ანამნეზი და გასინჯვა

ძირითადი დიაგნოსტიკური ფაქტორები

ფიქსირდება პაციენტთა დაახლოებით 77%-ში.[133] ერთ-ერთი შემთხვევათა სერიის მიხედვით, კლინიკაში მომართვისას პაციენტების მხოლოდ 44%-ს აღენიშნებოდა ცხელება, თუმცა 89%-ში ეს სიმპტომი ჰოსპიტალიზაციის შემდგომ ვითარდებოდა.[515] შეიძლება იყოს ხანგრძლივი და ხანგამოშვებითი; ზოგიერთ პაციენტს აწუხებს ჟრჟოლა/კანკალი. ბავშვებში ცხელება შეიძლება არ გამოვლინდეს ან ხანმოკლე იყოს.[516]

ფიქსირდება პაციენტთა დაახლოებით 68%-ში.[133] ხველა, ძირითადად, მშრალი ხასიათისაა; თუმცა ზოგიერთ პაციენტს უვლინდება პროდუქტიული ხველაც.

ფიქსირდება პაციენტთა დაახლოებით 38%-ში.[133] დროის მედიანა სიმპტომების დაწყებიდან დისპნოეს განვითარებამდე 5-დან 8 დღემდეა.[45][46][517] ნაკლებად ხშირია ბავშვებში, მაგრამ ყველაზე ხშირი ნიშანია ახალშობილებში.[406] შეიძლება რამდენიმე კვირას გაგრძელდეს სიმპტომების გამოვლენის შემდეგ. მსტვინავი სუნთქვა ფიქსირდება პაციენტთა 17%-ში.[518]

ყნოსვითი დისფუნქცია (ანოსმია/ჰიპოსმია) დაფისირდა პაციენტთა 41%-ში, ხოლო გემოვნების დისფუნქცია (აგეუზია/დისგეუზია) აღნიშნა პაციენტთა დაახლოებით 35%-ს.[133] პრევალენტობა უფრო მაღალია ევროპაში ჩატარებულ კვლევებში.[519] შესაძლოა იყოს ადრეული სიმტპომი, სხვა სიმპტომების წარმოშობამდე. ზოგჯერ, ის ერთადერთი სიმპტომია მსუბუქი-საშუალო სიმძიმის ინფექციის მქონე პაციენტებში.[520] ანოსმია/აგეუზიის პრევალენტობა სხვა სიმპტომების გამოვლენამდე შეადგენდა 13-73%-ს, სხვა სიმპტომებთან ერთად შეადგენდა 14-39%-ს, ხოლო სხვა სიმპტომების შემდგომ კი 27-49%-ს.[521] სიმპტომების სრული ალაგება ან გაუმჯობესება დაფიქსირდა პაციენტების 89%-ში, დაწყებიდან 4 კვირის შემდეგ.[522] ანოსმია ან ჰიპოსმია მნიშვნელოვნად არის დაკავშირებული COVID-19-ის ტესტის დადებით პასუხთან და წარმოადგენს ინფექციის საიმედო პროგნოზულ ფაქტორს.[523] არაერთი მედიკამენტის გამოყენება იწვევს გემოვნებისა და ყნოსვის ცვლილებებს (მაგ. ანტიბიოტიეკბი, ანგოტენზინგარდამქმნელი ენზიმის ინჰიბიტორები), რაც გასათვალისწინებელია დიფერენციულ დიაგნოზებში.[524]

სხვა დიაგნოსტიკური ფაქტორები

ფიქსირდება პაციენტთა დაახლოებით 30%-ში.[133] პაციენტები შესაძლოა უჩიოდნენ შეუძლოდ ყოფნას. დაღლილობა/მძიმე დაღლა შეიძლება იყოს გამოხატული, მსუბუქი ავადმყოფობის მქონე პაციენტებშიც კი.

უვლინდება პაციენტთა დაახლოებით 17% (მიალგია) და 11%-ს (ართრალგია).[518] ართრიტი იშვიათად ფიქსირდება.[525]

ფიქსირდება პაციენტთა დაახლოებით 18%-ში.[133]

ფიქსირდება პაციენტთა დაახლოებით 22.9%-ში.[449]

ფიქსირდება პაციენტთა 20%-ში. სპეციფიკური სიმპტომების შეწონილი ჯამური პრევალენტობა შემდეგნაირია: მადის გაქრობა 22.3%; დიარეა 2.4%; გულისრევა/ღებინება 9%; და მუცლის ტკივილი 6.2%. როგორც ჩანს, კუჭ-ნაწლავის ტრაქტის სიმპტომები უფრო პრევალენტურია ჩინეთის ფარგლებს გარეთ, თუმცა, ამ უკანასკნელის მიზეზი შესაძლოა იყოს კუჭ-ნაწლავის ტრაქტის სიმპტომების მიმართ მეტი ინფორმირებულობა და დაფიქსირება პანდემიის პროგრესირებასთან ერთად.[526] გასტროინტესტინური სიმპტომები არ არის დაკავშირებული COVID-19-ის ტესტის დადებითი პასუხის ალბათობასთან; თუმცა, უმადობა და დიარეა, ყნოსვის/გემოს დაკარგვასთან და ცხელებასთან კომბინაციაში, COVID-19-ისადმი 99%-იანი სპეციფიკურობით ხასიათდებოდა ერთ პროსპექტულ შემთხვევა-კონტროლის კვლევაში.[527] გასტროინტესტინური სიმპტომების არსებობა შეიძლება იყოს მძიმე დაავადებაში გადასვლის პროგნოზული ფაქტორი.[528][529] ბავშვებში, განსაკუთრებით ახალშობილებსა და ჩვილებში, შესაძლოა უფრო ხშირი იყოს კუჭ-ნაწლავის ტრაქტის სიმპტომები, უფრო მეტიც, შესაძლოა გასტროინტესტინური სიმპტომი დაავადების ერთადერთ წარმდგენ სიმპტომად გამოვლინდეს.[406] დაფიქსირდა რექტალური სისხლდენაც.[530]

ფიქსირდება პაციენტთა დაახლოებით 16%-ში.[133] როგორც წესი, ვლინდება დაავადების ადრეულ ეტაპზე.

