წყაროები

ძირითადი სტატიები

Kidney disease: improving global outcomes (KDIGO) Acute Kidney Injury Work Group. KDIGO clinical practice guideline for acute kidney injury. Kidney Int Suppl. 2012 Mar;2(1):1-138.სრული ტექსტი

Palevsky PM, Liu KD, Brophy PD, et al. KDOQI US commentary on the 2012 KDIGO clinical practice guideline for acute kidney injury. Am J Kidney Dis. 2013 May;61(5):649-72.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

National Institute for Health and Care Excellence. Acute kidney injury: prevention, detection and management. Dec 2019 [internet publication].სრული ტექსტი

Wang HE, Muntner P, Chertow GM, et al. Acute kidney injury and mortality in hospitalized patients. Am J Nephrol. 2012;35(4):349-55.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

Gaudry S, Hajage D, Schortgen F, et al. Initiation strategies for renal-replacement therapy in the intensive care unit. N Engl J Med. 2016 Jul 14;375(2):122-33. აბსტრაქტი

Coca SG, Yusuf B, Shlipak MG, et al. Long-term risk of mortality and other adverse outcomes after acute kidney injury: systematic review and meta-analysis. Am J Kidney Dis. 2009 Jun;53(6):961-73.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

გამოყენებული სტატიები

1. Kidney disease: improving global outcomes (KDIGO) Acute Kidney Injury Work Group. KDIGO clinical practice guideline for acute kidney injury. Kidney Int Suppl. 2012 Mar;2(1):1-138.სრული ტექსტი

2. Palevsky PM, Liu KD, Brophy PD, et al. KDOQI US commentary on the 2012 KDIGO clinical practice guideline for acute kidney injury. Am J Kidney Dis. 2013 May;61(5):649-72.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

3. National Institute for Health and Care Excellence. Acute kidney injury: prevention, detection and management. Dec 2019 [internet publication].სრული ტექსტი

4. Thomas ME, Blaine C, Dawnay A, et al. The definition of acute kidney injury and its use in practice. Kidney Int. 2015 Jan;87(1):62-73. აბსტრაქტი

5. Sharfuddin AA,  Weisbord SD,  Palevsky PM, et al. Acute kidney injury. In: Taal MW, Chertow GM, Marsden PA, et al, eds. Brenner and Rector's the kidney. 9th ed. Philadelphia, PA: Saunders; 2012.

6. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Hospitalization discharge diagnoses for kidney disease: United States, 1980-2005. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2008 Mar 28;57(12):309-12. აბსტრაქტი

7. Ali T, Khan I, Simpson W, et al. Incidence and outcomes in acute kidney injury: a comprehensive population-based study. J Am Soc Nephrol. 2007 Apr;18(4):1292-8.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

8. Pavkov ME, Harding JL, Burrows NR. Trends in hospitalizations for acute kidney injury - United States, 2000-2014. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2018 Mar 16;67(10):289-93.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

9. Lewington A, Kanagasundaram S. Renal Association clinical practice guidelines: acute kidney injury. Nephron Clin Pract. 2011;118 Suppl 1:c349-90.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

10. Wang HE, Muntner P, Chertow GM, et al. Acute kidney injury and mortality in hospitalized patients. Am J Nephrol. 2012;35(4):349-55.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

11. Case J, Khan S, Khalid R, et al. Epidemiology of acute kidney injury in the intensive care unit. Crit Care Res Pract. 2013;2013:479730.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

12. Ohnuma T, Uchino S, Toki N, et al. External validation for acute kidney injury severity scores: a multicenter retrospective study in 14 Japanese ICUs. Am J Nephrol. 2015;42(1):57-64. აბსტრაქტი

13. Poukkanen M, Vaara ST, Reinikainen M, et al. Predicting one-year mortality of critically ill patients with early acute kidney injury: data from the prospective multicenter FINNAKI study. Crit Care. 2015 Mar 27;19:125.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

