მიდგომა

პაციენტს შეიძლება აღენიშნებოდეს ქვემწვავე ხველა, ხშირად ინფექციის გადატანის შემდეგ; თუმცა, პაციენტების უმეტესობაში, ინფექციის შემდგომი ხველა თვითგანკურნებადია.[4] დაკვირვება და, საჭიროების შემთხვევაში, სიმპტომური მკურნალობა - ესაა ყველაფერი, რაც შეიძლება საჭირო გახდეს ამგვარ შემთხვევებში. თუკი ხველა გრძელდება 8 კვირაზე მეტ ხანს, საჭიროა შემდგომი გამოკვლევები.[26] არსებობს ხველის შეფასების რამდენიმე ვალიდური ინსტრუმენტი, თუმცა, უმრავლეს შემთხვევაში, მათი გამოყენება კვლევითი მიზნებისთვის ხდება.[27]

ქრონიკული ხველის მიზეზსა და მის აღმოფხვრაზე ყურადღების ფოკუსირება მოითხოვს მუდმივ პასუხისმგებლობას პაციენტის მიმართ. მიდგომა ქრონიკული ხველის მქონე ყოველ კონკრეტულ პაციენტთან შეიძლება იცვლებოდეს სრული საწყისი დიაგნოსტიკური შეფასებიდან ზოგადი თანმხლები დაავადებებისთვის ემპირიულ, მაგრამ მიზნობრივ თერაპიამდე ფართოდ გავრცელებული დაავადებებისთვის, რომლებსაც შეუძლია ქრონიკული ხველის გამოწვევა, ლიმიტირებული ან არა ლიმიტირებული დიაგნოსტიკური ძალისხმევით.[8] კონკრეტული მიდგომის არჩევა შეიძლება ინდივიდუალური იყოს და დამოკიდებულია სიმპტომების ტიპსა და ხანგრძლივობაზე, პაციენტის არჩევანსა და რესურსების ხელმისაწვდომობაზე. დიაგნოსტიკური კვლევების შეზღუდვა, ამორჩეული მიზეზების მკურნალობა და თერაპიის თანმიმდევრული ემპირიული კვლევების გამოყენება ეკონომიკურად ყველაზე ეფექტურია, მაგრამ ხველის მოსარჩენად ძალიან დიდ დროს საჭიროებს, და შეიძლება დაკავშირებული იყოს პაციენტის მომატებულ შფოთვასთან.[8][28][29] არსებითად, თერაპიული და დიაგნოსტიკური პროცესები ხშირად ერთდროულად გამოიყენება. უმჯობესია, პაციენტი ჩართონ საუკეთესო მიდგომის არჩევაში და აუხსნან მას დიაგნოსტიკური და თერაპევტული კვლევების სავარაუდო ხანგრძლივობა და მიმდინარეობა.

ანამნეზი და ფიზიკალური გასინჯვა

აუცილებელია დეტალური ანამნეზის შეკრება. ანამნეზი უნდა მოიცავდეს:

 • სიმპტომის გამოვლენის დრო/ქრონოლოგია და კლინიკური სურათი

 • დამამძიმებელი/მაპროვოცირებელი ფაქტორები

 • დაკავშირებული სიმპტომები

 • ანამნეზი, რომელიც ატოპიურ დაავადებაზე მიუთითებს

 • სრული სამედიცინო, მედიკამენტური, მოწევის და ექსპოზიციის ანამნეზი

 • პროფესიული და ოჯახური ანამნეზი

 • რა გაკეთდა აქამდე და რა ეფექტი ჰქონდა ჩარევებს.

ანამნეზს მნიშვნელოვანი გავლენა აქვს კლინიცისტის გადაწყვეტილებაზე. არჩევანი ხშირად კეთდება ოთხ ყველაზე გავრცელებულ ეტიოლოგიას შორის (ზემო სასუნთქი გზების ხველის სინდრომი, ასთმა, გასტროეზოფაგური რეფლუქსური დაავადება ან არა-ასთმური ეოზინოფილური ბრონქიტი).