ფიქსირდება პაციენტთა დაახლოებით 16%-ში.[133]

ფიქსირდება პაციენტთა დაახლოებით 11%-ში.[518]

კონფუზია ფიქსირდება პაციენტთ დაახლოებით 11%-ში.[518] კონფუზიის/დელირიუმის და აჟიტირების პრევალენტობა მაღალია (65%-69%, შესაბამისად) ინტენსიურ განყოფილებაში მოთავსებულ პაციენტებში.[531] დელირიუმი უკავშირდება სიკვდილობის მაღალ რისკს. სწრაფი გამოვლინება შეიძლება მიუთითებდეს მდგომარეობის დამძიმებაზე.[532] დელირიუმის რისკფაქტორებად გამოვლენილია ბენზოდიაზეპინების გამოყენება და ოჯახთან სტუმრობის ნაკლებობა (ვირტუალური თუ პირისპირ სტუმრობა).[533] შფოთვის, დეპრესიისა და ძილის პრობლემების ჯამური პრევალენტობებია 15.2%, 16% და 23.9%, შესაბამისად.[534] შეცვლილი ფსიქიკური სტატუსი ხშირია ახალგაზრდა, ჰოსპიტალიზებულ პაციენტებში (<60 წ), ისევე როგორც ხანდაზმულ პაციენტებში (ერთი კვლევის თანახმად).[535][536]

ფიქსირდება პაციენტთა 11%-ში. თვალის ყველაზე გავრცელებული სიმპტომებია თვალის სიმშრალე ან უცხო სხეულის შეგრძნება (16%), სიწითლე (13.3%), ცრემლდენა (12.8%), ქავილი (12.6%), თვალის ტკივილი (9.6%) და გამონადენი (8.8%). თვალზე გამოვლინებების მქონე პაციენტებში თვალის ყველაზე ხშირი დაავადება იყო კონიუნქტივიტი (88.8%).[537] სიმპტომების უმრავლესობა მსუბუქი ხასიათისაა და გრძელდება 4-14 დღის განმავლობაში, გართულებების გარეშე. პროდრომული სიმპტომები უვითარდება პაციენტთა 12.5%-ს.[538] ერთი ჯვარედინი კვლევის თანახმად, თვალის მსუბუქი სიმპტომები (კონიუნქტივური გამონადენი, თვალის მოქავება, კონიუნქტივას შესიება) აღწერილია ბავშვების 22.7%-ში. სისტემური სიმპტომების მქონე ბავშვებში უფრო მაღალია თვალის სიმპტომების განვითარების რისკი.[539]

რინორეა აღირიცხა პაციენტთა დაახლოებით 8%-ში, ხოლო ცხვირის დახშობა კი დაახლოებით 5%-ში.[518]

ფიქსირდება პაციენტთა დაახლოებით 7%-ში.[518] შესაძლოა ასახავდეს პნევმონიის არსებობას.

კანის დაზიანებების დაჯამებული პრევალენტობა არის 5.7%. ყველაზე ხშირი სიმპტომებია: ვირუსული, ეგზანთემისებრი გამოვლინება (4.2%), მაკულოპაპულური გამონაყარი (3.8%) და ვეზიკულობულოზური დაზიანებები (1.7%). სხვა გამოვლინებებია: ურტიკარია, მოყინვის მსგავსი დაზიანებები, ბადისებრი ლივედო, ტერფის/მტევნის თითების განგრენა.[540] დიდი ბრიტანეთის COVID Symptom Study-ს მიხედვით (სიმპტომების კვლევა), გამონაყარი ფიქსირდება პირველ სიმპტომად დადებითი ტესტის მქონე პაციენტების 17%-ში, ხოლო გამოკითხულთა 21% კი გამონაყარს ერთადერთ კლინიკურ ნიშნად ასახელებს.[541] გაურკვეველია, რა არის კანის დაზიანებების გამომწვევი მიზეზი - ვირუსული ინფექცია, ინფექციის სისტემური შედეგები, თუ წამლები, რომელსაც შესაძლოა პაციენტი იღებდეს. ინფექციის დროს კანის ჩართულობის უკეთ გასაგებად საჭიროა დამატებითი მონაცემები.

British Association of Dermatologists: Covid-19 skin patterns external link opens in a new window

ფიქსირდება პაციენტთა დაახლოებით 2%-ში.[518] შესაძლოა იყოს ფილტვის ემბოლიის სიმპტომი.[542]

შესაძლოა ასახავდეს პნევმონიის არსებობას.

შესაძლოა გამოვლინდეს სუნთქვის მწვავე დარღვევის დროს.

შესაძლოა გამოვლინდეს სუნთქვის მწვავე დარღვევის დროს.

შესაძლოა გამოვლინდეს სუნთქვის მწვავე დარღვევის დროს.

შესაძლოა გამოვლინდეს სუნთქვის მწვავე დარღვევის დროს.

ამ მასალის გამოყენება ექვემდებარება ჩვენს წესებს