დონეები სხვადასხვა მოსახლეობას შორის, ამასთან, ზრდასრულებში მათი მგრძნობელობა >37.5℃ (>99.5℉) ტემპერატურის მიმართ დაბალი აღმოჩნდა საფეთქლის არტერიის თერმომეტრებთან შედარებით. შესაბამისად, ეს ხელსაწყო შესაძლოა არ იყოს ყველაზე ზუსტი ცხელების სკრინინგისთვის პანდემიის დროს.[592]

ამ მასალის გამოყენება ექვემდებარება ჩვენს წესებს