საგულდაგულო გამოკვლევა, სამწუხაროდ, ნაკლებად აწვდის ექიმს ინფორმაციას ქრონიკული ხველის ყველაზე გავრცელებული მიზეზების შესახებ, მაგრამ მნიშვნელოვანია ნაკლებად გავრცელებული მიზეზების ადრეულად გამოსავლენად, როგორებიცაა ბრონქოექტაზი, ფილტვების ინტერსტიციული დაავადება, სიმსივნური დაავადება ან ქრონიკული ინფექციური დაავადება.

მიუხედავად იმისა, რომ კონკრეტული ისტორია ან ფიზიკური გამოკვლევის მონაცემები არაა უტყუარად დაკავშირებული ქრონიკული ხველის სპეციფიკურ ეტიოლოგიასთან, მათ შეუძლია მიმართულება მისცენ შემდგომ გამოკვლევებსა და საცდელ მკურნალობას.

ზოგად მიზეზებთან დაკავშირებულმა სიმპტომებმა და მონაცემებმა (ასთმა, ზედა სასუნთქი გზების ხველის სინდრომი (UACS, პოსტნაზალური ჩამონაწვეთის სინდრომი ), გასტროეზოფაგალური რეფლუქსი (GORD) თუ არაასთმური ეოზინოფილური ბრონქიტი (NAEB)) შეიძლება მიმართულება მისცეს შემდგომ დიაგნოსტიკურ კვლევებს ამ მიზეზის დადასტურებასთან დაკაშირებით.

ასთმა

ხველის შეტევების გარდა დამახასიათებელია ხიხინი, გულზე მოჭერა ან ქოშინი, ან ხველის გამწვავება , რაც გამოწვეულია სეზონური ზემოქმედებით, სპეციფიკური (კონკრეტული) გამაღიზიანებლებით, ან არასპეციფიკური რესპირატორული გამაღიზიანებლებით, როგორებიცაა ცივი ჰაერი, არომატული ორთქლები ან მტვრიანი გარემო. თუ პაციენტს მსტვინავი სუნთქვა არასდროს ჰქონია, განსახილველია სხვა მიზეზი.[8] ხველით მიმდინარე ასთმა , რომელშიც ხველა ერთადერთი სიმპტომია, წარმოდგენილია პაციენტთა ქვეჯგუფში.[30] ხველით მიმდინარე ასთმა, რომლის დროსაც ხველა ერთადერთი სიმპტომია, გვხვდება პაციენტების მცირე ქვეჯგუფში.[9]

UACS

კლინიკური სინდრომი და დიაგნოსტიკა ეფუძნება კლინიკურ გამოვლინებებს (მოიცავს ხრინწს, პოსტნაზალურ წვეთს, ცხვირიდან გამონადენს, ცხვირის ღრუს დახშობას და ცემინებას) და რეაგირებას თერაპიაზე.[31] ალერგიული რინიტი, მუდმივი არაალერგიული რინიტი, პოსტ-ინფექციური რინიტი, ბაქტერიული სინუსიტი, ალერგიული სოკოვანი სინუსიტი, ანატომიური ანომალიებით გამოწვეული რინიტი, ცხვირის პოლიპოზი, ფიზიკური ან ქიმიური გამაღიზიანებლებით გამოწვეული რინიტი, პროფესიული რინიტი, მედიკამენტოზური რინიტი და რინიტი ორსულობის დროს.[31]

გასტრო-ეზოფაგური რეფლუქსური დაავადება(GORD)

შეიძლება გამოვლინდეს დისფაგიით, გულძმარვით და ხველების დროს მოხრით. მიმანიშნებელი სიმპტომები შეიძლება მოიცავდეს ხველას საუბრისას, ხველას ლოგინიდან ადგომისას, ან ასოცირებული იყოს გარკვეულ საკვებთან ან ზოგადად კვებასთან.[8] რეფლუქსური დაავადება უსიმპტომოა 75%-ზე მეტ შემთხვევაში.[32]

ეოზინოფილური ბრონქიტი ასთმის გარეშე

ეოზინოფილური ბრონქიტი ასთმის გარეშე (NAEB) ხასიათება ქრონიკული, უმეტესად მცირედ პროდუქტიული ან არაპროდუქტიული (მშრალი) ხველით ასთმის ან ხველის გამომწვევი შესამჩნევი ნიშნების გარეშე, თუმცა პაციენტები შეიძლება უჩიოდნენ ხანგამოშვებით მსტვინავ სუნთქვას.

