კოქრეინის კლინიკური პასუხები

Cochrane library logo

კოჰრეინის კლინიკური პასუხები (Cochrane Clinical Answers - CCAs) აწვდის ადვილად წასაკითხ და გასაგებ, კლინიკურად ფოკუსირებულ კავშირებს მაღალი ხარისხის კვლევებთან - კოჰრეინის სისტემატური მიმოხილვებთან. მათი მიზანია იყოს ქმედითი და მოახდინოს გადაწყვეტილების მიღების ინფორმირება პაციენტის მოვლის ადგილზე. ისინი დამატებულია Best Practice-ის ძირითადი ტექსტის შესაბამის სექციებში.

 • How does longer corticosteroid treatment (>7 days) compare with shorter (≤7 days) in people with exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease?
  Show me the answer
 • What is the impact of airway clearance techniques when treating acute exacerbations of COPD?
  Show me the answer
 • How do antibiotics compare with placebo in people admitted to hospital or to the intensive care unit with exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease?
  Show me the answer
 • How does non-invasive ventilation compare with usual care in people with acute hypercapnic respiratory failure due to exacerbation of chronic obstructive pulmonary disease?
  Show me the answer
 • What are the effects of hospital-at-home in adults with acute exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease?
  Show me the answer
 • What are the effects of action plans with limited patient education only in reducing exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease?
  Show me the answer

ამ მასალის გამოყენება ექვემდებარება ჩვენს განცხადებას