14. Mehta R, Pascual MT, Soroko S, et al. Spectrum of acute renal failure in the intensive care unit: the PICARD experience. Kidney Int. 2004 Oct;66(4):1613-21. აბსტრაქტი

15. Liaño F, Pascual J. Epidemiology of acute renal failure: a prospective, multicenter, community-based study. Madrid Acute Renal Failure Study Group. Kidney Int. 1996 Sep;50(3):811-8. აბსტრაქტი

16. Rihal CS, Textor SC, Grill DE, et al. Incidence and prognostic importance of acute renal failure after percutaneous coronary intervention. Circulation. 2002 May 14;105(19):2259-64.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

17. Liangos O, Wald R, O'Bell JW, et al. Epidemiology and outcomes of acute renal failure in hospitalized patients: a national survey. Clin J Am Soc Nephrol. 2006 Jan;1(1):43-51.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

18. Lameire N, Van Biesen W, Vanholder R. Acute renal failure. Lancet. 2005 Jan 29-Feb 4;365(9457):417-30. აბსტრაქტი

19. Myers BD, Moran SM. Hemodynamically mediated acute renal failure. N Engl J Med. 1986 Jan 9;314(2):97-105. აბსტრაქტი

20. Brezis M, Rosen S, Silva P, et al. Renal ischemia: a new perspective. Kidney Int. 1984 Oct;26(4):375-83. აბსტრაქტი

21. Kaushal GP, Basnakian AG, Shah SV. Apoptotic pathways in ischemic acute renal failure. Kidney Int. 2004 Aug;66(2):500-6. აბსტრაქტი

22. Zhou W, Farrar CA, Abe K, et al. Predominant role for C5b-9 in renal ischemia/reperfusion injury. J Clin Invest. 2000 May;105(10):1363-71.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

23. Thurman J, Lucia MS, Ljubanovic D, et al. Acute tubular necrosis is characterized by activation of the alternative pathway of complement. Kidney Int. 2005 Feb;67(2):524-30. აბსტრაქტი

24. Bonventre JV, Zuk A. Ischemic acute renal failure: an inflammatory disease? Kidney Int. 2004 Aug;66(2):480-5. აბსტრაქტი

25. Lien YH, Yong KC, Cho C, et al. S1P(1) selective agonist, SEW2871, ameliorates ischemic-reperfusion injury in acute renal failure. Kidney Int. 2006 May;69(9):1601-8. აბსტრაქტი

26. Boffa JJ, Arendshorst WJ, et al. Maintenance of renal vascular reactivity contributes to acute renal failure during endotoxemic shock. J Am Soc Nephrol. 2005 Jan;16(1):117-24. აბსტრაქტი

27. Boffa JJ, Just A, Coffman TM, et al. Thromboxane receptor mediates renal vasoconstriction and contributes to acute renal failure in endotoxemic mice. J Am Soc Nephrol. 2004 Sep;15(9):2358-65. აბსტრაქტი

28. Khan RZ, Badr KF. Endotoxin and renal function: perspectives to the understanding of septic acute renal failure and toxic shock. Nephrol Dial Transplant. 1999 Apr;14(4):814-8. აბსტრაქტი

29. Schrier RW, Wang W. Acute renal failure and sepsis. N Engl J Med. 2004 Jul 8;351(2):159-69. აბსტრაქტი

30. Badr KF, Kelley VE, Rennke HG, et al. Roles for thromboxane A2 and leukotrienes in endotoxin-induced acute renal failure. Kidney Int. 1986 Oct;30(4):474-80. აბსტრაქტი

31. Weisberg LS, Kurnik PB, Kurnik BR, et al. Radiocontrast induced nephropathy in humans. Role of renal vasoconstriction. Kidney Int. 1992 May;41(5):1408-15. აბსტრაქტი

32. Russo D, Minutolo R, Cianciaruso B, et al. Early effects of contrast media on renal hemodynamics and tubular function in chronic renal failure. J Am Soc Nephrol. 1995 Nov;6(5):1451-8. აბსტრაქტი

