Дослідження

Першочергові дослідження

полімеразна ланцюгова реакція зі зворотною транскрипцією в реальному часі (ПЛР-ЗТ)

Дослідження
Результат
Дослідження

Якщо це можливо, призначте ПЛР-ЗТ на предмет SARS-CoV-2 у пацієнтів із підозрюваною інфекцією (дивіться розділ Критерії).[358]

Приймайте рішення щодо того, кого тестувати на основі клінічних та епідеміологічних факторів.[358] Зверніться до місцевих рекомендацій, оскільки особливості проведення тестування залежать від місцевих настанов та наявних ресурсів.

У Великобританії тестування рекомендують: (1) людям у позалікарняних умовах з симптомами нового тривалого кашлю, високою температурою тіла або з порушеним відчуттям нюху/смаку; (2) людям, які потребують госпіталізації та мають клінічні або радіологічні докази пневмонії чи гострого респіраторного дистрес-синдрому, або грипоподібного захворювання, або порушене відчуття запаху/смаку ізольовано чи в поєднанні з іншими симптомами.[356][397]

У США тестування рекомендують: (1) людям із симптомами, навіть якщо вони легкі; (2) безсимптомним людям, які мали близький контакт тривалістю щонайменше 15 хвилин з особою з підтвердженою інфекцією; (3) безсимптомним людям, які не мали близького контакту тривалістю щонайменше 15 хвилин з особою із підтвердженою інфекцією, лише якщо це вимагається надавачем медичних послуг або працівником громадського здоров’я.[398]

Американська академія педіатрії рекомендує тестувати дітей із симптомами, які відповідають COVID-19, дітей у близькому контакті з особою із можливою або підтвердженою інфекцією, а також дітей, яким запланована інвазивна медична процедура. Рішення щодо тестування не залежать від віку дитини. Тестування не рекомендоване в разі інших захворювань, за яких немає спільних симптомів (наприклад, інфекція сечовидільної системи, целюліт) або для дітей, які мали близькі контакти з інфікованими особами, окрім випадків, коли такі особи не отримали позитивних результатів тестування.[399]

Оптимальний зразок для проведення тестування залежить від клінічної картини та часу від початку симптомів. Всесвітня організація охорони здоров’я рекомендує зразки з верхніх дихальних шляхів (назофарингеальний та/або орофарингеальний мазки) на ранніх стадіях інфекцій, особливо у безсимптомних або легких випадках, та зразки з нижніх відділів дихальної системи (мокрота та/або ендотрахеальний аспірат чи бронхоальвеолярний лаваж у пацієнтів із більш тяжким респіраторним захворюванням) на пізніх стадіях інфекції або у пацієнтів, щодо яких є сильна підозра на інфекцію, але їхній зразок із верхніх дихальних шляхів виявився негативним. За деяких обставин можуть бути рекомендовані інші зразки (наприклад, мазок із середньої порожнини носа, мазок з передньої частини носа, назофарингеальний/назальний змив/аспірат, слина, кал); зверніться до місцевих керівництв.[358][404]

Позитивний результат ПЛР-ЗТ підтверджує інфекцію SARS-CoV-2 (у контексті обмежень, пов’язаних із тестуванням методом ПЛР-ЗТ). Якщо результат негативний, а клінічна підозра на інфекцію все ще наявна (наприклад, епідеміологічний зв’язок, типові рентгенологічні знахідки, відсутність іншої етіології), то візьміть у пацієнта зразок повторно та повторіть аналіз. Позитивний результат підтверджує інфекцію. Якщо другий тест негативний, розгляньте серологічний аналіз (дивіться нижче).[358]

Загальна чутливість за оцінками становить 87,8%, специфічність оцінюють у межах від 87,7 до 100%.[408]

