კვლევები

1-ად შესაკვეთი გამოკვლევები

ტესტი
შედეგი
ტესტი

რეკომენდებულია ჩატარება COPD-ის შესაძლო გამწვავების მქონე ყველა პაციენტისთვის, როდესაც შესაძლებელია. უნდა შესრულდეს სასიცოცხლო ნიშნების მიღებისას. ეპიზოდის დროს, SaO2 ხშირად დაწეულია პაციენტის საბაზისო დონის ქვემოთ, და დამატებითი ჟანგბადის და არტერიული სისხლის აირების ტესტირება უნდა იქნას გათვალისწინებული, თუ დონე არის <90%.

შედეგი

დაწეულია პაციენტის საბაზისო დონის ქვემოთ

ტესტი
შედეგი
ტესტი

იშვიათადაა დიაგნოსტირებული; ძირითადი მიზანია ალტერნატიული დიაგნოზების გამორიცხვა. გულმკერდის რენტგენი უნდა ჩატარდეს ზომიერი და მძიმე დაავადებების მქონე ადამიანებში და სადაც განიხილება პნევმონია ან სხვა პოტენციური დიაგნოზები (მაგ., პნევმოთორაქსი, გულის შეგუბებითი უკმარისობა, პლევრული გამონაჟონი).

შედეგი

ჰიპერინფლაცია, გაბრტყელებული დიაფრაგმა, გაზრდილი რეტრო-სტერნალური ჰაერის სივრცე, ბულები და პატარა, ვერტიკალური გული

ტესტი
შედეგი
ტესტი

გულსისხლძარღვთა დაავადება ხშირია COPD-ის მქონე ადამიანებში.[179] გარდა ამისა, მიოკარდიუმის ინფარქტის ან პნევმოთორაქსის შესაძლებლობა უნდა იქნას მხედველობაში მიღებული, თუ აღინიშნება გულმკერდის შებოჭილობა ან სხვა დისკომფორტი გულმკერდის არეში. COPD-ის მქონე პაციენტები უფრო მაღალი რისკის ქვეშ არიან გულის იშემიის და/ან არითმიების განვითარების თვალსაზრისით, რამაც ასევე შეიძლება გამოიწვიოს დისპნოე.


როგორ ჩავატაროთ ეკგ-ს ანიმაციური დემონსტრირებაროგორ ჩავატაროთ ეკგ-ს ანიმაციური დემონსტრირება

შედეგი

შეიძლება იყოს მარჯვენა გულის გაფართოება, არითმია, იშემია

ტესტი
შედეგი
ტესტი

არტერიული სისხლის აირების (ABG) ტესტირება უნდა ჩატარდეს COPD-ის ზომიერიდან მძიმემდე გამწვავებების მქონე ადამიანებისთვის, ქრონიკული ჰიპერკაპნიის გამოსავლენად და მწვავე რესპირატორულ აციდოზზე შესაფასებლად. საბაზისო ABG-თან შედეგების შედარებას გადამწყვეტი მნიშვნელობა ენიჭება (როდესაც შესაძლებელია). მწვავე რესპირატორული აციდოზი შეიძლება იყოს მომავალი რესპირატორული უკმარისობის ნიშანი. ვენური სისხლის აირის სინჯი არ მიიჩნევა სანდო ალტერნატიულ საზომად.[180]

PaO2 <60 მმ.ვწყ.სვ მიუთითებს პოტენციურ რესპირატორულ უკმარისობაზე. PaO2 <50 მმ.ვწყ.სვ, PaCO2 ≥45 მმ.ვწყ.სვ, ან pH <7.35 მიუთითებს პოტენციურად სისოცხლისათვის საშიშ ავადმყოფობაზე, რომელიც საჭიროებს ინტენსიურ მოვლას ან დამხმარე ვენტილაციას.[181]

შედეგი

რესპირატორული აციდოზი და კომპენსაციური მეტაბოლური ალკალოზი

ტესტი
შედეგი
ტესტი

მხედველობაში უნდა იქნას მიღებული ზომიერიდან მწვავემდე გამწვავებების მქონე პაციენტებისთვის, პათოლოგიური დარღვევების სკრინინგისთვის, რომლებმაც შეიძლება გვავარაუდებინოს დამატებითი სამედიცინო დარღვევები, როგორიცაა ინფექცია ან ანემია.

