Дослідження

Першочергові дослідження

Дослідження
Результат
Дослідження

Молекулярне дослідження (з визначенням або без визначення послідовності нуклеїнових кислот) необхідне для підтвердження діагнозу.[355] Пріоритет у виборі аналізів залежить від місцевих настанов та наявних ресурсів. Центри з контролю та профілактики захворювань США вже не рекомендують тестувати безсимптомних людей, які не були у близькому контакті з особою із підтвердженою інфекцією.[393] Доступність тих чи інших досліджень залежить від географічного розташування. У деяких регіонах можуть використовувати тест-системи для домашнього застосування.

Візьміть зразки з верхніх дихальних шляхів (мазки або змиви з носоглотки і ротоглотки) у амбулаторних пацієнтів та/або зразки з нижніх дихальних шляхів (мокрота та/або ендотрахеальний аспірат або ж бронхоальвеолярний лаваж) у пацієнтів із більш важкими респіраторними захворюваннями. Також розгляньте забір додаткових клінічних зразків (наприклад, крові, калу, сечі). Зразки потрібно брати із відповідними заходами профілактики та інфекційного контролю. Враховуйте високий ризик виникнення аерозолю під час взяття зразків із нижніх дихальних шляхів.[355]

Інтерпретуйте результат з обережністю. ПЛР зі зворотною транскрипцією визначає РНК, однак до кінця не відомо, як це відображає інфекційний вірус, що в кінцевому підсумку може призвести до обмежень для людей, які не несуть ризику зараження.[394] Сукупна чутливість становить 86%, сукупна специфічність – 96%. Точність залежить від поширеності захворювання у конкретній популяції; що менша поширеність захворювання, то нижча післятестова імовірність.[396] Інтерпретація результату тесту також залежить від точності тесту та дотестової ймовірності (або оціненого ризику захворювання) перед проведенням тестування.[397] Хибнопозитивні результати більш імовірні у разі помірної або низької поширеності захворювання і можуть бути спричинені помилкою у лабораторії, перехресною реакцією з антитілами, сформованими внаслідок поточного або попереднього контакту з сезонною коронавірусною інфекцією людини (наприклад, у вигляді застуди).[399][400]

Якщо у пацієнта із високим індексом підозри на COVID-19 отримано негативний результат, слід отримати додаткові зразки і провести тест, особливо якщо спочатку зразки були взяті тільки з верхніх дихальних шляхів.[355]

У деяких країнах доступні тести, які проводять на місці та дають результат через кілька годин.[462] Попри доступність експрес-тестів, Всесвітня організація охорони здоров’я не рекомендує використання цих тестів поза умовами досліджень, адже вони ще не валідовані.[356] Приліжкові тести мають зведену чутливість 64,8% та специфічність 98%.[463]

Тести   доступні в багатьох лабораторіях по всьому світу, а тестування слід проводити згідно з інструкціями місцевих органів охорони здоров’я, дотримуючись належних заходів біобезпеки. Якщо тестування недоступне на національному рівні, зразки слід відправляти в відповідну референс-лабораторію.

Є нові дані про те, що слина може бути надійним зразком для виявлення SARS-CoV-2 за допомогою ПЛР-ЗТ.[464][465][466][467] Було схвалено аналіз із використанням слини.[468]

Щоб виключити грип та інші респіраторні інфекції, проведіть забір назофарингеальних мазків згідно з місцевими настановами. Важливо зауважити, що можуть виникати ко-інфекції, а тому позитивний тест на патоген, відмінний від COVID-19, не виключає наявності COVID-19.[2][403] У США використовують одиничний мультиплексний аналіз для діагностики інфекції, спричиненої вірусом грипу А, вірусом грипу В і SARS-CoV-2.[469]

Результат

позитивна на вірусну РНК коронавірусного тяжкого гострого респіраторного дистрес-синдрому 2 (SARS-CoV-2); може бути позитивною на віруси грипу А та В та інші респіраторні патогени

Дослідження
Результат
Дослідження

Призначте пацієнтам із тяжким перебігом інфекції.

