საერთაშორისო გაიდლაინები

აზია

გამოქვეყნებულია::Chinese Thoracic Society/Chinese Medical Association

ბოლო გამოქვეყნება:2016

გამოქვეყნებულია::Japanese Respiratory Society

ბოლო გამოქვეყნება:2006

ევროპა

გამოქვეყნებულია::Public Health England

ბოლო გამოქვეყნება:2019

გამოქვეყნებულია::National Institute for Health and Care Excellence

ბოლო გამოქვეყნება:2019

გამოქვეყნებულია::National Institute for Health and Care Excellence

ბოლო გამოქვეყნება:2019

გამოქვეყნებულია::Dutch Working Party on Antibiotic Policy (SWAB)/Dutch Association of Chest Physicians (NVALT)

ბოლო გამოქვეყნება:2016

გამოქვეყნებულია::British Thoracic Society

ბოლო გამოქვეყნება:2009

ჩრდილოეთ ამერიკა

გამოქვეყნებულია::Infectious Diseases Society of America; American Thoracic Society

ბოლო გამოქვეყნება:2019

გამოქვეყნებულია::Pediatric Infectious Diseases Society; Infectious Diseases Society of America

ბოლო გამოქვეყნება:2011

ოკეანეთი

გამოქვეყნებულია::New South Wales Government

ბოლო გამოქვეყნება:2018

აღნიშნული მასალა უნდა გამოიყენოთ disclaimer მიხედვით