შემთხვევის ანამნეზი

შემთხვევის ანამნეზი

67 წლის ქალი COPD-ის ანამნეზით შემოდის სამედიცინო დაწესებულებაში 3 დღის განმავლობაში დისპნოეს გაუარესებით ხველის სიხშირის მომატებით. მისი ხველა ამჟამად პროდუქტიულია მწვანე, ჩირქოვანი ნახველით. პაციენტს აქვს მოწევის 100 პირობითი წლის ანამნეზი. ბოლო 3 დღის განმავლობაში მას ჰქონდა წყვეტილი, დაბალი ცხელება 37.7°C (100°F) და უმადობა. მან მოითხოვა მხსნელი ბრონქოდილატატორული თერაპიის დამატება სიმპტომების კონტროლის მიზნით, მანამდე გამოყენებული შემანარჩუნებელი მედიკამენტების გარდა.

სხვა გამოვლინებები

COPD ხშირად ამოუცნობად მიმდინარეობს. იმ დროისათვის,მანამდე COPD-ის დიაგნოსტიკა მოხდება, პაციენტებს, როგორც წესი, აქვთ დისპნოე მხოლოდ მსუბუქიდან ზომიერამდე დაძაბვისას და შეიძლება ჰქონდეთ ქრონიკული პროდუქტიული ხველა, ხოლო FEV1 ხშირად პროგნოზირებული დონის <50%-ია. მრავალ პაციენტს COPD-ის დიაგნოზს პირველად უსვავენ, როდესაც მათ სჭირდებათ ჰოსპიტალიზაცია დაავადების გამწვავების გამო.[2] გამწვავებები შეიძლება გამოიწვიოს ინფექციამ ან ჰაერის დამაბინძურებლებით ექსპოზიციამ, ან გარემო პირობების სხვა ცვლილებებმა. პაციენტები, ჩვეულებრივ, სამედიცინო დეწესებულებაში შემოდიან მომატებული დისპნოეს, ქრონიკული ხველის და/ან მსტვინავი სუნთქვის ინტენსივობისა და სიხშირის ცვლილების და გამოყოფილი ნახველის ფერის და/ან მოცულობის ცვლილების ჩივილით. გამწვავების დროს პაციენტს შეიძლება ჰქონდეს სუბფებრილური ცხელება, თუმცა,ზოგჯერ ვლინდება ცხელება >38.5°C (>101.3°F) ამ შემთხვევაში საჭიროა ვიფიქროთ ალტერნატიულ დიაგნოზზე, როგორიცაა პნევმონია.

ამ მასალის გამოყენება ექვემდებარება ჩვენს განცხადებას