Рекомендована пацієнтам із респіраторним дистрес-синдромом та ціанозом.

Лікарі мають знати, що у пацієнтів із COVID-19 може розвиватися «тиха гіпоксія»: їхня сатурація киснем може впасти до низьких рівнів та спричини гостру дихальну недостатність без наявності очевидних симптомів респіраторного дистрес-синдрому. Лише невелика кількість пацієнтів має порушення функцій інших органів, а це означає, що після початкової фази гострого погіршення традиційні методи розпізнавання подальшого погіршення (наприклад, шкала National Early Warning Score 2 [NEWS2]) можуть не допомогти визначити тих пацієнтів, у яких розвивається дихальна недостатність.[385]

Результат

може виявити низький рівень насичення киснем (SpO2 <90%)

Дослідження
Результат
Дослідження

Призначте пацієнтам із тяжким перебігом захворювання, як показано для виявлення гіперкапнії або ацидозу.

Рекомендований пацієнтам із респіраторним дистресом і ціанозом, у яких низька сатурація (SpO₂ <90%).

Результат

може виявити низький парціальний тиск кисню

Дослідження
Результат
Дослідження

Призначте пацієнтам із тяжким перебігом інфекції.

Лімфопенія, лейкоцитоз і тромбоцитопенія пов’язані з тяжким захворюванням; відтак вони можуть бути корисними як біомаркери для прогнозування прогресування захворювання.[470]

Високе нейтрофільно-лімфоцитарне співвідношення є корисним маркером підвищеного ризику тяжкого перебігу захворювання та поганого прогнозу.[471][472]

У пацієнтів із тяжким захворюванням значно зменшується абсолютна кількість основних підгруп лімфоцитів, зокрема кількість CD4+ та CD8+ Т-клітин.[473]

Повідомлялося про тромбоцитопенію пізньої фази (тобто з виникненням через 3 тижні або більше після появи симптомів), але частота стану досить низька.[474]

Результат

лімфопенія; лейкоцитоз; лейкопенія; тромбоцитопенія; знижений гемоглобін; знижена кількість еозинофілів 

Дослідження
Результат
Дослідження

Призначте пацієнтам із тяжким перебігом інфекції.

Найчастіші лабораторні відхилення у пацієнтів, госпіталізованих з пневмонією, охоплюють підвищені печінкові трансамінази. Інші відхилення охоплюють знижений альбумін та ниркове ураження.[31][32]

За тяжкого захворювання частіше зустрічаються підвищені рівні печінкових трансаміназ; тому вони можуть бути корисними біомаркерами для прогнозування прогресування захворювання.[475]

Рівні сечовини та креатиніну в сироватці крові підвищені за тяжкого захворювання; тому вони можуть бути корисними біомаркерами для прогнозування прогресування захворювання.[470]

Гіпоальбумінемія пов’язана з тяжким захворюванням і може служити інформативним біомаркером для прогнозування прогресування захворювання.[476]

Про гіпокаліємію повідомлялося у 54% пацієнтів.[477] Гіпокальціємія спостерігалася у 63% пацієнтів.[478] Можуть бути наявні інші електролітні порушення. 

Результат

підвищені печінкові трансамінази; знижений альбумін; ураження нирок; електролітні порушення

Дослідження
Результат
Дослідження

Призначте пацієнтам із тяжким перебігом інфекції.

Було виявлено, що неконтрольована гіперглікемія погіршує прогноз в усіх пацієнтів, а не лише у пацієнтів із цукровим діабетом.[479][480][481]

Результат

різні рівні

Дослідження
Результат
Дослідження

Призначте пацієнтам із тяжким перебігом інфекції.