33. Persson P, Hansell P, Liss P. Pathophysiology of contrast medium-induced nephropathy. Kidney Int. 2005 Jul;68(1):14-22. აბსტრაქტი

34. Cantley LG, Spokes K, Clark B, et al. Role of endothelin and prostaglandins in radiocontrast-induced renal artery constriction. Kidney Int. 1993 Dec;44(6):1217-23. აბსტრაქტი

35. Heyman S, Rosenberger C, Rosen S, et al. Regional alterations in renal haemodynamics and oxygenation: a role in contrast medium-induced nephropathy. Nephrol Dial Transplant. 2005 Feb;20 Suppl 1:i6-11. აბსტრაქტი

36. Pflueger A, Larson TS, Nath KA, et al. Role of adenosine in contrast media-induced acute renal failure in diabetes mellitus. Mayo Clin Proc. 2000 Dec;75(12):1275-83. აბსტრაქტი

37. Wilhelm-Leen E, Montez-Rath ME, Chertow G. Estimating the risk of radiocontrast-associated nephropathy. J Am Soc Nephrol. 2017 Feb;28(2):653-9.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

38. Brinjikji W, Demchuk AM, Murad MH, et al. Neurons over nephrons: systematic review and meta-analysis of contrast-induced nephropathy in patients with acute stroke. Stroke. 2017 Jul;48(7):1862-8.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

39. Ehrmann S, Quartin A, Hobbs BP, et al. Contrast-associated acute kidney injury in the critically ill: systematic review and Bayesian meta-analysis. Intensive Care Med. 2017 Jun;43(6):785-94. აბსტრაქტი

40. Schreiner GF, Kohan DE. Regulation of renal transport processes and hemodynamics by macrophages and lymphocytes. Am J Kidney Dis. 1990 Apr;258(4 Pt 2):F761-7. აბსტრაქტი

41. Klahr S. New insights into the consequences and mechanisms of renal impairment in obstructive nephropathy. Am J Kidney Dis. 1991 Dec;18(6):689-99. აბსტრაქტი

42. Ophascharoensuk V, Giachelli CM, Gordon K, et al. Obstructive uropathy in the mouse: Role of osteopontin in interstitial fibrosis and apoptosis. Kidney Int. 1999 Aug;56(2):571-80. აბსტრაქტი

43. Moon JA, Kim HT, Cho IS, et al. IN-1130, a novel transforming growth factor-beta type I receptor kinase (ALK5) inhibitor, suppresses renal fibrosis in obstructive nephropathy. Kidney Int. 2006 Oct;70(7):1234-43. აბსტრაქტი

44. Lu JC, Coca SG, Patel UD, et al. Searching for genes that matter in acute kidney injury: a systematic review. Clin J Am Soc Nephrol. 2009 Jun;4(6):1020-31.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

45. Zhao B. Genome-wide association study to identify single nucleotide polymorphisms conferring risk for acute kidney injury. Abstract TH-OR028. Paper presented at: Kidney Week 2014. 11-16 Nov 2014. Philadelphia, PA. J Am Soc Nephrol. 2014;25(suppl):7A.სრული ტექსტი

46. Parfrey PS, Griffiths SM, Barrett BJ, et al. Contrast material induced renal failure in patients with diabetes mellitus, renal insufficiency, or both. A prospective controlled study. N Engl J Med. 1989 Jan 19;320(3):143-9. აბსტრაქტი

47. McCarthy CS, Becker JA. Multiple myeloma and contrast media. Radiology. 1992 May;183(2):519-21. აბსტრაქტი

48. Giuliano CA, Patel CR, Kale-Pradhan PB. Is the combination of piperacillin-tazobactam and vancomycin associated with development of acute kidney injury? A meta-analysis. Pharmacotherapy. 2016 Dec;36(12):1217-28. აბსტრაქტი

