2019 წლის კორონავირუსით გამოწვეული დაავადება (COVID-19)

საერთაშორისო გაიდლაინები

გაერთიანებული სამეფო

ავტორი:BMJ

ბოლო გამოქვეყნება:2022

ავტორი:National Institute for Health and Care Excellence

ბოლო გამოქვეყნება:2022

ავტორი:Scottish Intercollegiate Guidelines Network

ბოლო გამოქვეყნება:2022

ავტორი:UK Health Security Agency

ბოლო გამოქვეყნება:2022

ავტორი:Royal College of Obstetricians and Gynaecologists

ბოლო გამოქვეყნება:2022

ავტორი:NHS England

ბოლო გამოქვეყნება:2022

ავტორი:Scottish Intercollegiate Guidelines Network

ბოლო გამოქვეყნება:2021

ავტორი:UK Health Security Agency

ბოლო გამოქვეყნება:2021

ავტორი:Scottish Intercollegiate Guidelines Network

ბოლო გამოქვეყნება:2021

COVID-19 rapid guideline: managing the long-term effects of COVID-19[1088]

ავტორი:National Institute for Health and Care Excellence

ბოლო გამოქვეყნება:2021

ევროპა

ავტორი:European Respiratory Society

ბოლო გამოქვეყნება:2021

ავტორი:National Institute for the Infectious Diseases (Italy)

ბოლო გამოქვეყნება:2020

ჩრდილოეთი ამერიკა

ავტორი:Centers for Disease Control and Prevention

ბოლო გამოქვეყნება:2022

ავტორი:Infectious Diseases Society of America

ბოლო გამოქვეყნება:2022

ავტორი:National Institutes of Health

ბოლო გამოქვეყნება:2022

ავტორი:American Academy of Pediatrics

ბოლო გამოქვეყნება:2022

ავტორი:Centers for Disease Control and Prevention

ბოლო გამოქვეყნება:2022

ავტორი:Centers for Disease Control and Prevention

ბოლო გამოქვეყნება:2022

ავტორი:American Academy of Pediatrics

ბოლო გამოქვეყნება:2022

ავტორი:Infectious Diseases Society of America

ბოლო გამოქვეყნება:2021

ავტორი:Infectious Diseases Society of America

ბოლო გამოქვეყნება:2021

ავტორი:Centers for Disease Control and Prevention

ბოლო გამოქვეყნება:2021

ავტორი:Infectious Diseases Society of America

ბოლო გამოქვეყნება:2020

ავტორი:Infectious Diseases Society of America

ბოლო გამოქვეყნება:2020

ოკეანეთი

ავტორი:Department of Health Australia

ბოლო გამოქვეყნება:2022

აზია

ავტორი:All India Institute Of Medical Sciences; Indian Council of Medical Research

ბოლო გამოქვეყნება:2022

ავტორი:Japanese Association for Infectious Diseases

ბოლო გამოქვეყნება:2022

ავტორი:Zhongnan Hospital of Wuhan University Novel Coronavirus Management and Research Team; Evidence-Based Medicine Chapter of China International Exchange and Promotive Association for Medical and Health Care

ბოლო გამოქვეყნება:2020

ავტორი:Peking Union Medical College Hospital

ბოლო გამოქვეყნება:2020

ავტორი:National Health Commission of the People's Republic of China; National Administration of Traditional Chinese Medicine of the People's Republic of China

ბოლო გამოქვეყნება:2020

ავტორი:First Affiliated Hospital, Zhejiang University School of Medicine

ბოლო გამოქვეყნება:2020

დანარჩენი მსოფლიო

ავტორი:World Health Organization

ბოლო გამოქვეყნება:2022

ავტორი:World Health Organization

ბოლო გამოქვეყნება:2022

ავტორი:World Health Organization

ბოლო გამოქვეყნება:2022

ავტორი:World Health Organization

ბოლო გამოქვეყნება:2022

ავტორი:World Health Organization

ბოლო გამოქვეყნება:2021

ავტორი:Surviving Sepsis Campaign

ბოლო გამოქვეყნება:2021

ავტორი:World Health Organization

ბოლო გამოქვეყნება:2021

ავტორი:World Health Organization

ბოლო გამოქვეყნება:2020

ავტორი:World Health Organization

ბოლო გამოქვეყნება:2020

ამ მასალის გამოყენება ექვემდებარება ჩვენს განცხადებას