კვლევები

1-ად შესაკვეთი გამოკვლევები

ტესტი
შედეგი
ტესტი

შესაძლოა გამოვლინდეს უფრო ექსტენსიური დარღვევები, ვიდრე ამას გასინჯვა აჩვენებს.

შედეგი

ინფილტრატები

ტესტი
შედეგი
ტესტი

უნდა ჩატარდეს პაციენტებში, რომელთაც ესაჭიროებათ ჰოსპიტალიზაცია. სისხლის თეთრი უჯრედების რაოდენობის შედარებით მომატება აღინიშნება (ჩვეულებრივ <13,000 x 10⁹/ლ [<13,000/მიკროლიტრი]) პნევმონიის მქონე პაციენტებში, რაც ატიპურ პათოგენზე მიუთითებს.

შედეგი

შესაძლოა ოდნავ მომატებული იყოს; შესაძლოა გამოვლინდეს შედარებითი ლიმფოციტოზი, თუ ინფექცია ვირუსულია

ტესტი
შედეგი
ტესტი

შეიძლება თან ახლდეს Mycoplasma pneumoniae ინფექციებს.

შედეგი

შესაძლოა გამოვლინდეს ანემია

ტესტი
შედეგი
ტესტი

უნდა დავუკვეთოთ ჰოსპიტალიზებული პაციენტებისთვის; ღვიძლის მომატებული ფუნქციური ტესტები მიუთითებს Mycoplasma pneumoniae ან Legionella pneumophila-ზე.

შედეგი

მოამტებულია

ტესტი
შედეგი
ტესტი

ჟანგბადის დაბალი სატურაცია მიუთითებს მძიმე დაავადებაზე, რაც ჰოსპიტალიზაცის საჭიროებს.

შედეგი

შესაძლოა იყოს დაბალი (<90%)

ტესტი
შედეგი
ტესტი

შარდოვანის მომატება მიუთითებს უფრო მძიმე დაავადებზე, რაც განაპირობებს ჰოსპიტალიზაციას.

შედეგი

70.7 მმოლ/ლ (>198 მგ/დლ)

გასათვალისწინებელი კვლევები

ტესტი
შედეგი
ტესტი

ნაჩვენებია მძიმე პნევმონიის შემთხვევაში და როდესაც ეჭვი გვაქვს L pneumophila ინფექციაზე.

შედეგი

შესაძლოა დადებითი იყოს Legionella პათგენის შემთხვევაში

ტესტი
შედეგი
ტესტი

ნაჩვენებია მძიმე პნევმონიის შემთხვევაში და როდესაც ეჭვი გვაქვს L pneumophila ინფექციაზე.

შედეგი

შესაძლოა დადებითი იყოს L pneumophila-ს დროს.

ტესტი
შედეგი
ტესტი

ნახველიდან ან ხახის ნაცხიდან

შედეგი

შესაზლოა დადებითი იყოს M pneumoniae ან C pneumoniae-ს დროს

ტესტი
შედეგი
ტესტი

საჭიროებს სისხლის ანალიზს დაავადების ადრეულ ეტაპზე და განმეორებით ანალიზს სულ ცოტა 10 დღის შემდეგ. შესაძლოა აგრეთვე გამოვიყენოთ ატიპური პათოგენების და ზოგიერთი ვირუსის დიაგნოზის დასადასტურებლად. უმეტეს შემთხვევაში, სეროლოგია იქნება Coxiella burnetii პნევმონიის ძირითადი სადიაგნოსტიკო ტესტი.[35]

შედეგი

გამოჯანმრთელების ფაზის სისხლის შრატში ტიტრის მომატება

ტესტი
შედეგი
ტესტი

ვირუსებმა შეიძლება გამოიწვიოს ატიპური პნევმონია, თუმცა მათი კულტივირება რთულია და შედეგების მისაღებად ზოგჯერ დღეებია საჭირო.

შედეგი

შესაძლოა დადებითი იყოს ვირუსული პნევმონიის დროს

ამ მასალის გამოყენება ექვემდებარება ჩვენს წესებს