2019 წლის კორონავირუსით გამოწვეული დაავადება (COVID-19)

ხველა, ცხელება და დისპნოე COVID-19-ის ყველაზე ხშირი სიმპტომებია. ხველა, როგორც წესი, მშრალია. სხვა სიმპტომებია: დაღლილობა, უმადობა, მიალგია და ყელის ტკივილი. შეიძლება გამოვლინდეს მოგზაურობის ანამნეზი შესაბამის რეგიონში ან ახლო კონტაქტი შესაძლო/დადასტურებულ შემთხვევასთან სიმპტომების გამოვლენამდე 14 დღის განმავლობაში. სიმპტომების დაწყებიდან ჰოსპიტალიზაციამდე პერიოდის მედიანა დაახლოებით 7 დღეა.

ფიზიკური გასინჯვით შეიძლება გამოვლინდეს ცხელება (ჟრჟოლით ან მის გარეშე) და ხველა და/ან სუნთქვის გაძნელება. პნევმონიის ან რესპირატორული დისტრესის შემთხვევაში გულმკერდის აუსკულტაციით შეიძლება გამოვლინდეს ხიხინი და/ან ბრონქული სუნთქვა. რესპირატორული დისტრესის მქონე პაციენტებს შესაძლოა აღენიშნებოდეთ ტაქიკარდია, ტაქიპნოე ან ჰიპოქსია თანმხლები ციანოზით.

პნევმონიით ჰოსპიტალიზებული პაციენტების ლაბორატორიულ ანალიზებში ყველაზე ხშირი დარღვევებია ლეიკოპენია, ლიმფოპენია, ლეიკოციტოზი, ღვიძლის ტრანსამინაზების მომატება, ლაქტატდეჰიდროგენაზას მატება და C-რეაქტიული ცილის მატება. სხვა შესაძლო დარღვევებია: ნეიტროფილია, თრომბოციტოპენია, ჰემოგლობინის დაქვეითება, ალბუმინის დაქვეითება, თირკმელების ფუნქციის დარღვევა.

ქვედა სასუნთქი ტრაქტის ინფექციის სხვა მიზეზებისა და სეფსისის გამოსარიცხად აიღეთ სისხლის და ნახველის ნიმუშები კულტურისთვის, განსაკუთრებით ატიპური ეპიდემიოლოგიური ანამნეზის მქონე პაციენტებში. შესაძლებლობის შემთხვევაში ნიმუშები უნდა მოვიპოვოთ ემპირიული ანტიმიკრობული თერაპიის დაწყებამდე.

დიაგნოზის დასადასტურებლად საჭიროა მოლეკულური ტესტირება. დიაგნოსტიკური ტესტები უნდა ჩატარდეს ჯანმრთელობის ადგილობრივი ორგანოების მიერ შემუშავებული მითითებების შესაბამისად და უნდა აკმაყოფილებდეს ბიოუსაფრთხოების სტანდარტებს.

გულმკერდის რენტგენი უნდა გაკეთდეს შესაძლო პნევმონიის ყველა შემთხვევაში. ფილტვის ცალმხრივი ინფილტრატები გვხვდება პაციენტების 25%-ში, ორმხრივი ინფილტრატები - 75%-ში. ინფექციის გავრცელების პრევენციის მიზნით აუცილებელია რადიოლოგიური კვლევების ინფექციის პრევენციისა და კონტროლის ადგილობრივი პროცედურების მიხედვით ჩატარება.

ინფორმაცია აღნიშნულ საკითხზე მუდმივად განახლებადია; იხილეთ ჩვენი მოდული კორონავირუსული დაავადება 2019 (COVID-19) მიმდინარე რეკომენდაციების მისაღებად.

