საერთაშორისო გაიდლაინები

ევროპა

ავტორი:Public Health England

ბოლო გამოქვეყნება:2019

ავტორი:National Institute for Health and Care Excellence

ბოლო გამოქვეყნება:2019

ავტორი:National Institute for Health and Care Excellence

ბოლო გამოქვეყნება:2019

ავტორი:Dutch Working Party on Antibiotic Policy (SWAB)/Dutch Association of Chest Physicians (NVALT)

ბოლო გამოქვეყნება:2016

ავტორი:British Thoracic Society

ბოლო გამოქვეყნება:2009

ჩრდილოეთი ამერიკა

ავტორი:Infectious Diseases Society of America; American Thoracic Society

ბოლო გამოქვეყნება:2019

ავტორი:Pediatric Infectious Diseases Society; Infectious Diseases Society of America

ბოლო გამოქვეყნება:2011

ოკეანეთი

ავტორი:New South Wales Government

ბოლო გამოქვეყნება:2018

აზია

ავტორი:Chinese Thoracic Society/Chinese Medical Association

ბოლო გამოქვეყნება:2016

ავტორი:Japanese Respiratory Society

ბოლო გამოქვეყნება:2006

ამ მასალის გამოყენება ექვემდებარება ჩვენს წესებს