49. Luther MK, Timbrook TT, Caffrey AR, et al. Vancomycin plus piperacillin-tazobactam and acute kidney injury in adults: a systematic review and meta-analysis. Crit Care Med. 2018 Jan;46(1):12-20. აბსტრაქტი

50. Garg AX, Devereaux PJ, Yusuf S, et al. Kidney function after off-pump or on-pump coronary artery bypass graft surgery: a randomized clinical trial. JAMA. 2014 Jun 4;311(21):2191-8.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

51. Bell S, Dekker FW, Vadiveloo T, et al. Risk of postoperative acute kidney injury in patients undergoing orthopaedic surgery - development and validation of a risk score and effect of acute kidney injury on survival: observational cohort study. BMJ. 2015 Nov 11;351:h5639.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

52. Yang Y, George KC, Shang WF, et al. Proton-pump inhibitors use, and risk of acute kidney injury: a meta-analysis of observational studies. Drug Des Devel Ther. 2017 Apr 24;11:1291-9.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

53. Brown AC. Kidney toxicity related to herbs and dietary supplements: Online table of case reports. Part 3 of 5 series. Food Chem Toxicol. 2017 Sep;107(pt a):502-19. აბსტრაქტი

54. Barrett BJ, Parfey PS. Clinical practice. Preventing nephropathy induced by contrast medium. N Engl J Med. 2006 Jan 26;354(4):379-86. აბსტრაქტი

55. Nijssen EC, Rennenberg RJ, Nelemans PJ, et al. Prophylactic hydration to protect renal function from intravascular iodinated contrast material in patients at high risk of contrast-induced nephropathy (AMACING): a prospective, randomised, phase 3, controlled, open-label, non-inferiority trial. Lancet. 2017 Apr 1;389(10076):1312-22. აბსტრაქტი

56. Li G, Yin L, Liu T, et al. Role of probucol in preventing contrast-induced acute kidney injury after coronary interventional procedure. Am J Cardiol. 2009 Feb 15;103(4):512-4. აბსტრაქტი

57. Brar SS, Hiremath S, Dangas G, et al. Sodium bicarbonate for the prevention of contrast induced-acute kidney injury: a systematic review and meta-analysis. Clin J Am Soc Nephrol. 2009 Oct;4(10):1584-92. აბსტრაქტი

58. Morikawa S, Sone T, Tsuboi H, et al. Renal protective effects and the prevention of contrast-induced nephropathy by atrial natriuretic peptide. [Erratum in: J Am Coll Cardiol. 2009;54:1122.] J Am Coll Cardiol. 2009 Mar 24;53(12):1040-6. აბსტრაქტი

59. Solomon R, Gordon P, Manoukian SV, et al. Randomized trial of bicarbonate or saline study for the prevention of contrast-induced nephropathy in patients with CKD. Clin J Am Soc Nephrol. 2015 Sep 4;10(9):1519-24.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

60. Weisbord SD, Gallagher M, Jneid H, et al; PRESERVE Trial Group. Outcomes after angiography with sodium bicarbonate and acetylcysteine. N Engl J Med. 2018 Feb 15;378(7):603-14.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

61. Anderson SM, Park ZH, Patel RV. Intravenous N-acetylcysteine in the prevention of contrast media-induced nephropathy. Ann Pharmacother. 2011 Jan;45(1):101-7. აბსტრაქტი

62. Kaya K, Oguz M, Akar AR, et al. The effect of sodium nitroprusside infusion on renal function during reperfusion period in patients undergoing coronary artery bypass grafting: a prospective randomized clinical trial. Eur J Cardiothorac Surg. 2007 Feb;31(2):290-7.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

63. Patel NN, Rogers CA, Angelini GD, et al. Pharmacological therapies for the prevention of acute kidney injury following cardiac surgery: a systematic review. Heart Fail Rev. 2011 Nov;16(6):553-67. აბსტრაქტი