ანგიოტენზინგარდამქმნელი ფერმენტის (აგფ ინჰიბიტორის) (ACE) მოხსნა

ACE -ით (ანგიოტენზინგარდამქმნელი ენზიმით) გამოწვეული ხველა შეიძლება დაიწყოს აგფ ინჰიბიტორებით თერაპიის დაწყებიდან რამდენიმე დღეში ან რამდენიმე თვის შემდეგ. თუკი ACE -ს გამოყენება მიიჩნევა მიზეზად, მისი გამოყენება უნდა შეწყდეს, თუკი ეს საერთოდ შესაძლებელია. დიაგნოზი შემდეგ დასტურდება ხველით, ჩვეულებრივ 1-დან 4 კვირამდე პერიოდში (თუმცა, ეს შეიძლება გაგრძელდეს 3 თვემდე ).[33] ანგიოტენზინრეცეპტორების ბლოკატორები არ ჩნდება უმეტესწილად ქრონიკული ხველის სიმპტომებთან დაკავშირებით.

გულმკერდის რენტგენი

გულმკერდის რენტგენოგრაფია უნდა ჩატარდეს ქრონიკული ხველის შეფასების ადრეულ ეტაპზე. მიუხედავად იმისა, რომ რენტგენი დიაგნოსტიკური არ არის, მისი საშუალებით შესაძლებელია უფრო მძიმე მდგომარეობების გამორიცხვა, როგორიცაა ფილტვის სტრუქტურული დაავადება. ეს მოიცავს ფილტვის კიბოს, ფილტვის ფიბროზს, ტუბერკულოზს, ბრონქოექტაზიას, პნევმონიას, ასპირაციას და სარკოიდოზს.[Figure caption and citation for the preceding image starts]: რენტგენოგრამა აჩვენებს ჰიპერინფლაციას ფქოდ-ით დაავადებულ პაციენტში. ჰიპერინფლაცია გამოწვეულია ფქოდ-ის ემფიზემური კომპონენტით, და არა ქრონიკული ბრონქიტით, რომელიც ხველის სიმპტომებს განაპირობებსFrom the personal collection of Dr M. A. Sharifabadand, SUNY at Stony Brook School of Medicine, Department of Pulmonary and Critical Care Medicine, Mineola, New York and Dr J. P. Parsons, The Ohio State University Medical Center, Columbus; used with permission [Citation ends].com.bmj.content.model.assessment.Caption@6c3a192e[Figure caption and citation for the preceding image starts]: რენტგენოგრამა აჩვენებს მრავლობით მილიარულ მეტასტაზებს (ისრები) ფილტვებში პირველადი სიმსივნე ოყო ფარისებრი ჯირკვლის კარცინომა ე.ე. დიკი, სტუდენტი BMJ. 2001; 9: 10-12 [Citation ends].com.bmj.content.model.assessment.Caption@3f87ff8c[Figure caption and citation for the preceding image starts]: გულმკერდის რენტგენი აჩვენებს მარცხენა ჰილარულ კარცინომას (ისარი)From: E. Dick, Student BMJ. 2000;8:358-360 [Citation ends].com.bmj.content.model.assessment.Caption@5949c945[Figure caption and citation for the preceding image starts]: გულმკერდის რენტგენი აჩვენებს კავერნას, მარჯვენა ჰილარულ კარცინომას (ისარი)ე. დიკი, სტუდენტი BMJ. 2001; 9: 10-12 [Citation ends].com.bmj.content.model.assessment.Caption@6d1e231e[Figure caption and citation for the preceding image starts]: ბრონქოგენული კარცინომის მქონე პაციენტის გულმკერდის რენტგენი, რომელიც აჩვენებს მარცხენამხრივ პლევრალურ ექსუდატს.From: R. Thakkar, Student BMJ. 2001;9:458 [Citation ends].com.bmj.content.model.assessment.Caption@51d1a4fa[Figure caption and citation for the preceding image starts]: დ-რ ა. პატაკას და პროფ.