Інтерпретуйте результати з обережністю. Докази користі ПЛР-ЗТ у встановленні діагнозу COVID-19 все ще з’являються, але невпевненість щодо ефективності й точності залишається.[408] До кінця не зрозуміло, чи позитивний результат завжди означає наявність здатного до інфікування вірусу.[409] Оцінювання результату залежить від точності самого аналізу та від дотестової та післятестової імовірності захворювання.[411] У разі, якщо дотестова ймовірність низька, позитивний результат слід інтерпретувати із обережністю, а ідеально – провести повторне тестування для підтвердження.[412] Що нижча поширеність захворювання у цій популяції, то нижча післятестова ймовірність.[413] Причиною хибнопозитивних результатів можуть бути помилки лабораторії або крос-реакція із антитілами, сформованими внаслідок минулих інфекцій сезонними людськими коронавірусами (наприклад, звичайна застуда) і більш імовірні у разі помірної або низької поширеності захворювання.[416][415] За попередніми оцінками у Великобританії частота хибнопозитивних результатів становить від 0,8–4%.[417] Було повідомлено, що рівень хибнонегативних результатів становить від 2 до 29%.[411] 

Щоб виключити грип та інші респіраторні інфекції, також проведіть забір назофарингеальних мазків згідно з місцевими настановами. Важливо зауважити, що можуть виникати ко-інфекції, а тому позитивний тест на патоген, відмінний від COVID-19, не виключає наявності COVID-19.[2][407] У США використовують одиничний мультиплексний аналіз для діагностики інфекції, спричиненої вірусом грипу А, вірусом грипу В і SARS-CoV-2.[466]

Результат

позитивна на вірусну РНК коронавірусного тяжкого гострого респіраторного дистрес-синдрому 2 (SARS-CoV-2); може бути позитивною на віруси грипу А та В та інші респіраторні патогени

пульсоксиметрія

Дослідження
Результат
Дослідження

Призначте пацієнтам із тяжким перебігом інфекції.

Рекомендована пацієнтам із респіраторним дистрес-синдромом та ціанозом.

Лікарі мають знати, що у пацієнтів із COVID-19 може розвиватися «тиха гіпоксія»: їхня сатурація киснем може впасти до низьких рівнів та спричини гостру дихальну недостатність без наявності очевидних симптомів респіраторного дистрес-синдрому. Лише невелика кількість пацієнтів має порушення функцій інших органів, а це означає, що після початкової фази гострого погіршення традиційні методи розпізнавання подальшого погіршення (наприклад, шкала National Early Warning Score 2 [NEWS2]) можуть не допомогти визначити тих пацієнтів, у яких розвивається дихальна недостатність.[389]

Результат

може виявити низький рівень насичення киснем (SpO2 <90%)

дослідження газового складу крові

Дослідження
Результат
Дослідження

Призначте пацієнтам із тяжким перебігом захворювання, як показано для виявлення гіперкапнії або ацидозу.

Рекомендований пацієнтам із респіраторним дистресом і ціанозом, у яких низька сатурація (SpO₂ <90%).

Результат

може виявити низький парціальний тиск кисню

ЗАК з формулою:

Дослідження
Результат
Дослідження

Призначте пацієнтам із тяжким перебігом інфекції.

Лімфопенія, лейкоцитоз, тромбоцитопенія, знижена кількість еозинофілів, знижений гемоглобін та високе нейтрофільно-лімфоцитарне співвідношення мають значний зв’язок із тяжким перебігом захворювання і можуть бути корисними для прогнозування прогресування захворювання. Тяжкі випадки з вищою імовірністю можуть проявлятися лімфопенією і тромбоцитопенією, але не лейкопенією.[467]

Підвищена ширина розподілу еритроцитів (у разі госпіталізації та її збільшення протягом госпіталізації) має зв’язок із суттєво підвищеним ризиком смертності у госпіталізованих пацієнтів.[468]

У пацієнтів із тяжким захворюванням значно зменшується абсолютна кількість основних підгруп лімфоцитів, зокрема кількість CD4+ та CD8+ Т-клітин.[469]

Повідомлялося про тромбоцитопенію пізньої фази (тобто з виникненням через 3 тижні або більше після появи симптомів), але частота стану досить низька.[470]

Результат

лімфопенія; лейкоцитоз; лейкопенія; тромбоцитопенія; знижена кількість еозинофілів; знижений гемоглобін

комплексний біохімічний аналіз крові

Дослідження
Результат
Дослідження

Призначте пацієнтам із тяжким перебігом інфекції.