64. Billings FT 4th, Hendricks PA, Schildcrout JS, et al. High-dose perioperative atorvastatin and acute kidney injury following cardiac surgery: a randomized clinical trial. JAMA. 2016 Mar 1;315(9):877-88.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

65. Zheng Z, Jayaram R, Jiang L, et al. Perioperative rosuvastatin in cardiac surgery. N Engl J Med. 2016 May 5;374(18):1744-53.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

66. Zhou C, Gong J, Chen D, et al. Levosimendan for prevention of acute kidney injury after cardiac surgery: a meta-analysis of randomized controlled trials. Am J Kidney Dis. 2016 Mar;67(3):408-16. აბსტრაქტი

67. Sanfilippo F, Knight JB, Scolletta S, et al. Levosimendan for patients with severely reduced left ventricular systolic function and/or low cardiac output syndrome undergoing cardiac surgery: a systematic review and meta-analysis. Crit Care. 2017 Oct 19;21(1):252.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

68. Wang J, Yu W, Gao M, et al. Preoperative prophylactic intraaortic balloon pump reduces the incidence of postoperative acute kidney injury and short-term death of high-risk patients undergoing coronary artery bypass grafting: a meta-analysis of 17 studies. Ann Thorac Surg. 2016 May;101(5):2007-19. აბსტრაქტი

69. Yunos NM, Bellomo R, Hegarty C, et al. Association between a chloride-liberal vs chloride-restrictive intravenous fluid administration strategy and kidney injury in critically ill adults. JAMA. 2012 Oct 17;308(15):1566-72. აბსტრაქტი

70. Young P, Bailey M, Beasley R, et al. Effect of a buffered crystalloid solution vs saline on acute kidney injury among patients in the intensive care unit: the SPLIT randomized clinical trial. JAMA. 2015 Oct 27;314(16):1701-10. აბსტრაქტი

71. Jaber S, Paugam C, Futier E, et al; BICAR-ICU Study Group. Sodium bicarbonate therapy for patients with severe metabolic acidaemia in the intensive care unit (BICAR-ICU): a multicentre, open-label, randomised controlled, phase 3 trial. Lancet. 2018 Jul 7;392(10141):31-40. აბსტრაქტი

72. Bellomo R, Ronco C, Kellum JA, et al. Acute renal failure - definition, outcome measures, animal models, fluid therapy and information technology needs: the Second International Consensus Conference of the Acute Dialysis Quality Initiative (ADQI) Group. Crit Care. 2004 Aug;8(4):R204-12.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

73. Mehta RL, Kellum JA, Shah SV, et al. Acute Kidney Injury Network: report of an initiative to improve outcomes in acute kidney injury. Crit Care. 2007;11(2):R31.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

74. Inohara T, Kohsaka S, Miyata H, et al. Performance and validation of the U.S. NCDR acute kidney injury prediction model in Japan. J Am Coll Cardiol. 2016 Apr 12;67(14):1715-22. აბსტრაქტი

75. Thakar CV, Arrigain S, Worley S, et al. A clinical score to predict acute renal failure after cardiac surgery. J Am Soc Nephrol. 2005 Jan;16(1):162-8.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

76. Gabardi S, Munz K, Ulbricht C. A review of dietary supplement-induced renal dysfunction. Clin J Am Soc Nephrol. 2007 Jul;2(4):757-65.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

77. Adebamiro A, Perazella MA. Recurrent acute kidney injury following bath salts intoxication. Am J Kidney Dis. 2012 Feb;59(2):273-5. აბსტრაქტი

78. Muriithi AK, Nasr SH, Leung N. Utility of urine eosinophils in the diagnosis of acute interstitial nephritis. Clin J Am Soc Nephrol. 2013 Nov;8(11):1857-62.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

79. Coca SG, Yalavarthy R, Concato J, et al. Biomarkers for the diagnosis and risk stratification of acute kidney injury: a systematic review. Kidney Int. 2008 May;73(9):1008-16. აბსტრაქტი

