მიდგომა

შემოთავაზებული იქნა COPD-ის გამწვავების მრავალი დეფინიცია და მოიცავს მრავალი იგივე კომპონენტს. ეპიზოდები შეიძლება დიაგნოსტირებული იყოს COPD-ის ანამნეზის მქონე ადამიანებში, რომლებიც განიცდიან რაიმეს შემდეგიდან: სუნთქვის სიმპტომების და ფიზიოლოგიური მდგომარეობის გაუარესება;[11] ან ხველის ხარისხის, დისპნოეს დონის და/ან ნახველის მოცულობის და ხასიათის გაუარესება,[63] განსაკუთრებით მაშინ, თუ ეს ცვლილებები მწვავედაა დაწყებული, სტაბილურია დროთა განმავლობაში, ნორმალური ყოველდღიური ვარიაციის მიღმა ან იწვევს პაციენტის საბაზისო მედიკამენტური რეჟიმის შეცვლას.[1][172][173][174]

კლინიკური შეფასება

პოტენციურ გამწვავების მქონე პაციენტების უმრავლესობა საკმარისად სტაბილურია იმისთვის, რომ შეიძლებოდეს მათი შეფასება და მართვა ამბულატორიულ გარემოში. კლინიკური შეფასება უნდა მოიცავდეს შემდეგს: სასიცოცხლო ნიშნები (მათ შორის SaO2 პულსური ოქსიმეტრიის მეშვეობით), ფსიქიკური მდგომარეობა, დისპნოეს და საჰაერო გზების ობსტრუქციის დონის სიმძიმე, პაციენტის მთავარ ჩივილებთან დაკავშირებული სიმპტომების ანამნეზი და უნარი გააგრძელონ თვით-მოვლა სახლში. ასევე უნდა შეფასდეს გამწვავებების რისკი: ჰაერის ნაკადის მძიმე ან ძალიან მძიმე ობსტრუქციის მქონე ადამიანები, ისინი, ვისაც წინა წელს ორი ან მეტი გამწვავების ანამნეზი აქვთ, ან ისინი, ვისაც წინა წელს გამწვავების გამო ჰოსპიტალიზაციის ანამნეზი აქვთ, მიიჩნევიან შემდგომი გამწვავებების მაღალი რისკის ქვეშ მყოფებად.[1] პაციენტები უნდა გამოკითხონ დისპნოეს, ხველის, მსტვინავი სუნთქვის, ან ნახველის წარმოების საბაზისო დონის ცვლილებებთან დაკავშირებით; ნახველის ხასიათთან; ცხელების არსებობასთან დაკავშირებით; ნებისმიერი სხვა კეროვანი ჩივილები (მაგ., გულმკერდის ტკივილი, ზედა სასუნთქი გზების ინფექციის ნიშნები/სიმპტომები, პალპიტაციები, მკვეთრი სისუსტე ან ფეხების შეშუპება); ასევე მათი გაგება და მათი ამჟამინდელი სამედიცინო რეჟიმის დაცვა COPD-თან დაკავშირებით, მათ შორის დამატებითი ჟანგბადის გამოყენება და ინჰალატორის გამოყენების საჭიროების ნებისმიერი ცვლილება. გასინჯვვისას აუსკულტაციამ შეიძლება გამოავლინოს მსტვინავი სუნთქვა და მნიშვნელოვანია პაციენტების დაკვირვება სუნთქვის უკმარისობის (მაგ., ტაქიპნოე, დამატებითი კუნთების გამოყენება, გულმკერდის რეეტრაქცია, მუცლის პარადოქსული მოძრაობები და/ან ციანოზი) და/ან ფილტვისმიერი გულის, ჰემოდინამიკური არასტაბილურობის ან გაუარესებული ფსიქიკური მდგომარეობის ნიშნების გამოსავლენად.

ლაბორატორიული შეფასება და ვიზუალიზაცია

სადიაგნოსტიკო ტესტები, როგორც წესი, რეზერვირებულიაზომიერიდან მძიმემდე გამწვავებების მქონე ადამიანებისთვის. ნიშნები შეიძლება მოიცავდეს, მაგრამ არ შემოიფარგლება არასტაბილური სასიცოცხლო ნიშნებით, მძიმე სიმპტომებით ან დაბალი SaO2 პულსოქსიმეტრიაზე, ვენტილაციის უკმარისობის მტკიცებულებით ან ფსიქიკური სტატუსის ცვლილებით (მაგ., დაბნეულობა, ლეთარგია, კომა). სადიაგნოსტიკო ტესტები ასევე შეიძლება მხედველობაში იქნას მიღებული, თუ ეპიზოდის დიაგნოზი გაურკვეველია.

სადიაგნოსტიკო ტესტები ზომიერიდან მძიმემდე გამწვავებების მქონე ადამიანებისთვის შეიძლება მოიცავდეს შემდეგს:

  • პულსოქსიმეტრიით

  • გულმკერდის რენტგენი

  • ელექტროკარდიოგრამა

  • არტერიული სისხლის აირები (ABG)

  • FBC თრომბოციტებით

  • ელექტროლიტები

  • კრეატინინი

  • შარდოვანას დონეები

  • ნახველის ანალიზი.

მძიმე დაავადების დროს ნახველის გრამით შეღებვა და კულტურა უნდა შესრულდეს, და თუ ჰოსპიტალიზაცია განიხილება და სადაც შესაძლებელია, უნდა ჩატარდეს ტესტები რესპირატორულ ვირუსებზე, რათა თავიდან იქნას აცილებული პათოგენის ჯანდაცვასთან დაკავშირებული გადაცემა (მაგ., გრიპის, რესპირატორული სინსიციტური ვირუსის და პარაგრიპის ვირუსის).

მომავალი კვლევები

პროკალციტონინი ბაქტერიული ინფექციების შესაძლო დიაგნოსტიკური ბიომარკერია, რადგანაც მისი დონე უფრო მაღალია მძიმე ბაქტერიული ინფექციის დროს, ხოლო დაბალია ვირუსული ინფექციის დროს. აშშ-ის სურსათისა და წამლის სააგენტოს მიერ ნებადართულია პროკალციტონინის ტესტირება ანტიბიოტიკოთერაპიის დანიშვნამდე, სასუნთქი გზების მწვავე ინფექციების მქონე პაციენტებში. გაკეთდა კოქრეინის მიმოხილვა ანტიბიოტიკოთერაპიამდე პროკალციტონინის ტესტის შესახებ მწვავე რესპირატორული ინფექციების მქონე პაციენტებში. აღმოჩნდა, რომ სიკვდილობის რისკი შემცირდა, ასევე დაბალი იყო ანტიბიოტიკების მოხმარება და ანტიბიოტიკებთან დაკავშირებული გვერდითი მოვლენების რისკი ყველა პაციენტში, მათ შორის ფქოდ-ის გამწვავებების დროს.[175] [ Cochrane Clinical Answers logo ] კლინიკურ პრაქტიკაში დანერგვამდე საჭიროა მეტი კვლევის ჩატარება.


როგორ ჩავატაროთ ეკგ-ს ანიმაციური დემონსტრირებაროგორ ჩავატაროთ ეკგ-ს ანიმაციური დემონსტრირება

სხივის არტერიის პუნქტურა- ანიმაციური დემონსტრაციასხივის არტერიის პუნქტურა- ანიმაციური დემონსტრაცია

ამ მასალის გამოყენება ექვემდებარება ჩვენს წესებს