საერთაშორისო გაიდლაინები

ევროპა

ავტორი:British Thoracic Society

ბოლო გამოქვეყნება:2013

ავტორი:European Respiratory Society; European Society for Clinical Microbiology and Infectious Diseases

ბოლო გამოქვეყნება:2011

ავტორი:National Institute for Health and Care Excellence

ბოლო გამოქვეყნება:2010

ავტორი:Royal College of Physicians

ბოლო გამოქვეყნება:2008

დანარჩენი მსოფლიო

ავტორი:Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease

ბოლო გამოქვეყნება:2017

ავტორი:American Thoracic Society/European Respiratory Society

ბოლო გამოქვეყნება:2015

ავტორი:American Thoracic Society; European Respiratory Society

ბოლო გამოქვეყნება:2013

ჩრდილოეთი ამერიკა

ავტორი:US Preventive Services Task Force, Agency for Healthcare Research and Quality

ბოლო გამოქვეყნება:2016

ავტორი:US Department of Veterans Affairs and US Department of Defense

ბოლო გამოქვეყნება:2014

ავტორი:American College of Radiology

ბოლო გამოქვეყნება:2013

ავტორი:American College of Physicians; American College of Chest Physicians; American Thoracic Society; European Respiratory Society

ბოლო გამოქვეყნება:2011

ავტორი:Canadian Thoracic Society

ბოლო გამოქვეყნება:2010

ავტორი:Canadian Thoracic Society

ბოლო გამოქვეყნება:2008

ავტორი:American College of Chest Physicians; American Association of Cardiovascular and Pulmonary Rehabilitation

ბოლო გამოქვეყნება:2007

ავტორი:American College of Chest Physicians

ბოლო გამოქვეყნება:2006

ავტორი:American College of Chest Physicians

ბოლო გამოქვეყნება:2006

ავტორი:American College of Chest Physicians

ბოლო გამოქვეყნება:2006

ავტორი:Registered Nurses Association of Ontario

ბოლო გამოქვეყნება:2005

ამ მასალის გამოყენება ექვემდებარება ჩვენს წესებს