Найчастішим відхиленням є підвищений D-димер і фібриноген, а також подовжений протромбіновий час.[31][32][433][482]

Ці параметри частіше спостерігають за тяжкого захворювання, тому вони можуть бути корисними біомаркерами для прогнозування прогресування захворювання.[470][483] Ризик тяжкого захворювання та смертності відповідно у 2 та 3 рази більший у пацієнтів із підвищеними рівнями D-димера.[484]

Пацієнти із дуже високими рівнями D-димера мають підвищений ризик тромбозу.[485][486]

Результат

підвищений рівень D-димеру; подовжений протромбіновий час; підвищений рівень фібриногену

Дослідження
Результат
Дослідження

Призначте пацієнтам із тяжким перебігом інфекції.

Рівні підвищені за тяжкого захворювання; тому вони можуть бути корисними біомаркерами для прогнозування прогресування захворювання.[470][487]

Результат

може бути підвищений

Дослідження
Результат
Дослідження

Призначте пацієнтам із тяжким перебігом інфекції.

Часто підвищений у пацієнтів із COVID-19.[389]

Результат

може бути підвищений

Дослідження
Результат
Дослідження

Призначте пацієнтам із тяжким перебігом інфекції.

Рівні підвищені за тяжкого захворювання; тому вони можуть бути корисними біомаркерами для прогнозування прогресування захворювання.[470]

У пацієнтів із COVID-19 може бути більш поширеним ніж за інших типів пневмоній.[421]

Результат

може бути підвищений

Дослідження
Результат
Дослідження

Призначте пацієнтам із тяжким перебігом інфекції.

Інтерлейкін-6 є найпоширенішим цитокіном, який виділяють активовані макрофаги. Рівні підвищені за тяжкого захворювання; тому вони можуть бути корисними біомаркерами для прогнозування прогресування захворювання.[470][488] У дітей він підвищується рідше.[489]

Результат

може бути підвищений

Дослідження
Результат
Дослідження

Призначте пацієнтам із тяжким перебігом інфекції.

Сироватковий рівень тропоніну І може бути підвищеним у пацієнтів із ураженням серця. Рівні підвищені за тяжкого захворювання; тому вони можуть бути корисними біомаркерами для прогнозування прогресування захворювання.[470]

Інші серцеві біомаркери (наприклад, міокардіальна фракція креатинфосфокінази, мозковий натрійуретичний пептид, серцевий тропонін Т) також можуть підвищеними і асоціюються із тяжким перебігом захворювання та гіршими наслідками.[490][491]

У дітей за легкого перебігу виявляли підвищений рівень міокардіальної фракції креатинкінази.[391]

Результат

може бути підвищений

Дослідження
Результат
Дослідження

Призначте пацієнтам із тяжким перебігом інфекції.

Рівні підвищені за тяжкого захворювання; тому вони можуть бути корисними біомаркерами для прогнозування прогресування захворювання.[492]

Може бути підвищеним у пацієнтів із вторинною бактеріальною інфекцією.[31][32] Є більш поширеним у дітей.[383]

Даних, щоб рекомендувати рутинне визначення прокальцитоніну з метою керування рішеннями щодо використання антибіотиків, недостатньо.[493]

Однак це може бути корисним для обмеження надмірного використання антибіотиків у пацієнтів із COVID-19-асоційованою пневмонією.[494]

Результат

може бути підвищений

Дослідження
Результат
Дослідження

Призначте пацієнтам із тяжким перебігом інфекції.

Може вказувати на розвиток синдрому вивільнення цитокінів.[495]

Результат

може бути підвищений

Дослідження
Результат
Дослідження

Призначте пацієнтам із тяжким перебігом інфекції.

Рівні підвищені за тяжкого захворювання; тому вони можуть бути корисними біомаркерами для прогнозування прогресування захворювання.[470]

Результат

може бути підвищений

Дослідження
Результат
Дослідження

Призначте пацієнтам із тяжким перебігом інфекції.

Про підвищення креатинкінази повідомлялося у 13–33% пацієнтів.[31][32]

Вказує на ураження м'язів та міокарду.