პ. არგიროპულუს პირადი კოლექციიდან, არისტოტელეს უნივერსიტეტი, სალონიკი, საბერძნეთი; გამოყენებულია ნებართვით. [Citation ends].com.bmj.content.model.assessment.Caption@512a5ad3[Figure caption and citation for the preceding image starts]: მუთიაჰის კერძო კოლექციიდან, პულმონოლოგიისა და რეანომატოლოგიის და ძილის მედიცინის განყოფილება, ტენესის უნივერსიტეტიCXR აჩვენებს თავდაპირველად სუსტადგამოხატულ ინფილტრაციას მარჯვენა ზედა წილში მცირე ნაოჭის ზემოთ ასპირაციული პნევმონიის ადრეული ცვლილებების შესაბამისად [Citation ends].com.bmj.content.model.assessment.Caption@463eb252[Figure caption and citation for the preceding image starts]: გულმკერდის რენტგენი აჩვენებს მრავლობით დისკრეტულ კვანძს ორივე ფილტვზე (რომელთგან ერთი დამრგვალებულია) ავადმყოფთან, რომელიც მილიარული ტუბერკულოზითაა დაავადებულიე. დიკი, სტუდენტი BMJ. 2001; 9: 10-12 [Citation ends].com.bmj.content.model.assessment.Caption@5a246f58[Figure caption and citation for the preceding image starts]: >CXR სუნთქვითი გზების შევიწროვების შეზღუდვით ბრონქოქკტაზის მქონე პაციენტის შემთხვევაში.From the personal collection of Dr S.M. Bhorade, University of Chicago Medical Center; used with permission [Citation ends].com.bmj.content.model.assessment.Caption@68ee692[Figure caption and citation for the preceding image starts]: დილატირებული და გასქელებული სასუნთქი გზების გულმკერდის რენტგენი (პაციენტი ბრონქოექტაზიით )From the personal collection of Dr S.M. Bhorade, University of Chicago Medical Center; used with permission [Citation ends].com.bmj.content.model.assessment.Caption@571d852[Figure caption and citation for the preceding image starts]: გულმკერდის რენტგენი ასპირაციიდან 1 საათის შემდეგ, აჩვენებს ორმხრივ დიფუზიურ ალვეოლურ ინფილტრატებს, უარესს მარჯვენა მხარის ბაზებზე დ-რ ს.A. პორტატული ვერტიკალური გულმკერდის რენტგენი ასპირაციის წინ ; B. [Citation ends].com.bmj.content.model.assessment.Caption@366e568c[Figure caption and citation for the preceding image starts]: გულმკერდის რენტგენი აჩვენებს ასიმეტრიულ ჩრდილებს პერიფერიული განაწილებით პაციენტში, რომელსაც აქვს ფილტვებზე ამიოდარონის მოქმედების ტოქსიკური ნიშნებიდ-რ ა. პატაკას და პროფ. [Citation ends].com.bmj.content.model.assessment.Caption@4f49b1b6[Figure caption and citation for the preceding image starts]: დ-რ რ. კანერის კერძო კოლექციიდან, იუტას უნივერსიტეტი, მედიცინის სკოლაA. პორტატული ვერტიკალური გულმკერდის რენტგენი ასპირაციის წინ ; B. [Citation ends].com.bmj.content.model.assessment.Caption@3e8264bb[Figure caption and citation for the preceding image starts]: პორტატული გულმკერდის რენტგენი, ორმხრივი ჩრდილებით, მარჯვნივ უარესი, ვიდრე მარცხნივ, ავადმყოფი ჰოსპიტალური პნევმონიით დ-რ ფ.ვ.არნოლდის პირადი კოლექციიდან, ინფექციურ დაავადებათა განყოფილება, ლუისვილის მედიცინის სკოლის უნივერსიტეტი, მედიცინის დეპარტამენტი. [Citation ends].com.bmj.content.model.assessment.Caption@35ba8871[Figure caption and citation for the preceding image starts]: დ-რ რ. კანერის კერძო კოლექციიდან, იუტას უნივერსიტეტი, მედიცინის სკოლაCXR აჩვენებს დაჩრდილვის გაძლიერებას მარჯვენა პერიჰილიალურ რეგიონში და მარჯვენა ქვედა და ზედა წილის ზედა სეგმენტში ასპირაციული პნევმონიის გაუარესებით [Citation ends].com.bmj.content.model.assessment.Caption@71a4627c

ორმხრივი ჰილარული ლიმფადენოპათია პაციენტთან სარკოიდოზით.