Підвищені печінкові ферменти, загальний білірубін, креатинін та сечовина сироватки крові, а також гіпоальбумінемія значимо пов’язані з тяжким перебігом захворювання і можуть бути інформативними для прогнозування прогресування захворювання.[467]

Про гіпокаліємію повідомлялося у 54% пацієнтів.[471] Гіпокальціємія спостерігалася у 63% пацієнтів.[472] Можуть бути наявні інші електролітні порушення. 

Результат

підвищені печінкові ферменти; підвищений загальний білірубін; ураження нирок; гіпоальбумінемія; електролітні порушення

рівень глюкози в крові

Дослідження
Результат
Дослідження

Призначте пацієнтам із тяжким перебігом інфекції.

Було виявлено, що неконтрольована гіперглікемія погіршує прогноз в усіх пацієнтів, а не лише у пацієнтів із цукровим діабетом.[473][474][475]

Результат

різні рівні

коагулограма

Дослідження
Результат
Дослідження

Призначте пацієнтам із тяжким перебігом інфекції.

Підвищений D-димер та подовжений протромбіновий час суттєво пов’язані із тяжким захворюванням і можуть бути інформативними для прогнозування прогресування захворювання.[467]

Ризик тяжкого захворювання та смертності відповідно у 2 та 3 рази більший у пацієнтів із підвищеними рівнями D-димера.[476] Пацієнти із дуже високими рівнями D-димера мають підвищений ризик тромбозу.[477][478]

Результат

підвищений рівень D-димеру; подовжений протромбіновий час; підвищений рівень фібриногену

серцеві біомаркери

Дослідження
Результат
Дослідження

Призначте пацієнтам із тяжким перебігом інфекції.

Підвищені рівні сироваткових тропоніну І та міокардіальної фракції креатинкінази (КК-МФ) суттєво пов’язані з тяжким захворюванням і можуть бути інформативними для прогнозування прогресування захворювання.[467]

Інші серцеві біомаркери (наприклад, мозковий натрійуретичний пептид, серцевий тропонін Т) також можуть бути підвищеними й асоціюються з тяжким перебігом захворювання та гіршими наслідками лікування.[479][480]

Також виявлено, що МФ-КФК підвищується у дітей за легкої форми захворювання. Значення цього невідоме.[395]

Результат

може бути підвищений

С-реактивний білок (СРБ)

Дослідження
Результат
Дослідження

Призначте пацієнтам із тяжким перебігом інфекції.

Підвищений С-реактивний білок суттєво пов’язаний із тяжким захворюванням і може бути інформативним для прогнозування прогресування захворювання.[467]

Результат

може бути підвищений

швидкість осідання еритроцитів

Дослідження
Результат
Дослідження

Призначте пацієнтам із тяжким перебігом інфекції.

Часто підвищений у пацієнтів із COVID-19.[393]

Результат

може бути підвищений

сироваткова лактатдегідрогеназа

Дослідження
Результат
Дослідження

Призначте пацієнтам із тяжким перебігом інфекції.

Підвищена лактат-дегідрогеназа плазми суттєво пов’язана із тяжким захворюванням і може бути інформативною для прогнозування прогресування захворювання.[467]

Результат

може бути підвищений

рівень сироваткового інтерлейкіну-6

Дослідження
Результат
Дослідження

Призначте пацієнтам із тяжким перебігом інфекції.

