კვლევები

1-ად შესაკვეთი გამოკვლევები

ჟანგბადით გაჯერება პულსოქსიმეტრზე

ტესტი
შედეგი
ტესტი

რეკომენდებულია ჩატარება ფქოდ-ის შესაძლო მწვავე გამწვავების მქონე ყველა პაციენტისთვის, როდესაც შესაძლებელია. უნდა შესრულდეს სასიცოცხლო ნიშნების მიღებისას. ეპიზოდის დროს, ჟანგბადით გაჯერება ხშირად დაწეულია პაციენტის საბაზისო დონის ქვემოთ, და დამატებითი ჟანგბადის და არტერიული სისხლის აირების ტესტირება უნდა იქნას გათვალისწინებული, თუ დონე არის <90%.

შედეგი

დაწეულია პაციენტის საბაზისო დონის ქვემოთ

გულმკერდის რენტგენოგრაფია (რენტგენი)

ტესტი
შედეგი
ტესტი

იშვიათადაა დიაგნოსტიკური; ძირითადი მიზანია ალტერნატიული დიაგნოზების გამორიცხვა. გულმკერდის რენტგენი უნდა ჩატარდეს ზომიერი და მძიმე დაავადებების მქონე ადამიანებში და სადაც განიხილება პნევმონია ან სხვა პოტენციური დიაგნოზები (მაგ., პნევმოთორაქსი, გულის შეგუბებითი უკმარისობა, პლევრული გამონაჟონი).

შედეგი

ჰიპერინფლაცია, გაბრტყელებული დიაფრაგმა, გაზრდილი რეტრო-სტერნალური ჰაერის სივრცე, ბულები და პატარა, ვერტიკალური გული

ელექტროკარდიოგრამა

ტესტი
შედეგი
ტესტი

გულსისხლძარღვთა დაავადება ხშირია COPD-ის მქონე ადამიანებში.[121] გარდა ამისა, მიოკარდიუმის ინფარქტის, პნევმოთორაქსის ან ფილტვის ემბოლიის შესაძლებლობა არის გასათვალისწინებელი, თუ აღინიშნება გულმკერდის შებოჭილობა ან სხვა ტიპის დისკომფორტი გულმკერდის არეში. ფქოდ-ის მქონე პაციენტები უფრო მაღალი რისკის ქვეშ არიან გულის იშეემიის და/ან არითმიების განვითარების თვალსაზრისით, რამაც ასევე შეიძლება გამოიწვიოს დისპნოე.


როგორ ჩავატაროთ ეკგ-ს ანიმაციური დემონსტრირებაროგორ ჩავატაროთ ეკგ-ს ანიმაციური დემონსტრირება

შედეგი

შესაძლოა აღინიშნებოდეს მარჯვენა პარკუჭის გადაძაბვა, არითმიები, იშემია

არტერიული სისხლის აირები (ABG)

ტესტი
შედეგი
ტესტი

არტერიული სისხლის აირების ტესტირება უნდა ჩატარდეს ფქოდ-ის ზომიერიდან მძიმემდე გამწვავებების მქონე ადამიანებისთვის, ქრონიკული ჰიპერკაპნიის გამოსავლენად და მწვავე რესპირატორულ აციდოზზე შესაფასებლად. საბაზისო არტერიული სისხლის აირებთან შედეგების შედარებას გადამწყვეტი მნიშვნელობა ენიჭება (როდესაც შესაძლებელია). მწვავე რესპირატორული აციდოზი შეიძლება იყოს მომავალი რესპირატორული უკმარისობის ნიშანი. ვენური სისხლის აირების სინჯი არ მიიჩნევა სანდო ალტერნატიულ საზომად.[122]

PaO2 <60 მმ.ვწყ.სვ მიუთითებს პოტენციურ რესპირატორულ უკმარისობაზე. PaO2 <50 მმ.ვწყ.სვ, PaCO2 ≥45 მმ.ვწყ.სვ, ან pH <7.35 მიუთითებს პოტენციურად სისოცხლისათვის საშიშ ავადმყოფობაზე, რომელიც საჭიროებს ინტენსიურ მოვლას ან დამხმარე ვენტილაციას.[123]

შედეგი

რესპირატორული აციდოზი და კომპენსაციური მეტაბოლური ალკალოზი

FBC თრომბოციტებით

ტესტი
შედეგი
ტესტი

მხედველობაში უნდა იქნას მიღებული ზომიერიდან მწვავემდე გამწვავებების მქონე პაციენტებისთვის, პათოლოგიური დარღვევების სკრინინგისთვის, რომლებმაც შეიძლება გვავარაუდებინოს დამატებითი სამედიცინო დარღვევები, როგორიცაა ინფექცია ან ანემია.

შედეგი

შეიძლება აჩვენოს მომატებული ჰემატოკრიტი, სისხლის თეთრი უჯრედების მომატებული რაოდენობა ან ანემია

ელექტროლიტები, შარდოვანა, + კრეატინინი

ტესტი
შედეგი
ტესტი

მხედველობაში უნდა იქნას მიღებული ზომიერიდან მწვავემდე გამწვავებების მქონე პაციენტებისთვის პათოლოგიურმა შედეგმა შეიძლება გვავარაუდებინოს დამატებითი სამედიცინო დარღვევები. ფქოდ-ის გამწვავების მქონე პაციენტებს შეიძლება შემცირებული ჰქოდნეთ პერორალური ნუტრიცია, რაც, თავის მხრივ მოცულობის შემცირებას იწვევს. თირკმელების უკმარისობის მქონე პაციენტებს შესაძლოა აღენიშნებოდეთ მეტაბოლური აციდოზი, რაც ზრდის ვენტილაციის მოთხოვნილებას.