გულმკერდის რენტგენის შემდეგ დიაგნოსტიკური ტესტირების ან საცდელი თერაპიის არჩევანი დამოკიდებულია სპეციფიკური ეტიოლოგიის ალბათობაზე და პაციენტის არჩევანზე. თუ ანამნეზი, ფიზიკური გასინჯვა და გულმკერდის რენტგენი სხვა პათოლოგიაზე არ მიუთითებს, დიაგნოსტიკა მიმართული უნდა იყოს ოთხი ყველაზე ხშირი დაავადების გამოსავლენად (ასთმა, ზემო სასუნთქი გზების ხველის სინდრომი, გასტროეზოფაგური რეფლუქსური დაავადება, არა-ასთმური ეოზიონოფილური ბრონქიტი).

მაგალითად, თუ ანამნეზი მიუთითებს ასთმაზე, სპირომეტრია (ობსტრუქციის შესამოწმებლად) და ბრონქოდილატატორის ვარიაბელობის ტესტირება სწორი პირველი ტესტები იქნებოდა.[21] ჯანმრთელობის და სამედიცინო დახმარების დახელოვნების ეროვნული ინსტიტუტის 2017 წლის ასთმის გაიდლაინების მიხედვით, 17 წლის ან უფროსი ასაკის პირებში ასთმის შესაძლო დიაგნოზის დროს საჭიროა თავდაპირველად ფრაქციული ამოსუნთქული აზოტის ოქსიდის (FeNO) შეთავაზება, სპირომეტრიამდე. თუ FeNO დონე >40 ნაწილაკი/მილიარდზე, ტესტი ითვლება დადებითად.[34] დამატებითი კვლევაა ბრონქოპროვოკაციული ცდა-ტესტირება. თუ უარყოფითია, განსახილველია არა-ასთმური ეოზინოფილური ბრონქიტი.

თუკი არსებობს ეჭვი UACS (პოსტნაზალური ჩამონაწვეთის სინდრომზე), ნაჩვენებია საცდელი მკურნალობა , რომელიც მიმართულია რინოსინუსიტის გადაწყვეტასა და ჭარბი გამოყოფის შემცირებაზე.

თუკი არსებობს ეჭვი GORD -ზე, შეიძლება გამოყენებული იქნას საცდელი მკურნალობა ან დიაგნოსტიკური ტესტირება (როგორც ექიმის, ასევე პაციენტის არჩევანის გათვალისწინებით).[35]

საცდელი მკურნალობა

საცდელი მკურნალობის არჩევა ხდება კლინიკური დაკვირვებების საფუძველზე, ხანდახან დიაგნოსტიკური ტესტირების დახმარებით. პაციენტის რეაქცია მკურნალობაზე უნდა შეფასდეს და მოცემული ეტიოლოგიით გამოწვეული ხველის მკურნალობა შეიძლება დარწმუნებით დაინიშნოს. ნაწილობრივი დასტური შეიძლება ნიშნავდეს, რომ პროცესში ჩართულია ერთზე მეტი მიზეზი. ასეთ შემთხვევაში შეიძლება დაინიშნოს შემდგომი ტესტირება და/ან დამატებითი საცდელი მკურნალობა , ასევე გაგრძელდეს ნაწილობრივ წარმატებული თერაპია. რეაქციის არარსებობა მოითხოვს ორივე პოტენციური ეტიოლოგიის და მკურნალობის რეჟიმის დაცვისა და ეფექტურობის გადასინჯვას . არსებობს ცნობები პლაცებოს მაღალი ეფექტურობის შესახებ ქრონიკული ხველის ემპირიულ საცდელ მკურნალობაში .[36]

ემპირიული საცდელი მკურნალობა შეიძლება ჩატარდეს თანმიმდევრულად (დაიწყოს ყველაზე მეტად სავარაუდო ეტიოლოგიით), შემდგომი არჩევანი კი უნდა გაკეთდეს პაციენტის რეაქციის შესაბამისად. ალტერნატივის სახით, მკურნალობა შეიძლება ჩატარდეს ერთდროულად (პარალელურად) , როცა თავიდანვე არსებობს ეჭვი რამდენიმე ეტიოლოგიურ მიზეზზე , მკურნალობის თანმიმდევრული შეწყვეტით მას შემდეგ, რაც ხველა კონტროლირებადი გახდება. ქვემოთ განხილულია: UACS (პოსტნაზალური ჩამონაწვეთის სინდრომი):

 1. ზემო სასუნთქი გზების ხველის სინდრომი: ანტიჰისტამინური საშუალება პლიუს გამხსნელი. თერაპიაზე პასუხის არქონდა საჭიროებს სინუსების კომპიუტერულ ტომოგრაფიულ სკანირებას და გაგზავნას ოტორინოლარინგოლოგთან, განსაკუთრებით თუ სხვა ეტიოლოგიები განხილულია და ნაკლებად სავარაუდოა.