Підвищений рівень інтерлейкіну-6 суттєво пов’язаний із тяжким захворюванням і може бути інформативним для прогнозування прогресування захворювання.[467]

У дітей він підвищується рідше.[481]

Результат

може бути підвищений

сироватковий прокальцитонін

Дослідження
Результат
Дослідження

Призначте пацієнтам із тяжким перебігом інфекції.

Підвищений прокальцитонін сироватки суттєво пов’язаний із тяжким захворюванням і може бути інформативним для прогнозування прогресування захворювання.[467]

Підвищення рівня прокальцитоніну, ймовірно, більш характерне у дітей.[387]

Може бути підвищеним у пацієнтів із вторинною бактеріальною інфекцією.[31][32]

Даних, щоб рекомендувати рутинне визначення прокальцитоніну з метою керування рішеннями щодо використання антибіотиків, недостатньо.[482]

Однак це може бути корисним для обмеження надмірного використання антибіотиків у пацієнтів із COVID-19-асоційованою пневмонією.[483]

Результат

може бути підвищений

рівень феритину в сироватці крові

Дослідження
Результат
Дослідження

Призначте пацієнтам із тяжким перебігом інфекції.

Може вказувати на розвиток синдрому вивільнення цитокінів.[484]

Результат

може бути підвищений

рівень сироваткового амілоїду А

Дослідження
Результат
Дослідження

Призначте пацієнтам із тяжким перебігом інфекції.

Рівні підвищені за тяжкого захворювання; тому вони можуть бути корисними біомаркерами для прогнозування прогресування захворювання.[485]

Результат

може бути підвищений

креатинкіназа (КК) плазми і міоглобін

Дослідження
Результат
Дослідження

Призначте пацієнтам із тяжким перебігом інфекції.

Підвищена креатинкіназа плазми та міоглобін суттєво пов’язані з тяжким захворюванням і можуть бути інформативними для прогнозування прогресування захворювання.[467]

Результат

може бути підвищений

Посів крові і мокротиння на культури

Дослідження
Результат
Дослідження

Візьміть зразки крові і мокротиння для бактеріологічного дослідження у пацієнтів з тяжким або критичним захворюванням, щоб виключити інші причини інфекції нижніх дихальних шляхів і сепсису, особливо у пацієнтів із нетиповим епідеміологічним анамнезом.[2]

Тестування є найбільш корисним, коли є підозра на мультирезистентні збудники.[483]

Зразки слід збирати до початку емпіричної антибактеріальної терапії, якщо це можливо.

Результат

негативні результати на предмет наявності бактеріальної інфекції

рентген грудної клітки

Дослідження
Результат
Дослідження

Призначають усім пацієнтам із підозрою на пневмонію.

Односторонні інфільтрати в легенях були виявлені у 25% пацієнтів, а двосторонні – у 75% пацієнтів.[31][32][429]

Хоча рентгенографія органів грудної клітки має нижчу чутливість порівняно з КТ, вона має переваги у вигляді меншої ресурсоємності, менших доз опромінення, портативності, а також її легше послідовно повторювати.[430]

Результат

односторонні чи двосторонні легеневі інфільтрати

Допоміжні дослідження

комп’ютерна томографія (КТ) грудної клітки

Дослідження
Результат
Дослідження

Розгляньте призначення КТ органів грудної клітки. Зверніться до місцевих рекомендацій, аби визначитися, чи проводити КТ. British Society of Thoracic Imaging (BSTI) рекомендує КТ-візуалізацію пацієнтам із клінічною підозрою на COVID-19, що тяжко хворі, але їхня рентгенографія органів грудної клітки непевна або нормальна. BSTI: radiology decision tool for suspected COVID-19 Opens in new window Деякі інститути у Великобританії рекомендують більш прагматичний підхід для пацієнтів із високою клінічною підозрою на COVID-19, за якого КТ органів грудної клітки рекомендоване лише після двох неоднозначних або нормальних рентгенограм ОГК в поєднанні з негативним тестом ПЛР-ЗТ.[431] Американська колегія радіології рекомендує залишати КТ для госпіталізованих симптоматичних пацієнтів із специфічними клінічними показаннями до КТ, а також підкреслює, що нормальна КТ органів грудної клітки не означає, що в пацієнта немає COVID-19 та що аномальна картина КТ органів грудної клітки не є специфічною для діагностики COVID-19.[432]

