მონიტორინგი

ჰოსპიტალიზებულ პაციენტებში მოწოდებულია ჩამოთვლილი ნიშნების რეგულარული მონიტორინგი, რათა გართულებები დროულად დაფიქსირდეს:[2][635]

 • სასიცოცხლო ნიშნები (ტემპერატურა, სუნთქვის სიხშირე, გულისცემა, არტერული წნევა, ჟანგბადის სატურაცია)

 • ჰემატოლოგიური და ბიოქიმიური პარამეტრები

 • კოაგულაციის პარამეტრები (D-დიმერი, ფიბრინოგენი, თრომბოციტების რაოდენობა, პროთრომბინის დრო)

 • ელექტროკარდიოგრამა

 • გულმკერდის რადიოლოგიური კვლევა

 • ვენური ან არტერიული თრომბოემბოლიის ნიშნები და სიმპტომები.

ადრეული გაფრთხილების ქულათა სისტემა

 • სადაც შესაძლებელია, გამოიყენეთ ადრეული გაფრთხილების ქულათა სისტემა მძიმე პაციენტების ადრეულად ამოცნობისა და დამძიმებული შემთხვევების მკურნალობის ესკალაციის მიზნით (მაგ., National Early Warning Score 2 [NEWS2]).[2]

 • არ არსებობს მონაცემები პირველად ჯანდაცვაში ამ ქულათა სისტემის გამოყენების მნიშვნელობის შესახებ COVID-19-ის მქონე პაციენტებისთვის.[1078]

ორსულები

 • სასიცოცხლო ნიშნები დღეში სამჯერ-ოთხჯერ უნდა შემოწმდეს. დადასტურებული ინფექციის მქონე ორსულებში, რომელთაც აღენიშნებათ სიმტპომები და იმყოფებიან ჰოსპიტალში, საჭიროა ნაყოფის გულისცემის მონიტორინგი. დადასტურებული ინფექციის მქონე უსიმპტომო ორსულებში საშვილოსნოსშიდა ზრდის შეფერხების დროულად შეფასების მიზნით ჩაატარეთ ნაყოფის ზრდის ულტრაბგერითი კვლევა და დოპლერით შეფასება.[690] ნაყოფის ზრდის გამოსაკვლევად დანიშნეთ ულტრაბგერითი კვლევა სიმპტომების ალაგებიდან 14 დღეში.[692]

გაწერის შემდგომი მეთვალყურეობა

 • თუ პაციენტს აქვს შესაძლო ან დადასტურებული COVID-19 (ნებისმიერი სიმძიმის), და აწუხებს პერსისტენტული, ახალი ან ცვალებადი სიმპტომები, საჭიროა შემდგომი მეთვალყურეობა.[2]

 • გამოქვეყნდა გაიდლაინები COVID-19-ით გამოწვეული პნევმონიით დაავადებული პაციენტების რესპირატორული შემდგომი მეთვალყურეობის შესახებ. პაციენტის შემდგომი მეთვალყურეობის ალგორითმები დამოკიდებულია პნევმონიის სიმძიმის ხარისხზე და შესაძლოა მოიცავდეს კლინიკურ კონსულტაციას და მიმოხილვას (პირისპირ ან სატელეფონო ზარით) ექიმის ან მედდის მიერ. ასევე შესაძლოა დაინიშნოს გულმკერდის რადიოლოგიური გამოკვლევები, ფილტვის ფუნქციური ტესტები, ექოკარდიოგრამა, ნახველიდან ნიმუშის აღება, სიარულის ტესტი და ჟანგბადით სატურაციის შეფასება.[1079]

 • კლინიკიდან გაწერის შემდეგ პაციენტთა დაახლოებით ნახევარს, სიმპტომების გამოვლენიდან 12 კვირის თავზე აღენიშნებოდა პათოლოგიური მაჩვენებლები გულმკერდის ვიზუალიზაციით.[1080] ფილტვის ფუნქციური ტესტებით შეიძლება გამოვლინდეს დიფუზიის ტევადობის ცვლილება, რესტრიქციული ან ობსტრუქციული სურათი.[1081]

პროგნოზული ქულების სისტემები

 • სხვადასხვა პროგნოზული და კლინიკური სისტემაა დამუშავების პროცესში COVID-19-ის რისკის/მიმდინარეობის შესაფასებლად; თუმცა, აუცილებელია ვადილაცია სხვადასხვა მოსახლეობაში, სანამ მათ გამოყენებაზე რეკომენდაცია გაიცემა. ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია გირჩევთ: გადაწყვეტილებების მიღებისას (ჰოსპიტალიზაცია, ინტენსიურში გადაყვანა) გამოიყენეთ კლინიკური მსჯელობა, გაითვალისწინეთ პაციენტის ღირებულებები და არჩევანი, ადგილობრივი და ეროვნული წესები, და არა მხოლოდ ხელმისაწვდომი პროგნოზული მოდელები.[2]