Результат

може бути підвищений

Дослідження
Результат
Дослідження

Візьміть зразки крові і мокротиння для бактеріологічного дослідження у пацієнтів з тяжким або критичним захворюванням, щоб виключити інші причини інфекції нижніх дихальних шляхів і сепсису, особливо у пацієнтів із нетиповим епідеміологічним анамнезом.[2]

Тестування є найбільш корисним, коли є підозра на мультирезистентні збудники.[494]

Зразки слід збирати до початку емпіричної антибактеріальної терапії, якщо це можливо.

Результат

негативні результати на предмет наявності бактеріальної інфекції

Дослідження
Результат
Дослідження

Призначають усім пацієнтам із підозрою на пневмонію.

Односторонні інфільтрати в легенях були виявлені у 25% пацієнтів, а двосторонні – у 75% пацієнтів.[31][32][411]

Хоча рентгенографія органів грудної клітки має нижчу чутливість порівняно з КТ, вона має переваги у вигляді меншої ресурсоємності, менших доз опромінення, портативності, а також її легше послідовно повторювати.[412]

Результат

односторонні чи двосторонні легеневі інфільтрати

Допоміжні дослідження

Дослідження
Результат
Дослідження

Розгляньте призначення КТ органів грудної клітки. Зверніться до місцевих рекомендацій, аби визначитися, чи проводити КТ. British Society of Thoracic Imaging (BSTI) рекомендує КТ-візуалізацію пацієнтам із клінічною підозрою на COVID-19, що тяжко хворі, але їхня рентгенографія органів грудної клітки непевна або нормальна. BSTI: radiology decision tool for suspected COVID-19 external link opens in a new window Деякі інститути у Великобританії рекомендують більш прагматичний підхід для пацієнтів із високою клінічною підозрою на COVID-19, за якого КТ органів грудної клітки рекомендоване лише після двох неоднозначних або нормальних рентгенограм ОГК в поєднанні з негативним тестом ПЛР-ЗТ.[413] Американська колегія радіології рекомендує залишати КТ для госпіталізованих симптоматичних пацієнтів із специфічними клінічними показаннями до КТ, а також підкреслює, що нормальна КТ органів грудної клітки не означає, що в пацієнта немає COVID-19 та що аномальна картина КТ органів грудної клітки не є специфічною для діагностики COVID-19.[414]

Аномальні результати КТ органів грудної клітки були зафіксовані у до 97% госпіталізованих пацієнтів.[415] У деяких пацієнтів докази вірусної пневмонії на КТ можуть передувати позитивному результату ПЛР-ЗТ на SARS-CoV-2.[416] Результати КТ можуть демонструвати наявність певних змін навіть у пацієнтів без симптомів. Згідно з об’єднаною оцінкою, частота позитивних результатів КТ органів грудної клітки у випадках захворювання без симптомів становила 62%, а в осіб із симптомами – 90%.[417] В окремих пацієнтів рентгенографія ОГК може бути в нормі, попри позитивну ПЛР-ЗТ.[418] Також результати аналізу ПЛР-ЗТ можуть бути хибнонегативними, тому пацієнтам з типовими КТ-знахідками для підтвердження діагнозу потрібно проводити повторну ПЛР-ЗТ.[419]

Найпоширенішими знахідками є ураження за типом матового скла – як окремо, так і в поєднанні з іншими знахідками, зокрема ущільненням, потовщенням міжчасткової перегородки або картини «мощеної бруківки». Найчастіше затемнення спостерігаються із двостороннім, периферійним/субплевральним та заднім поширенням із переважанням ураження нижніх часток. У пацієнтів похилого віку та із тяжким захворюванням частіше спостерігаються значні/багаточасткові ураження з ущільненнями. До атипових проявів належать розширення легеневих судин, потовщення міжчасткових або інтрачасткових перетинок, потовщення прилеглої плеври, повітряні бронхограми, субплевральні лінії, картина за типом «мощеної бруківки», викривлення бронхів, бронхоектази, ознака втягування вакуолі та ознака ореолу. Також рідко спостерігалися випіт у плевральній порожнині, перикардіальний випіт, кавітації, пневмоторакс та медіастинальна лімфаденопатія.[420]