80. Parikh CR, Lu JC, Coca SG, et al. Tubular proteinuria in acute kidney injury: a critical evaluation of current status and future promise. Ann Clin Biochem. 2010 Jul;47(Pt 4):301-12. აბსტრაქტი

81. Ho J, Tangri N, Komenda P, et al. Urinary, plasma, and serum biomarkers' utility for predicting acute kidney injury associated with cardiac surgery in adults: a meta-analysis. Am J Kidney Dis. 2015 Dec;66(6):993-1005.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

82. Vaidya VS, Ferguson MA, Bonventre JV. Biomarkers of acute kidney injury. Annu Rev Pharmacol Toxicol. 2008;48:463-93.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

83. Zhang Z, Lu B, Sheng X, et al. Cystatin C in prediction of acute kidney injury: a systemic review and meta-analysis. Am J Kidney Dis. 2011 Sep;58(3):356-65. [Erratum in: Am J Kidney Dis. 2012 Apr;59(4):590-2.] აბსტრაქტი

84. Small DM, Gobe GC. Cytochrome c: potential as a noninvasive biomarker of drug-induced acute kidney injury. Expert Opin Drug Metab Toxicol. 2012 Jun;8(6):655-64. აბსტრაქტი

85. Clerico A, Galli C, Fortunato A, et al. Neutrophil gelatinase-associated lipocalin (NGAL) as biomarker of acute kidney injury: a review of the laboratory characteristics and clinical evidences. Clin Chem Lab Med. 2012 Feb 15;50(9):1505-17. აბსტრაქტი

86. Kim S, Kim HJ, Ahn HS, et al. Is plasma neutrophil gelatinase-associated lipocalin a predictive biomarker for acute kidney injury in sepsis patients? A systematic review and meta-analysis. J Crit Care. 2016 Jun;33:213-23. აბსტრაქტი

87. Nakhjavan-Shahraki B, Yousefifard M, Ataei N, et al. Accuracy of cystatin C in prediction of acute kidney injury in children; serum or urine levels: which one works better? A systematic review and meta-analysis. BMC Nephrol. 2017 Apr 3;18(1):120.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

88. Balasubramanian G, Al-Aly Z, Moiz A, et al. Early nephrologist involvement in hospital-acquired acute kidney injury: a pilot study. Am J Kidney Dis. 2011 Feb;57(2):228-34. აბსტრაქტი

89. Wilson FP, Shashaty M, Testani J, et al. Automated, electronic alerts for acute kidney injury: a single-blind, parallel-group, randomised controlled trial. Lancet. 2015 May 16;385(9981):1966-74.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

90. Zarychanski R, Abou-Setta AM, Turgeon AF, et al. Association of hydroxyethyl starch administration with mortality and acute kidney injury in critically ill patients requiring volume resuscitation: a systematic review and meta-analysis. JAMA. 2013 Feb 20;309(7):678-88. აბსტრაქტი

91. European Medicines Agency. Hydroxyethyl starch solutions: CMDh introduces new measures to protect patients. Aug 2018 [internet publication].სრული ტექსტი

92. Palevsky PM, Zhang JH, O'Connor TZ, et al; VA/NIH Acute Renal Failure Trial Network. Intensity of renal support in critically ill patients with acute kidney injury. N Engl J Med. 2008 Jul 3;359(1):7-20.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

93. Tolwani AJ, Campbell RC, Stofan BS, et al. Standard versus high-dose CVVHDF for ICU-related acute renal failure. J Am Soc Nephrol. 2008 Jun;19(6):1233-8.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

94. Bellomo R, Cass A, Cole L, et al; RENAL Replacement Therapy Study Investigators. Intensity of continuous renal-replacement therapy in critically ill patients. N Engl J Med. 2009 Oct 22;361(17):1627-38.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

95. Chertow GM, Burdick E, Honour M, et al. Acute kidney injury, mortality, length of stay, and costs in hospitalized patients. J Am Soc Nephrol. 2005 Nov;16(11):3365-70.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