 2. ასთმა ან არა-ასთმური ეოზინოფილური ბრონქიტი: შესაბამის თერაპიაზე პასუხის არქონდა (მაგ. 2-4 კვირა საინჰალაციო კორტიკოსტეროიდები ან ლეიკოტრინების რეცეპტორის ანტაგონისტი) საჭიროებს მკურნალობაზე დამყოლობის შეფასებას, ანტი-ანთებითი ეფექტურობის დადგენას (იზომება FeNO და პიკური დინების ვარიაბელობის ტესტირებით, შესაბამისად) და ასთმის ცუდი კონტროლის ხელშემწყობი მდგომარეობების განხილვას (როგორიცაა გასტროეზოფაგური დაავადება, სინუსური დაავასება ან ალერგენზე მიმდინარე ექსპოზიცია).


  პიკური დინების გაზომვა- ანიმაციური გზამკვლევიპიკური დინების გაზომვა- ანიმაციური გზამკვლევი

 3. გასტროეზოფაგური რეფლუქსი: 8-12 კვირის განმავლობაში პროტონული ტუმბოს ინჰიბიტორებით მკურნალობაზე რეაქციის არარსებობამ საცდელ მკურნალობაზე უნდა მიგვანიშნოს დამადასტურებელ ტესტირებაზე (თუკი უკვე არაა ჩატარებული) და მჟავის დათრგუნვის და/ან სხვა ფაქტორების ეფექტურობის შეფასებაზე.

ლაბორატორული ტესტები

ნახველის ლაბორატორიული გამოკვლევა საკვანძო ფაქტორია, რომელიც ამცირებს დიფერენცირების მოცულობას, რადგან ეს შეიძლება მიუთითებდეს ინფექციური მიზეზის არსებობაზე. თუ ნახველი პროდუქტიულია, ნახველის ნიმუში უნდა გაიგზავნოს გრამის წესით შეღებვასა და კულტივირებაზე. ანამნეზისა და გასინჯვის მიხედვით, შესაძლებელია ჩატარდეს ჩამოთვლილი ტესტები: სისხლის საერთო ანალიზი, ლეიკოციტების რაოდენობა, C-რეაქტიული ცილა, ჯამური IgE, ტესტი ალერგიულ ბრონქოპულმონურ ასპერგილოზზე.

შემდგომი დიაგნოსტიკური შეფასება

თუკი 4 ყველაზე გავრცელებული მიზეზიდან არც ერთი არ არის სავარაუდო დეტალური შეფასების შემდეგ, სხვა ტესტები, რომლებიც უნდა ჩატარდეს, მოიცავს:

 • გულმკერდის კომპიუტერული ტომოგრაფია მაღალი გარჩევადობით, ბრონქოექტაზის სადიაგნოსტიკოდ (ყოველთვის არ ახასიათებს პროდუქტიული ხველა), უცხო სხეულის ასპირაცია, ფილტვის ფიბროზი, ან ფილტვის სხვა სტრუქტურული დაავადება (შეიძლება კარგად არ გამოჩნდეს გულმკერდის რენტგენზე). ფილტვის ქრონიკული ჩირქოვანი დაავადების დიაგნოზი დგინდება პაციენტებში, რომელთაც აღენიშნებათ ბრონქოექტაზის კლინიკური სიმპტომები, მაგრამ არა-ბრონქოექტაზი.[38] კომპიუტერული ტომოგრაფია შეიძლება ასევე მიუთითებდეს აორტის ანევრიზმის ან ზენკერის დივერტიკულის არსებობაზე. გულმკერდის კომპიუტერული ტომოგრაფიის დიაგნოსტიკური ღირებულება ქრონიკული ხველის და ნორმალური რენტგენის მქონე პაციენტებში, სავარაუდოდ, დაბალია.[3]

 • ბრონქოსკოპია ენდობრონქული პათოლოგიის არსებობაზე.