Аномальні результати КТ органів грудної клітки були зафіксовані у до 97% госпіталізованих пацієнтів.[433] У деяких пацієнтів докази вірусної пневмонії на КТ можуть передувати позитивному результату ПЛР-ЗТ на SARS-CoV-2.[434] Результати КТ можуть демонструвати наявність певних змін навіть у пацієнтів без симптомів. Згідно з об’єднаною оцінкою, частота позитивних результатів КТ органів грудної клітки у випадках захворювання без симптомів становила 62%, а в осіб із симптомами – 90%.[435] В окремих пацієнтів рентгенографія ОГК може бути в нормі, попри позитивну ПЛР-ЗТ.[436] Також результати аналізу ПЛР-ЗТ можуть бути хибнонегативними, тому пацієнтам з типовими КТ-знахідками для підтвердження діагнозу потрібно проводити повторну ПЛР-ЗТ.[437]

Найпоширенішими знахідками є ураження за типом матового скла – як окремо, так і в поєднанні з іншими знахідками, зокрема ущільненням, потовщенням міжчасткової перегородки або картини «мощеної бруківки». Найчастіше затемнення спостерігаються із двостороннім, периферійним/субплевральним та заднім поширенням із переважанням ураження нижніх часток. У пацієнтів похилого віку та із тяжким захворюванням частіше спостерігаються значні/багаточасткові ураження з ущільненнями. До атипових проявів належать розширення легеневих судин, потовщення міжчасткових або інтрачасткових перетинок, потовщення прилеглої плеври, повітряні бронхограми, субплевральні лінії, картина за типом «мощеної бруківки», викривлення бронхів, бронхоектази, ознака втягування вакуолі та ознака ореолу. Також рідко спостерігалися випіт у плевральній порожнині, перикардіальний випіт, кавітації, пневмоторакс та медіастинальна лімфаденопатія.[438]

Діти часто мають нормальні результати КТ органів грудної клітки або ж незначні патологічні зміни. Найчастішими ознаками у дітей є затемнення за типом матового скла і рідше – неспецифічні вогнищеві затемнення, ділянки ущільнень і симптом німба. Частіше патологічні зміни спостерігаються в нижніх частках і переважно є односторонніми. Плевральний випіт трапляється рідко.[440]

КТ загалом показують збільшення величини, кількості та щільності затемнень за типом матового скла на ранньому етапі спостереження, після чого спостерігається прогресування до змішаних ділянок затемнень за типом матового скла, ущільнень та картини «мощеної бруківки» із піком на 10–11 день, а потім ураження поступово зникають або персистують у вигляді плямистого фіброзу.[438]

В одному метааналізі позитивне прогностичне значення було низьким (1,5–30,7%) у регіонах із низькою поширеністю, а негативне прогностичне значення варіювало від 95,4 до 99,85%. Загальна чутливість та специфічність була 94 та 37% відповідно.[486] В іншому метааналізі чутливість склала 96%.[487]