96. Zarbock A, Kellum JA, Schmidt C, et al. Effect of early vs delayed initiation of renal replacement therapy on mortality in critically ill patients with acute kidney injury: the ELAIN randomized clinical trial. JAMA. 2016 May 24-31;315(20):2190-9.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

97. Gaudry S, Hajage D, Schortgen F, et al. Initiation strategies for renal-replacement therapy in the intensive care unit. N Engl J Med. 2016 Jul 14;375(2):122-33. აბსტრაქტი

98. Bhatt GC, Das RR. Early versus late initiation of renal replacement therapy in patients with acute kidney injury - a systematic review & meta-analysis of randomized controlled trials. BMC Nephrol. 2017 Feb 28;18(1):78.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

99. Ponce D, Balbi AL. Peritoneal dialysis in acute kidney injury: a viable alternative. Perit Dial Int. 2011 Jul-Aug;31(4):387-9. აბსტრაქტი

100. Ponce D, Berbel MN, Regina de Goes C, et al. High-volume peritoneal dialysis in acute kidney injury: indications and limitations. Clin J Am Soc Nephrol. 2012 Jun;7(6):887-94. აბსტრაქტი

101. Liu L, Zhang L, Liu GJ, et al. Peritoneal dialysis for acute kidney injury. Cochrane Database Syst Rev. 2017 Dec 4;(12):CD011457.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

102. Webster J, Osborne S, Rickard CM, et al. Clinically-indicated replacement versus routine replacement of peripheral venous catheters. Cochrane Database Syst Rev. 2019 Jan 23;(1):CD007798.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

103. Jun M, Heerspink HJ, Ninomiya T, et al. Intensities of renal replacement therapy in acute kidney injury: a systematic review and meta-analysis. Clin J Am Soc Nephrol. 2010 Jun;5(6):956-63. აბსტრაქტი

104. Pappy R, Stavrakis S, Hennebry TA, et al. Effect of statin therapy on contrast-induced nephropathy after coronary angiography: a meta-analysis. Int J Cardiol. 2011 Sep 15;151(3):348-53. აბსტრაქტი

105. Zhang T, Shen LH, Hu LH, et al. Statins for the prevention of contrast-induced nephropathy: a systematic review and meta-analysis. Am J Nephrol. 2011;33(4):344-51.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

106. Zhang BC, Li WM, Xu YW. High-dose statin pretreatment for the prevention of contrast-induced nephropathy: a meta-analysis. Can J Cardiol. 2011 Nov-Dec;27(6):851-8. აბსტრაქტი

107. Giacoppo D, Capodanno D, Capranzano P, et al. Meta-analysis of randomized controlled trials of preprocedural statin administration for reducing contrast-induced acute kidney injury in patients undergoing coronary catheterization. Am J Cardiol. 2014 Aug 15;114(4):541-8. აბსტრაქტი

108. Gandhi S, Mosleh W, Abdel-Qadir H, et al. Statins and contrast-induced acute kidney injury with coronary angiography. Am J Med. 2014 Oct;127(10):987-1000. აბსტრაქტი

109. Bangalore S, Fayyad R, Hovingh GK, et al. Statin and the risk of renal-related serious adverse events: Analysis from the IDEAL, TNT, CARDS, ASPEN, SPARCL, and other placebo-controlled trials. Am J Cardiol. 2014 Jun 15;113(12):2018-20. აბსტრაქტი

110. Susantitaphong P, Alfayez M, Cohen-Bucay A, et al. Therapeutic hypothermia and prevention of acute kidney injury: a meta-analysis of randomized controlled trials. Resuscitation. 2012 Feb;83(2):159-67.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

111. Pickkers P, Heemskerk S, Schouten J, et al. Alkaline phosphatase for treatment of sepsis-induced acute kidney injury: a prospective randomized double-blind placebo-controlled trial. Crit Care. 2012 Jan 23;16(1):R14.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

