მკურნალობის ალგორითმი

მიაქციეთ ყურადღება, რომ ფორმულა/შეყვანის გზა და დოზა შეიძლება განსხვავებული იყოს მედიკამენტების დასახელების და ბრენდების, ფორმულარის ან გეოგრაფიული ადგილმდებარეობის მიხედვით. მკურნალობის შესახებ რეკომენდაციები სპეციფიკურია პაციენტის ჯგუფების მიხედვით: იხილეთ გაფრთხილება

მწვავე

სავარაუდო ბაქტერიული ეტიოლოგია (ნაკლები სიმძიმის გამწვავება)

სავარაუდო ბაქტერიული ეტიოლოგია (მძიმე გამწვავება)

რესპირატორული უკმარისობა

მიმდინარე

ამ მასალის გამოყენება ექვემდებარება ჩვენს წესებს