Критерії

Берлінська модифікація визначень American European Consensus Committee (AECC)[1]

В 2012 році були зроблені незначні модифікації у визначення ГРДС AECC (що було названо «Берлінським визначенням»). Діагноз ГРДС можна встановити, якщо пацієнт відповідає всім наступним критеріям:

  • Гострий початок (протягом 1 тижня після відомої клінічної події)

  • Двобічні затемнення на рентгенографії (які не пояснюються випотом, колапсом або лімфатичними вузлами).

  • Дихальна недостатність не повністю пояснюється серцевою недостатністю або рідинним перенавантаженням (якщо немає факторів ризику, то рекомендоване об’єктивне обстеження, наприклад ехокардіографія).

Тяжкість ГРДС

  • Легкий: PaO₂/FiO₂ 200–300 при PEEP чи CPAP ≥5 см. вод. ст.

  • Помірний: PaO₂/FiO₂ 100–200 при PEEP ≥5 см. вод. ст.

  • Тяжкий: PaO₂/FiO₂ ≤100 при PEEP ≥5 см. вод. ст.

Використання цього контенту підпадає під нашу відмову від відповідальності