საერთაშორისო გაიდლაინები

ევროპა

ავტორი:European Respiratory Journal

ბოლო გამოქვეყნება:2020

ავტორი:National Institute for Health and Care Excellence

ბოლო გამოქვეყნება:2020

ავტორი:British Thoracic Society; Scottish Intercollegiate Guidelines Network

ბოლო გამოქვეყნება:2019

ჩრდილოეთი ამერიკა

ავტორი:American College of Chest Physicians

ბოლო გამოქვეყნება:2018

ავტორი:American College of Chest Physicians

ბოლო გამოქვეყნება:2016

ავტორი:American College of Chest Physicians

ბოლო გამოქვეყნება:2015

ავტორი:National Institutes of Health

ბოლო გამოქვეყნება:2007

დანარჩენი მსოფლიო

ავტორი:Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease

ბოლო გამოქვეყნება:2020

ავტორი:Global Initiative for Asthma

ბოლო გამოქვეყნება:2019

ამ მასალის გამოყენება ექვემდებარება ჩვენს განცხადებას