Діти часто мають нормальні результати КТ органів грудної клітки або ж незначні патологічні зміни. Найчастішими ознаками у дітей є затемнення за типом матового скла і рідше – неспецифічні вогнищеві затемнення, ділянки ущільнень і симптом німба. Частіше патологічні зміни спостерігаються в нижніх частках і переважно є односторонніми. Плевральний випіт трапляється рідко.[422]

КТ загалом показують збільшення величини, кількості та щільності затемнень за типом матового скла на ранньому етапі спостереження, після чого спостерігається прогресування до змішаних ділянок затемнень за типом матового скла, ущільнень та картини «мощеної бруківки» із піком на 10–11 день, а потім ураження поступово зникають або персистують у вигляді плямистого фіброзу.[420]

В одному метааналізі позитивне прогностичне значення було низьким (1,5–30,7%) у регіонах із низькою поширеністю, а негативне прогностичне значення варіювало від 95,4 до 99,85%. Загальна чутливість та специфічність була 94 та 37% відповідно.[496] В іншому метааналізі чутливість склала 96%.[497]

У когорті з понад 1000 пацієнтів у гіперендемічному регіоні Китаю КТ органів грудної клітки мала більш високу чутливість для діагностики COVID-19 порівняно з початковою ПЛР-ЗТ зразків мазка (88% порівняно з 59%). У цієї когорти пацієнтів поліпшення картини КТ також передувало зміні під час одужання позитивного результату ПЛР-ЗТ на негативний. Чутливість КТ органів грудної клітки у пацієнтів, які в кінцевому підсумку мали позитивні результати ПЛР-ЗТ, склала 97%. Однак у 75% пацієнтів із негативними результатами ПЛР-ЗТ також спостерігалися позитивні ознаки на КТ органів грудної клітини. Серед цих пацієнтів 48% розглядалися як дуже ймовірні випадки, в той час як 33% – як можливі випадки.[498]com.bmj.content.model.Caption@6893a18e[Figure caption and citation for the preceding image starts]: Поперечні КТ-знімки, зроблені у 32-річного чоловіка, на яких спостерігається феномен «матового скла» та ущільнення в нижній частці правої легені біля плеври в 1-й день після початку симптомів (зверху) та двобічне зниження прозорості за типом «матового скла» та ущільнення на 7-й день після початку захворюванняXu XW та ін. BMJ. 2020;368:m606 [Citation ends].

Результат

ураження за типом матового скла – як окремо, так і в поєднанні з іншими знахідками (ущільненням, потовщенням міжчасткової перегородки або картини «мощеної бруківки»); двостороннє, периферійне/субплевральне та заднє поширення із переважанням ураження нижніх часток

Дослідження
Результат
Дослідження

Серологічне тестування стає дедалі більш доступним для використання; однак попри те, що набори для швидкого виявлення антитіл були затверджені для якісного визначення антитіл IgG/IgM до SARS-CoV-2 у сироватці, плазмі або в цільній крові, Всесвітня організація охорони здоров’я не рекомендує використання цих тестів, окрім як у межах досліджень, оскільки їх ще не валідовано.[356]

Доказова база особливо слабка для серологічних експрес-тестів. Метааналіз виявив, що загальна чутливість хемілюмінесцентного аналізу (CLIA) на IgG або IgM складала близько 98%, а чутливість ELISA – 84%; проте експрес-тести мали найнижчу чутливість – 66%. Чутливість аналізу була найвищою через 3 чи більше тижні після виникнення симптомів. Наявні докази не підтримують застосування наявних серологічних експрес-тестів.[404]