 • სინუსების კტ ან ცხვირის ენდოსკოპია .

 • საყლაპავის 24-საათიანი рН მონიტორინგი, რათა გამოირიცხოს უსიმპტომო GORD (გასტროეზოფაგული რეფლუქსი).

 • შრატის ფერიტინი და რკინა, რადგან რკინის დეფიციტი დაკავშირებული იყო ქრონიკულ ხველასთან.[39]

გარდა ამისა, განხილული უნდა იყოს პულმოლოგის და/ან ოტოლარინგოლოგის კონსულტაციები. იმ შემთხვევებში, როდესაც პაციენტს ასევე აღენიშნება სტრიდორის, ლარინგოსპაზმის ან პარადოქსული ხმის იოგების მოძრაობა, მიზანშეწონილია ლოგოპედის ადრეული ჩარევა, რადგან ძირითად მიზეზებზე მიმართულმა მკურნალობამ შეიძლება ასევე დააჩქაროს ქრონიკული ხველის აღკვეთა.[40][Figure caption and citation for the preceding image starts]: გულმკერდის კტ - აჩვენებს იდიოპატურ ფილტვის ფიბროზს (მწვავე ინტერსტიციალურ პნევმონიას)From the personal collection of Dr S.M. Bhorade, University of Chicago Medical Center [Citation ends].com.bmj.content.model.assessment.Caption@73e2b9ff[Figure caption and citation for the preceding image starts]: დ-რ ს.მ. ბორადის კერძო კოლექციიდან , ჩიკაგოს სამედიცინო ცენტრის უნივერსიტეტი; გამოყენებულია ნებართვით.From the personal collection of Dr S.M. Bhorade, University of Chicago Medical Center; used with permission [Citation ends].com.bmj.content.model.assessment.Caption@5ee8ac84[Figure caption and citation for the preceding image starts]: დ-რ მ. ნარიტას კერძო კოლექციიდან, პულმონოლოგიისა და რეანიმატოლოგიის დეპარტამენტი, ვაშინგტონის უნივერსიტეტიგულმკერდის რენტგენოგრამა- ბილატერალური ჰილარული ადენოპათია პაციენტში სარკოიდოზით დ-რ მ.პ. [Citation ends].com.bmj.content.model.assessment.Caption@3ff04e28[Figure caption and citation for the preceding image starts]: პ. არგიროპულუს პირადი კოლექციიდან, არისტოტელეს უნივერსიტეტი, სალონიკი, საბერძნეთი;გულმკერდის რენტგენი აჩვენებს ინტერსიციულ ფიბროზს პაციენტში, რომელსაც აქვს ფილტვებზე ამიოდარონის მოქმედების ტოქსიკური ნიშნები [Citation ends].com.bmj.content.model.assessment.Caption@6d957c28[Figure caption and citation for the preceding image starts]: გულმკერდის კტ ინტრავენური კონტრასტირებით აჩვენებს მარცხენა ქვედა წილის სრულ კოლაფსს რადიოკონტრასტული ობიექტით მარცხენა ქვედა მთავარი ბრონქის გავლით , რომელიც გარემოცულია ჰაეროვანი გარსით2008 წლის BMJ ავადმყოფობის ისტორიები (doi:10.1136/bcr.06.2008.0013). საავტორო უფლებები 2008 BMJ Publishing Group Ltd [Citation ends].com.bmj.content.model.assessment.Caption@bde0d24[Figure caption and citation for the preceding image starts]: ბრონქოსკოპული გამოსახულება, რომელიც აჩვენებს მუშმალას კურკას, რომელიც სრულად ხერგავს ბრონქს. დ-რ ს.არნოლდის პირადი კოლექციიდან, ინფექციურ დაავადებათა განყოფილება, ლუისვილის მედიცინის სკოლის უნივერსიტეტი, მედიცინის დეპარტამენტი. [Citation ends].com.bmj.content.model.assessment.Caption@10c91c57

ამ მასალის გამოყენება ექვემდებარება ჩვენს განცხადებას