კოქრეინის კლინიკური პასუხები

Cochrane library logo

კოჰრეინის კლინიკური პასუხები (Cochrane Clinical Answers - CCAs) აწვდის ადვილად წასაკითხ და გასაგებ, კლინიკურად ფოკუსირებულ კავშირებს მაღალი ხარისხის კვლევებთან - კოჰრეინის სისტემატური მიმოხილვებთან. მათი მიზანია იყოს ქმედითი და მოახდინოს გადაწყვეტილების მიღების ინფორმირება პაციენტის მოვლის ადგილზე. ისინი დამატებულია Best Practice-ის ძირითადი ტექსტის შესაბამის სექციებში.

  • Do statins help prevent acute kidney injury after surgical procedures requiring cardiac bypass?
    Show me the answer
  • What are the benefits and harms of ischemic preconditioning for reducing renal ischemia reperfusion injury?
    Show me the answer

ამ მასალის გამოყენება ექვემდებარება ჩვენს განცხადებას