მონიტორინგი

COPD-ის მწვავე გამწვავების მქონე პაციენტებს ყურადღება უნდა მიაქციონ, რომ უზრუნველყოფილი იყოს ასოცირებული ნიშნებისა და სიმპტომების უწყვეტი გაუმჯობესება და გადაჭრა. როდესაც შესაძლებელია, COPD-ის გამწვავებით ჰოსპიტალიზირებული ადამიანები უნდა ნახოს ჯანდაცვის პროვაიდერმა საავადმყოფოდან გამოწერიდან 30 დღის განმავლობაში.[289] კლინიცისტებმა უნდა განიხილონ თითოეული პაციენტის COPD-ის მედიკამენტური რეჟიმის შესწორების პოტენციური საჭიროება, ვინაიდან მწვავე გამწვავების მქონე პაციენტები ზოგჯერ სწრაფად არ უბრუნდებიან ჯანმრთელობის მდგომარეობის საბაზისო დონეს. ძალისხმევა უნდა მივმართოთ , რომ პაციენტებმა განათლება მიიღონ თავიანთი მედიკამენტური რეჟიმის შესაბამისობასთან დაკავშირებით და ჩაიტარონ შესაბამისი ვაქცინაციები (მაგ., გრიპი, პნევმოკოკი).

ამ მასალის გამოყენება ექვემდებარება ჩვენს წესებს