შედეგი

შეიძლება აჩვენოს მომატებული ჰემატოკრიტი, სისხლის თეთრი უჯრედების მომატებული რაოდენობა ან ანემია

ტესტი
შედეგი
ტესტი

მხედველობაში უნდა იქნას მიღებული ზომიერიდან მწვავემდე გამწვავებების მქონე პაციენტებისთვის პათოლოგიურმა შედეგმა შეიძლება გვავარაუდებინოს დამატებითი სამედიცინო დარღვევები. COPD-ის გამწვავების მქონე პაციენტებს შეიძლება ჰქონდეთ შემცირებული პერორალური მიღება და შეიძლება ადგილი ჰქონდეს მოცულობის შემცირებას.

შედეგი

როგორც წესი ნორმალურია

გასათვალისწინებელი კვლევები

ტესტი
შედეგი
ტესტი

მძიმე დაავადების დროს და თუ ჰოსპიტალიზაცია განიხილება, უნდა განხორციელდეს გრამის წესით შეღებვა და კულტურა პოტენციური ბაქტერიული პათოგენების შესაფასებლად, რომლებსაც შეიძლებოდა გამოეწვია ეს ეპიზოდი.

შედეგი

შეიძლება გვავარაუდებინოს ბაქტერიული ინფექცია

ტესტი
შედეგი
ტესტი

მძიმე ავადმყოფობის დროს და თუ ჰოსპიტალიზაცია განიხილება, რესპირატორულ ვირუსულ პათოგენებზე ტესტირება (თუ მიზანშეწონილია) უნდა განიხილებოდეს როგორც რაიმე განკურნებადი აგენტის (მაგ., გრიპის) ისე, ჰოსპიტალიზაციის შემთხვევაში, ინფექციის კონტროლის გაფართოებული ზომების გამოყენების აუცილებლობის იდენტიფიცირებისთვის.

შედეგი

შეიძლება დაადასტუროს ვირუსული ინფექცია

ტესტი
შედეგი
ტესტი

გულის ტროპონინის მომატებას შეიძლება ადგილი ჰქონდეს COPD-ის გამწვავებით გამოწვეული მიოკარდიუმის დაუდგენელი დაზიანების გამო. ტროპონინის მომატება შეიძლება დაკავშირებული იყოს სიკვდილიანობის გაზრდასთან.[182]

შედეგი

ნორმალურია, თუ არაა მიოკარდიუმის დაზიანება

ტესტი
შედეგი
ტესტი

შეიძლება სასარგებლო იყოს ალტერნატიული დიაგნოზების, განსაკუთრებით ფილტვის ემბოლიის გამოსარიცხად, თუ რესპირატორული დეკომპენსაციის დიაგნოზი და საფუძველი გაურკვეველი რჩება რუტინული გულმკერდის რენტგენოგრაფიის შემდეგ.

შედეგი

ნორმალურია, თუ არ არის პნევმონია, პლევრული გამონაჟონი, ავთვისებიანი მდგომარეობა ან ფილტვის ემბოლია

ახალი ტესტები

ტესტი
შედეგი
ტესტი

ბაქტერიული ინფექციების შესაძლო დიაგნოსტიკური ბიომარკერია, რადგანაც მისი დონე უფრო მაღალია მძიმე ბაქტერიული ინფექციის დროს, ხოლო დაბალია ვირუსული ინფექციის დროს. აშშ-ის სურსათისა და წამლის სააგენტოს მიერ ნებადართულია პროკალციტონინის ტესტირება ანტიბიოტიკოთერაპიის დანიშვნამდე, სასუნთქი გზების მწვავე ინფექციების მქონე პაციენტებში. გაკეთდა კოკრეინის მიმოხილვა ანტიბიოტიკოთერაპიამდე პროკალციტონინის ტესტის შესახებ მწვავე რესპირატორული ინფექციების მქონე პაციენტებში. აღმოჩნდა, რომ სიკვდილობის რისკი შემცირდა, ასევე დაბალი იყო ანტიბიოტიკების მოხმარება და ანტიბიოტიკებთან დაკავშირებული გვერდითი მოვლენების რისკი ყველა პაციენტში, მათ შორის ფქოდ-ის გამწვავებების დროს.[175] [ Cochrane Clinical Answers logo ] კლინიკურ პრაქტიკაში დანერგვამდე საჭიროა მეტი კვლევის ჩატარება.

შედეგი

შეიძლება მომატებული იყოს

ამ მასალის გამოყენება ექვემდებარება ჩვენს წესებს