საერთაშორისო გაიდლაინები

ევროპა

გამოქვეყნებულია::British Thoracic Society

ბოლო გამოქვეყნება:2013

გამოქვეყნებულია::European Respiratory Society; European Society for Clinical Microbiology and Infectious Diseases

ბოლო გამოქვეყნება:2011

გამოქვეყნებულია::National Institute for Health and Care Excellence

ბოლო გამოქვეყნება:2010

გამოქვეყნებულია::Royal College of Physicians

ბოლო გამოქვეყნება:2008

დანარჩენი მსოფლიო

გამოქვეყნებულია::Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease

ბოლო გამოქვეყნება:2017

გამოქვეყნებულია::American Thoracic Society/European Respiratory Society

ბოლო გამოქვეყნება:2015

გამოქვეყნებულია::American Thoracic Society; European Respiratory Society

ბოლო გამოქვეყნება:2013

ჩრდილოეთ ამერიკა

გამოქვეყნებულია::US Preventive Services Task Force, Agency for Healthcare Research and Quality

ბოლო გამოქვეყნება:2016

გამოქვეყნებულია::US Department of Veterans Affairs and US Department of Defense

ბოლო გამოქვეყნება:2014

გამოქვეყნებულია::American College of Radiology

ბოლო გამოქვეყნება:2013

გამოქვეყნებულია::American College of Physicians; American College of Chest Physicians; American Thoracic Society; European Respiratory Society

ბოლო გამოქვეყნება:2011

გამოქვეყნებულია::Canadian Thoracic Society

ბოლო გამოქვეყნება:2010

გამოქვეყნებულია::Canadian Thoracic Society

ბოლო გამოქვეყნება:2008

გამოქვეყნებულია::American College of Chest Physicians; American Association of Cardiovascular and Pulmonary Rehabilitation

ბოლო გამოქვეყნება:2007

გამოქვეყნებულია::American College of Chest Physicians

ბოლო გამოქვეყნება:2006

გამოქვეყნებულია::American College of Chest Physicians

ბოლო გამოქვეყნება:2006

გამოქვეყნებულია::American College of Chest Physicians

ბოლო გამოქვეყნება:2006

გამოქვეყნებულია::Registered Nurses Association of Ontario

ბოლო გამოქვეყნება:2005

აღნიშნული მასალა უნდა გამოიყენოთ disclaimer მიხედვით