  • A-DROP: CURB-65-ის მოდიფიცირებული ვერსია, რომლის ჰოსპიტალური გარდაცვალების პროგნოზირება უფრო ზუსტია COVID-19-ის პნევმონიის დროს, ვიდრე საზოგადოებრივი პნევმონიის სხვა ქულების გამოყენებით.[1082] 

  • APACHE II: აღმოჩნდა ეფექტური კლინიკური ინსტრუმენტი COVID-19-ის მქონე პაციენტების ჰოსპიტალური სიკვდილობის პროგნოზირებისთვის. მან უკეთესი შედეგები გამოავლინა, ვიდრე SOFA და CURB-65 ქულათა სისტემებმა. 17 ან მეტი ქულა წარმოადგენდა სიკვდილის ადრეულ ინდიკატორს და შესაძლოა, დახმარებოდა მედპერსონალს შემდგომი კლინიკური გადაწყვეტილებების მიღებაში.[1083] 

  • CALL: რისკფაქტორების შეფასების სისტემა, რომელიც პაციენტებს ოთხი ფაქტორის მიხედვით ანიჭებს ქულას: თანმხლები დაავადებები, ასაკი, ლიმფოციტების რაოდენობა და ლაქტატ დეჰიდროგენაზას დონე. ერთი კვლევის თანახმად, დაბალი ქულის მქონე პაციენტების 95%-ს არ განუვითარდა მძიმე დაავადება.[1084] 

  • COVID-GRAM: ონლაინ კალკულატორი, რომელიც აფასებს პაციენტში კრიტიკული დაავადების განვითარების ალბათობას. ქულათა ეს სისტემა ეფუძნება 10 ჩამოთვლილ ცვლადს ჰოსპიტალიზაციის დროს: გულმკერდის რადიოგრაფიული დარღვევა, ასაკი, ჰემოფტიზი, დისპნოე, უგონო მდგომარეობა, თანმხლები მდგომარეობების რაოდენობა, კიბოს ანამნეზი, ნეიტროფილები/ლიმფოციტების თანაფარდობა, ლაქტატდეჰიდროგენაზა და პირდაპირი ბილირუბინი. საჭიროა დამატებითი ვალიდაციის კვლევები, განსაკუთრებით ჩინეთს გარეთ.[1085] 

  • COVID-19MRS: სწრაფი, ოპერატორისგან დამოუკიდებელი კლინიკური ინსტრუმენტი, რომელიც ობიექტურად ახდენს სიკვდილობის პროგნოზირებას, ერთი რეტროსპექტული კოჰორტული კვლევის მიხედვით.[1086]

  • 3F: სიკვდილობის პროგნოზული მოდელი, რომელიც ეფუძნება სამ კლინიკურ ნიშანს: ასაკი, ჟანგბადის მინიმალური სატურაცია, პაციენტის ტიპი (სტაციონარი და ამბულატორია, ტელემედიცინა). ერთი კვლევის თანახმად, მოდელს აქვს მაღალი სიზუსტე COVID-19 პაციენტებში, რეტროსპექტულად და პროსპექტულად.[1087]

  • 4C: სისტემა შემუშავდა და ვალიდირებულია დიდი ბრიტანეთის პროსპექტულ კოჰორტაზე, რომელშიც COVID-19-ით ჰოსპიტალიზებული ზრდასრულები შედიოდნენ. ქულის შედგენისას გათვალისწინებულია პაციენტის დემოგრაფია, კლინიკური მოანაცემები და სისხლის პარამეტრები, რომელიც ხშირად ხელმისაწვდომია ჰოსპიტალიზაციის მომენტში. ამ ხელსაწყოს მეშვეობით ზუსტად ხასიათდება პაციენტის სიკვდილის რისკი, როგორც დაბალი, საშუალო, მაღალი ან ძალიან მაღალი. ამ სისტემამ აჯობა რისკის სტრატიფიკაციის სხვა ისნტრუმენტებს, აჩვენა კლინიკური გადაწყვეტილებისთვის საჭირო კომპონენტები და გამოავლინა კომპლექსური მოდელების მსგავსი დონე.[1088]

  • QCOVID: კლინიკური რისკის ახალი ალგორითმი, რომელიც ითვლის ჰოსპიტალიზაციის რისკს და სიკვდილობის რისკს ასაკის, ეთნიკურობის, სტატუსის, სხეულის მასის ინდექსის და თანმხლები დაავადებების მიხედვით. პოპულაციური კოჰორტული კვლევის თანახმად, ალგორითმი კარგად მუშაობს, კარგად არჩევს სიკვდილობას და ჰოსპიტალიზაციას.[1089]

ამ მასალის გამოყენება ექვემდებარება ჩვენს წესებს