Procedural videos

პიკური დინების გაზომვა- ანიმაციური გზამკვლევი

საჭირო ხელსაწყოები

თუ რამდენიმე პაციენტი იყენებს ერთ მოწყობილობას, საჭიროა გამოვიყენოთ ერთჯერადი საპირე და ფილტრი. შეამოწმეთ, რომ პაციენტს აქვს ექსპირაციული ნაკადის ბაზისური პიკური სიჩქარე (PEFR). ეს მონაცემი ამოიღეთ ჩანაწერებიდან- პაციენტის პირადი საუკეთესო მაჩვენებელი, რომელიც ბოლო 2 წლის განმავლობაში დაფიქსირებულა[18] - ან თუ ადრე შეფასებული არ იყო PEFR, გამოთვალეთ იგი PEFR-ის პროგნოზული სქემიდან. ამ უკანასკნელის შემთხვევაში, გაითვალისწინეთ პაციენტის ასაკი, სქესი და სიმაღლე.

უკუჩვენებები

როგორც ნებისმიერი სხვა პროცედურის დროს, კლინიცისტებმა არ უნდა გაზომონ PEFR თუ არ აქვთ პაციენტის ინფორმირებული თანხმობა. მიუხედავად იმისა, რომ ეს პროცედურა სრულიად უსაფრთხო და არაინვაზიურია, მისი სიზუსტე დამოკიდებულია პაციენტის ექსპირატორულ მცდელობაზე. შესაბამისად, ხანდაზმულებში კონფუზიის დროს ან მცირეწლოვან ბავშვებში ეს ტესტი შეიძლება არ იყოს რეკომენდებული.

ჩვენებები

PEFR-ის გაზომვა ყველაზე სასარგებლოა ობსტრუქციული რესპირატორული მდგომარეობების დროს, როგორიცაა ასთმა და ნაკლებად, ფილტვის ქრონიკული ობსტრუქციული სინდრომი (ფქოდ), რის გამოც ხანგამოშვებით ან თანდათან ინჰიბირდება ჰაერის შესვლა და გამოსვლა ფილტვებში. ამ დაავადებების დროს PEFR-ის გაზომვა შეიძლება საჭირო გახდეს დიაგნოსტირების დროსაც და მართვის საკონტროლოდაც.

ასთმა:

ბრიტანული თორაკალური საზოგადოება / შოტლანდიის ინტერკოლეაგიალური ქსელი გაიდლაინების თაობაზე გვაწვდიან გაიდლაინს, რომელიც შეეხება ასთმის მართვას. გაიდლაინის თანახმად, PEFR იზომება ჩამოთვლილ სიტუაციებში:[18]

  • მოზრდილებში ასთმის თავდაპირველი ალბათობის შეფასებისას PEFR იზომება სიმპტომების შესაფასებლად, ანამნეზის განხილვასთან ერთად (ეპიზოდური შეტევები). ეს სტრუქტურული კლინიკური შეფასების ნაწილია.

    • PEFR გამოიყენება ჰაერის დინების ვარიაბელობის მიახლოებითი მაჩვენებლის მისაღებად. მონაცემი რამდენჯერმე ფასდება სულ მცირე 2 კვირის განმავლობაში; ვარიაბელობის მატება შეიძლება ჩანდეს დღეში ორჯერ გაზომვითაც

    • თუმცა, ბავშვებში პიკური დინების ვარიაბელობისა და ფორსირებული ექსპირაციული მოცულობის სერიული გაზომვა არ არის სანდო, არ მიესადაგება დაავადების აქტივობას და არ გამორიცხავს/ადასტურებს ასთმის დიაგნოზს

  • PEFR ჩანაწერები ხშირი შეფასებისას (სულ მცირე 4-ჯერ დღეში), სამსახურში ან სამსახურის გარეთ შემოწმებული, თავდაპირველი გამოკვლევის სტანდარტია შესაძლო პროფესიული ასთმის დიაგნოსტიკისთვის

  • PEFR შეიძლება შეფასდეს შეთანხმებული პერსონალიზებული სამოქმედო გეგმის ფარგლებში ასთმის მქონე პაციენტებში, თუმცა ბავშვებში უპირატესია სიმპტომებზე დაფუძნებული გეგმების გამოყენება

  • ასთმის მწვავე შეტევის შემთხვევაში PEFR-ის გაზომვა მიუთითებს შეტევის სიმძიმეზე და გვაწვდის ინფორმაციას მართვის შემდგომი გაგრძელებისათვის.

ფქოდ - ფილტვის ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადება:

ფქოდ-ის დიაგნოსტიკაში სპირომეტრია ოქროს სტანდარტია.[19] მიუხედავად იმისა, რომ კვლევების თანახმად PEFR-ის მნიშვნელოვანი კლება (პროგნოზულზე 80%-ით ნაკლები) შეიძლება იყოს სენსიტიური ფქოდ-ის სადიაგნოსტიკოდ,[20] ფილტვის ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადების გლობალური ინიციატივა, ანგარიში ფქოდ-ის დიაგნოსტიკაზე, მართვაზე და პრევენციაზე: "მაღალი მგრძნობელობის მიუხედავად, პიკური ამოსუნთქვის ნაკადის გაზომვა, დაბალი სპეციფიკურობის გამო, ვერ იქნება გამოყენებული, როგორც ერთეული დიაგნოსტიკური ტესტი".[19] თუ PEFR მნიშვნელოვნად დაბალია პროგნოზირებულზე, არ უნდა მოვახდინოთ მისი ინტერპრეტაცია ფორმალური სპირომეტრიის ტესტირების გამოყენების გარეშე[20]

გართულებები

არ არის

შემდგომი მოვლა

არ არის