მეორეული პრევენცია

რესპირატორული ჰიგიენის ზომები, მაგალითად, ხელის ჰიგიენის და ხელსახოცების გამოყენება იმ პაციენტებისთვის, ვისაც აქვს ხველა, რეკომენდებულია გავრცელების რისკის შესამცირებლად.

Legionella pneumophila ინფექციის დიაგნოზის დასმის შემთხვევაში აუცილებელია ეპიდემიოლოგიური კვლევები (როგორც ლოკალური ინფექციის კონტროლის გუნდის მიერ ჩატარებული, ასევე ოფიციალური ეპიდემიოლოგიური კვლევები), რათა მოხდეს შემდგომი ექსპოზიციის და ინფექციების პრევენცია[28][98][99] და წყლის ლეგიონელასგან დეზინფექციის ზომების გაუმჯობესება.[100]

ამ მასალის გამოყენება ექვემდებარება ჩვენს წესებს