ახალი ტიპის მკურნალობა

ლეფამულინი

პირველი კლასის პლევრომუტილინის ანტიბიოტიკი, რომელიც ხელმისაწვდომია პერორალური და ინტრავენური ფორმაში. ის აინჰიბირებს ბაქტერიული ცილის სინთეზს 50S სუბერთეულის პეპტიდილ ტრანსეფრაზის ცენტრის A- და P- ადგილებზე ურთიერთქმედების გზით. ლეფამულინს აქვს აქტივობის უნიკალური სპექტრი, რომელიც ფარავს Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, Staphylococcus aureus (მათ შორის, მეთიცილინ-რეზისტენტული S aureus [MRSA]), ბეტა – ჰემოლიზური სტრეპტოკოკები (მათ შორის S pyogenes და S agalactiae), და Enterococcus faecium (ვანკომიცინის მიმართ რეზისტენტული ენტეროკოკების ჩათვლით). ის ასევე ფარავს Legionella pneumophila, Chlamydia pneumoniae და Mycoplasma pneumoniae-ს, ყველაზე გავრცელებულ ატიპურ მიკროორგანიზმებს, რომლებიც იწვევენ საზოგადოებაში შეძენილ პნევმონიას.[80][81][82] ლეფამულინის უსაფრთხოება და ეფექტურობა შეაფასეს III ფაზის ორ კლინიკურ კვლევაში, სადაც გამოიკვეთა, რომ ის არ არის მოქსიფლოქსაცინზე (ლინეზოლიდთან ერთად ან მის გარეშე) ნაკლები, პირველადი მიზნობრივი ეფექტურობის საბოლოო წერტილების თვალსაზრისით (ადრეული კლინიკური პასუხი, კლინიკური პასუხის შეფასება მკვლევარის მიერ) . იგი მიჩნეულია უსაფრთხოდ და ახასიათებს კარგი ამტანობა.[83][84] თუმცა, მას აქვს QT ინტერვალის გახანგრძლივების პოტენციალი და არ უნდა იქნას გამოყენებული პაციენტებში QT ინტერვალის ცნობილი გახანგრძლივებით, პარკუჭოვანი არითმიებით, ან რომლებიც იმყოფებიან სხვა სამკურნალო საშუალებებზე, რომლებიც ახანგრძლივებს QT ინტერვალს. ლეფამულინი დამტკიცებულია აშშ-ს სურსათისა და წამლის სააგენტოს მიერ (FDA) მოზრდილებში საზოგადოებაში შეძენილი პნევმონიის მკურნალობისთვის; თუმცა, მისი ზუსტი ადგილი მართვაში ჯერჯერობით უცნობია.

დელაფლოქსაცინი

FDA-იმ დაამტკიცა ახალი ფთოროქინოლონი მგრძნობიარე ბატქრიებით გამოწვეული საზოგადოებაში შეძენილი პნევმონიის მქონე პაციენტებისთვის. ის ფარავს Legionella pneumophila, Chlamydia pneumoniae და Mycoplasma pneumoniae-ს, ყველაზე გავრცელებულ ატიპურ მიკროორგანიზმებს, რომლებიც იწვევს საზოგადოებაში შეძენილ პნევმონიას. დამტკიცება ეფუძნება III ფაზის კვლევების შედეგებს, რომლითაც დადგინდა, რომ ის იყო მოქსიფლოქსაცინზე არანაკლებ ეფექტური.[85]

ომადაციკლინი

ახალი, მოდერნიზებული, ტეტრაციკლინის ჯგუფის ანტიბიოტიკი (ამინომეთილციკლინი) მოქმედების ფართო სპექტრით, შექმნილი ტეტრაციკლინების მიმართ რეზისტენტობის დასაძლევად. ის ფარავს Legionella pneumophila, Chlamydia pneumoniae და Mycoplasma pneumoniae-ს, ყველაზე გავრცელებულ ატიპურ მიკროორგანიზმებს, რომლებიც იწვევს საზოგადოებაში შეძენილ პნევმონიას. ის ხელმისაწვდომია პერორალური და ინტრავენური ფორმით. ტეტრაციკლინის რიგის სხვა ანტიბიოტიკების მსგავსად, ომადაციკლინმა შეიძლება გამოიწვიოს სარძევე კბილების ფერის ცვლილება, ხოლო ორსულობის დროს მისი მიღებისას ის აინჰიბირებს ნაყოფის ძვლების ზრდას. დაფიქსირდა, რომ იგი არის მოქსიფლოქსაცინზე არანაკლებ ეფექტური მოზრდილებში, საზოგადოებაში შეძენილი პნევმონიით.[86] ომადაციკლინი დამტკიცებულია FDA-ს მიერ მოზრდილებში საზოგადოებაში შეძენილი პნევმონიის მკურნალობისთვის; თუმცა, ევროპაში უარი განაცხადეს ამ ჩვენებით მისი გამოყენების დამტკიცებაზე 2018 წლის ოქტომბერში.

სოლითრომიცინი

რანდომიზებული კონტროლირებადი კვლევისას პერორალური სოლითრომიცინი, მაკროლიდი, იყო პერორალური მოქსიფლოქსაცინით მკურნალობაზე არანაკლებ ეფექტური, საზოგადოებაში შეძენილი ბაქტერიული პნევმონიის მქონე პაციენტების სამკურნალოდ.[87] კვლევებმა აჩვენა, რომ მიზნობრივი ეფექტურობა, ამტანობა და უსაფრთხოება მას პერსპექტიულ მკურნალობად აქცევს.[88][89] სოლითრომიცინი დღესდღეობით განვითარების III ფაზაშია ბაქტერიული CAP-ის მკურნალობისთვის.

ამ მასალის გამოყენება ექვემდებარება ჩვენს წესებს