У когорті з понад 1000 пацієнтів у гіперендемічному регіоні Китаю КТ органів грудної клітки мала більш високу чутливість для діагностики COVID-19 порівняно з початковою ПЛР-ЗТ зразків мазка (88% порівняно з 59%). У цієї когорти пацієнтів поліпшення картини КТ також передувало зміні під час одужання позитивного результату ПЛР-ЗТ на негативний. Чутливість КТ органів грудної клітки у пацієнтів, які в кінцевому підсумку мали позитивні результати ПЛР-ЗТ, склала 97%. Однак у 75% пацієнтів із негативними результатами ПЛР-ЗТ також спостерігалися позитивні ознаки на КТ органів грудної клітини. Серед цих пацієнтів 48% розглядалися як дуже ймовірні випадки, в той час як 33% – як можливі випадки.[488][Figure caption and citation for the preceding image starts]: Поперечні КТ-знімки, зроблені у 32-річного чоловіка, на яких спостерігається феномен «матового скла» та ущільнення в нижній частці правої легені біля плеври в 1-й день після початку симптомів (зверху) та двобічне зниження прозорості за типом «матового скла» та ущільнення на 7-й день після початку захворюванняXu XW та ін. BMJ. 2020;368:m606 [Citation ends].com.bmj.content.model.Caption@649cbfc5

Результат

ураження за типом матового скла – як окремо, так і в поєднанні з іншими знахідками (ущільненням, потовщенням міжчасткової перегородки або картини «мощеної бруківки»); двостороннє, периферійне/субплевральне та заднє поширення із переважанням ураження нижніх часток

серологічне дослідження:

Дослідження
Результат
Дослідження

Не можна застосовувати як єдиний діагностичний метод у разі гострої інфекції; проте може бути інформативним у багатьох ситуаціях (наприклад, негативний результат молекулярного тестування, діагностика пацієнтів із пізнім зверненням або тривалими симптомами, дослідження серопревалентності).[358][419]

BMJ practice pointer: testing for SARS-CoV-2 antibodies Opens in new window

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) рекомендує забирати спарені зразки сироватки у пацієнтів, у яких чітко підозрюють інфекцію, а результат ПЛР-ЗТ негативний, – один зразок в активній фазі, а інший – у конвалесцентній через 2–4 тижні. Сероконверсія або підвищення титрів антитіл у спарених зразках сироватки допомагає підтвердити наявність недавньої та/або гострої інфекції. Якщо початковий зразок виявляється позитивним, то, ймовірно, це є наслідком інфекції в минулому і не пов’язано з теперішнім захворюванням. Сероконверсія може настати швидше і чіткіше у пацієнтів із тяжким захворюванням порівняно з хворими із легким перебігом чи безсимптомною інфекцією.[358]

CDC рекомендує серологічне тестування як допоміжний метод діагностики гострої інфекції у пацієнтів, які пізно звертаються по медичну допомогу (тобто через 9–14 днів після появи симптомів) до інших методів виявлення вірусу (наприклад, ПЛР-ЗТ, тести на виявлення антигенів), або пацієнтам, які звертаються із пізніми ускладненнями (наприклад, дитячий полісистемний запальний синдром).[420]

Американське товариство фахівців з інфекційних хвороб рекомендує серологічне тестування за таких обставин: оцінювання пацієнтів із високою клінічною підозрою на інфекцію, коли молекулярний діагностичний тест негативний і від початку симптомів пройшло щонайменше 2 тижні; оцінювання педіатричного запального мультисистемного синдрому у дітей; дослідження серопревалентності.[421]

Вироблення антитіл до SARS-CoV-2 зазвичай відбувається протягом перших 1−3 тижнів захворювання, причому сероконверсія антитіл IgG часто настає раніше, ніж IgМ.[422][423]

Згідно оцінок, чутливість тестів на антитіла варіює від 18,4 до 96,1% (найнижча чутливість спостерігалася у експрес-тестів, проте чутливість <50% була зареєстрована у випадку одного лабораторного тесту), а специфічність коливається від 88,9 до 100%. За відсутності остаточного референсного стандарту щодо діагностики або виключення COVID-19 оцінки діагностичної точності слід інтерпретувати з обережністю.[408]