შედეგი

როგორც წესი ნორმალურია

გასათვალისწინებელი კვლევები

ნახველის კულტურა + გრამის წესით შეღებვა

ტესტი
შედეგი
ტესტი

მძიმე დაავადების დროს, თუ პაციენტის ნახველი ჩირქიანია და ჰოსპიტალიზაცია განიხილება, უნდა განხორციელდეს გრამის წესით შეღებვა და კულტურა პოტენციური ბაქტერიული პათოგენების შესაფასებლად, რომლებსაც შეიძლებოდა გამოეწვია ეს ეპიზოდი.

შედეგი

შეიძლება გვავარაუდებინოს ბაქტერიული ინფექცია

რესპირატორული ვირუსების დიაგნოსტიკა

ტესტი
შედეგი
ტესტი

მძიმე ავადმყოფობის დროს და თუ ჰოსპიტალიზაცია განიხილება, რესპირატორულ ვირუსულ პათოგენებზე ტესტირება (თუ მიზანშეწონილია) უნდა განიხილებოდეს როგორც რაიმე განკურნებადი აგენტის (მაგ., გრიპის) გამოსავლენად, ასევე ინფექციის კონტროლის გაფართოებული ზომების გამოყენების აუცილებლობის იდენტიფიცირებისთვის.

შედეგი

შეიძლება დაადასტუროს ვირუსული ინფექცია

გულის ტროპონინი

ტესტი
შედეგი
ტესტი

გულის ტროპონინის მომატებას შეიძლება ადგილი ჰქონდეს COPD-ის გამწვავებით გამოწვეული მიოკარდიუმის დაუდგენელი დაზიანების გამო. ტროპონინის მომატება შეიძლება დაკავშირებული იყოს სიკვდილიანობის გაზრდასთან.[124]

შედეგი

ნორმალურია, თუ არაა მიოკარდიუმის დაზიანება

გულმკერდის კტ სკანირება

ტესტი
შედეგი
ტესტი

შეიძლება სასარგებლო იყოს ალტერნატიული დიაგნოზების, მათ შორის ტრაქეობრონქომალაციის და განსაკუთრებით ფილტვის ემბოლიის გამოსარიცხად, თუ რესპირატორული დეკომპენსაციის დიაგნოზი და საფუძველი გაურკვეველი რჩება რუტინული გულმკერდის რენტგენოგრაფიის შემდეგ.

შედეგი

ნორმალურია, თუ არ არის პნევმონია, პლევრული გამონაჟონი, ავთვისებიანი მდგომარეობა, ფილტვის ემბოლია ან ტრაქეობრონქომალაცია

ახალი ტესტები

პროკალციტონინი

ტესტი
შედეგი
ტესტი

ბაქტერიული ინფექციების შესაძლო დიაგნოსტიკური ბიომარკერია, რადგანაც მისი დონე უფრო მაღალია მძიმე ბაქტერიული ინფექციის დროს, ხოლო დაბალია ვირუსული ინფექციის დროს. აშშ-ის სურსათისა და წამლის სააგენტოს მიერ ნებადართულია პროკალციტონინის ტესტირება ანტიბიოტიკოთერაპიის დანიშვნამდე, სასუნთქი გზების მწვავე ინფექციების მქონე პაციენტებში. გაკეთდა კოკრეინის მიმოხილვა ანტიბიოტიკოთერაპიამდე პროკალციტონინის ტესტის შესახებ მწვავე რესპირატორული ინფექციების მქონე პაციენტებში. აღმოჩნდა, რომ სიკვდილობის რისკი შემცირდა, ასევე დაბალი იყო ანტიბიოტიკების მოხმარება და ანტიბიოტიკებთან დაკავშირებული გვერდითი მოვლენების რისკი ყველა პაციენტში, მათ შორის ფქოდ-ის გამწვავებების დროს.[113] კლინიკურ პრაქტიკაში დანერგვამდე საჭიროა მეტი კვლევის ჩატარება. არ უნდა გამოიყენოთ ანტიბიოტიკების მოხმარების გადასაწყვეტად ფქოდ-ის მძიმე გამწვავების დროს, ინტენსიური მოვლის საჭიროების შემთხვევაში.[114]

შედეგი

შეიძლება მომატებული იყოს მწვავე ბაქტერიული ინფექციების დროს და დაბალი იყოს ვირუსული ინფექციების დროს

C- რეაქტიული ცილა

ტესტი
შედეგი
ტესტი

C რეაქტიული ცილა ასევე არის პოტენციური ბიომარკერი, რომელიც შესაძლებელია მომავალში გამოვიყენოთ ანტიბიოტიკების დანიშვნის საფუძვლად ფქოდ-ის გამწვავების დროს. C რეაქტიული ცილის დაბალი მაჩვენებლების საფუძველზე ანტიბიოტიკების გამოყენების შეჩერება უკავშირდება ანტიბიოტიკების გამოწერის შემცირებას და უარეს კლინიკურ შედეგებს[115][116][117]

შედეგი

შეიძლება მომატებული იყოს ბაქტერიული ინფექციების დროს

ამ მასალის გამოყენება ექვემდებარება ჩვენს განცხადებას