112. Kim JE, Song SW, Kim JY, et al. Effect of a single bolus of erythropoietin on renoprotection in patients undergoing thoracic aortic surgery with moderate hypothermic circulatory arrest. Ann Thorac Surg. 2016 Feb;101(2):690-6. აბსტრაქტი

113. Nigwekar SU, Strippoli GF, Navaneethan SD. Thyroid hormones for acute kidney injury. Cochrane Database Syst Rev. 2013 Jan 31;(1):CD006740.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

114. Yang Y, Lang XB, Zhang P, et al. Remote ischemic preconditioning for prevention of acute kidney injury: a meta-analysis of randomized controlled trials. Am J Kidney Dis. 2014 Oct;64(4):574-83. აბსტრაქტი

115. Menting TP, Wever KE, Ozdemir-van Brunschot DMD, et al. Ischaemic preconditioning for the reduction of renal ischaemia reperfusion injury. Cochrane Database Sys Rev. 2017 Mar 4;(3):CD010777.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

116. Moore PK, Hsu RK, Liu KD. Management of acute kidney injury: core curriculum 2018. Am J Kidney Dis. 2018 Feb 22;72(1):136-48.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

117. Lewington AJ, Cerdá J, Mehta RL. Raising awareness of acute kidney injury: a global perspective of a silent killer. Kidney Int. 2013 Sep;84(3):457-67.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

118. Coca SG, Yusuf B, Shlipak MG, et al. Long-term risk of mortality and other adverse outcomes after acute kidney injury: systematic review and meta-analysis. Am J Kidney Dis. 2009 Jun;53(6):961-73.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

119. Tao Li PK, Burdmann EA, Mehta RL. Acute kidney injury: global health alert. Int J Organ Transplant Med. 2013;4(1):1-8.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

120. Rimes-Stigare C, Awad A, Mårtensson J, et al. Long-term outcome after acute renal replacement therapy: a narrative review. Acta Anaesthesiol Scand. 2012 Feb;56(2):138-46. აბსტრაქტი

121. Bhandari S, Turney JH. Survivors of acute renal failure who do not recover renal function. QJM. 1996 Jun;89(6):415-21. აბსტრაქტი

122. Rifkin DE, Coca SG, Kalantar-Zadeh K. Does AKI Truly Lead to CKD? J Am Soc Nephrol. 2012 Jun;23(6):979-84. აბსტრაქტი

123. Leung KC, Tonelli M, James MT. Chronic kidney disease following acute kidney injury: risk and outcomes. Nat Rev Nephrol. 2013 Feb;9(2):77-85. აბსტრაქტი

124. Bucaloiu ID, Kirchner HL, Norfolk ER, et al. Increased risk of death and de novo chronic kidney disease following reversible acute kidney injury. Kidney Int. 2012 Mar;81(5):477-85. აბსტრაქტი

125. Finn W. Recovery from acute renal failure. Acute renal failure: a companion to Brenner and Rector's the kidney. 1st ed. Philadelphia, PA: WB Saunders; 2001:425-50.

126. Shaw NJ, Brocklebank JT, Dickinson DF, et al. Long-term outcome for children with acute renal failure following cardiac surgery. Int J Cardiol. 1991 May;31(2):161-5. აბსტრაქტი

127. Odutayo A, Wong CX, Farkouh M, et al. AKI and long-term risk for cardiovascular events and mortality. J Am Soc Nephrol. 2017 Jan;28(1):377-87.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

128. Cerdá J, Liu KD, Cruz DN, et al. Promoting kidney function recovery in patients with AKI requiring RRT. Clin J Am Soc Nephrol. 2015 Oct 7;10(10):1859-67. აბსტრაქტი

129. Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO). 2012 clinical practice guideline for the evaluation and management of chronic kidney disease (CKD). Kidney Int Suppl. 2013 Jan;3(1):1-150.სრული ტექსტი

ამ მასალის გამოყენება ექვემდებარება ჩვენს განცხადებას