Обмеження тестування: серологічне тестування не можна застосовувати для визначення гострої інфекції; результати не вказують на наявність або відсутність теперішньої або минулої інфекції з точністю; встановити чіткий діагноз часто можна тільки у фазі одужання, коли можливості лікування або припинення поширення вже минули; крос-реактивність із іншими коронавірусами, що може призвести до хибнопозитивних результатів.[358][420]

Однак попри те, що набори для швидкого виявлення антитіл були затверджені для якісного визначення антитіл IgG/IgM до SARS-CoV-2 у сироватці, плазмі або в цільній крові, ВООЗ не рекомендує використання цих тестів, окрім як у межах досліджень, оскільки їх ще не валідовано.[425]

Результат

позитивний на антитіла до вірусу SARS-CoV-2№; сероконверсія або підвищення титрів антитіл у спарених зразках сироватки

тест на антиген

Дослідження
Результат
Дослідження

Діагностичні експрес-тести. Спираються на пряме визначення вірусних білків SARS-CoV-2 у мазках із носа та інших респіраторних зразках із застосуванням принципу імунологічного аналізу бічного потоку. Результати зазвичай готові протягом менше 30 хвилин. Хоча тести на антигени суттєво менш чутливі, ніж ПЛР-ЗТ, проте вони надають можливість швидко, недорого та на ранньому етапі діагностувати більшість контагіозних випадків у відповідних умовах. У разі застосування цього виду тестування його слід проводити у перші 5–7 днів після виникнення симптомів. ВООЗ рекомендує тестування на антигени тільки в певних випадках, коли ПЛР-ЗТ недоступна або у разі, коли тривалий час очікування нівелює клінічну користь, за умови, що тест відповідає мінімальним критеріям точності у ≥80% чутливості та ≥97% специфічності порівняно з референсним тестом ПЛР-ЗТ.[427]

Результат

позитивний на антиген вірусу SARS-CoV-2

Новітні дослідження

петлева ізотермічна ампліфікація зі зворотною транскрипцією (RT-LAMP)

Дослідження
Результат
Дослідження

Процес схожий до ПЛР-ЗТ, але використовуються постійні температури і виділяється більше вірусної ДНК порівняно з ПЛР-ЗТ. Хоча є простою і швидкою, але це нова технологія і є мало доказових даних для її використання. Тести на SARS-CoV-2 розроблені та проходять експертизу.[441][442][443]

Результат

позитивна на ДНК вірусу SARS-CoV-2

УЗД легені

Дослідження
Результат
Дослідження

У деяких центрах як альтернативу рентгенографії ОГК та КТ органів грудної клітки використовують УЗД легень. Хоча докази його діагностичної точності мають дуже низьку достовірність, воно може бути корисним як додатковий чи альтернативний метод візуалізації.[430]

Воно має переваги у сенсі портативності, можливості виконання біля ліжка хворого, зменшення контакту медичних працівників, простішої процедури стерилізації, відсутності радіації та можливості повторного дослідження під час спостереження. Також у разі обмежених ресурсів метод може бути більш доступнішим. Проте воно також має і деякі обмеження (наприклад, неможливість розрізнити хронічність уражень) тому можуть бути необхідними інші способи візуалізації. 

У пацієнтів із COVID-19 домінуючим патерном є В-лінії, які зустрічаються з сукупною частотою 97%. Також часто спостерігаються порушення плевральної лінії з сукупною частотою 70%. Хоча ці ознаки не є специфічними для COVID-19, однак у контексті характерної клінічної картини вони підвищують імовірність захворювання. До інших ознак належать ущільнення, потовщення плеври та плевральний випіт.[444]

Може застосовуватися у вагітних жінок та дітей.[445][446]

BSTI: lung ultrasound (LUS) for COVID-19 patients in critical care areas Opens in new window

Результат

В-лінії; порушення плевральної лінії

Використання цього контенту підпадає під нашу відмову від відповідальності