CDC США рекомендують у разі проведення серологічних аналізів надавати перевагу використанню тестів, які отримали авторизацію від FDA. Не існує переваг аналізів залежно від того, чи тестують вони на IgG, IgM та IgG, або на загальні антитіла. Прогностичність позитивного результату дослідження вимагає оптимізації за допомогою вибору дослідження з більш високою специфічністю (наприклад, >99,5%) і дослідження людей або популяцій із високою імовірністю наявності антитіл або використання незалежного алгоритму досліджень. Результати слід інтерпретувати в контексті очікуваних прогностичних значень (позитивних і негативних). Дослідження можна використовувати для діагностики у пацієнтів, які звернулися протягом 9−14 днів після появи симптомів, як додатковий метод виявлення вірусу, або як метод, що допомагає підтвердити діагноз у пацієнтів із пізніми ускладненнями. Серологічні дослідження не слід застосовувати для визначення імунного статусу людини або прийняття рішень щодо групування людей, які перебувають або направляються у місця скупчення людей (наприклад, у школи, гуртожитки, виправні установи) або людей, які повертаються на роботу.[405]

Американське товариство фахівців з інфекційних хвороб рекомендує серологічне тестування за таких обставин: оцінювання пацієнтів із високою клінічною підозрою на інфекцію, коли молекулярний діагностичний тест негативний і від початку симптомів пройшло щонайменше 2 тижні; оцінювання педіатричного запального мультисистемного синдрому у дітей; дослідження серопревалентності (ґрунтуються на доказах від дуже низької до середньої якості).[406]

Вироблення антитіл до SARS-CoV-2 зазвичай відбувається протягом перших 1−3 тижнів захворювання, причому сероконверсія антитіл IgG часто настає раніше, ніж IgМ.[407][408] 

Кокранівський огляд показав, що тести на антитіла IgG/IgM виявляли лише 30% людей із COVID-19 у разі проведення тесту через 1 тиждень після виникнення симптомів, проте точність тесту збільшувалася на 2-й тиждень (70% виявлених) і 3-й тиждень (понад 90% виявлених). Даних після 3-го тижня недостатньо. Тести давали хибнопозитивні результати у 2% пацієнтів без COVID-19. Огляд виявив, що чутливість тестів на антитіла занадто низька на першому тижні після виникнення симптомів, щоб відігравати провідну роль у діагностуванні COVID-19, але вочевидь ці тести мають корисну роль у виявленні попередньої інфекції у разі їх проведення через 15 днів чи більше після виникнення симптомів (хоча даних про ефективність тестів через 35 днів дуже мало).[409]

Зразки сироватки можна зберігати для ретроспективного визначення випадків, коли будуть доступні валідні серологічні тести. 

Результат

позитивне на антитіла до вірусу SARS-CoV-2

Новітні дослідження

Дослідження
Результат
Дослідження

Управління продовольства і медикаментів США (FDA) видало дозвіл на негайне використання першого тесту для виявлення антигену COVID-19. Ці тести визначають фрагменти білків, знайдених на поверхні чи всередині вірусу, у зразках з назальних мазків. Тест є швидшим за ПЛР-ЗТ; хоча тест є дуже специфічним до вірусу, він не такий чутливий, тому після отримання негативного результату потрібно провести ПЛР-ЗТ.[426]

Результат

позитивний на антиген вірусу SARS-CoV-2

Дослідження
Результат
Дослідження

Процес схожий до ПЛР-ЗТ, але використовуються постійні температури і виділяється більше вірусної ДНК порівняно з ПЛР-ЗТ. Хоча є простою і швидкою, але це нова технологія і є мало доказових даних для її використання. Тести на SARS-CoV-2 розроблені та проходять експертизу.[423][424][425]

Результат

позитивна на ДНК вірусу SARS-CoV-2

Дослідження
Результат
Дослідження

У деяких центрах як альтернативу рентгенографії ОГК та КТ органів грудної клітки використовують УЗД легень. Хоча докази його діагностичної точності мають дуже низьку достовірність, воно може бути корисним як додатковий чи альтернативний метод візуалізації.[412]

Воно має переваги у сенсі портативності, можливості виконання біля ліжка хворого, зменшення контакту медичних працівників, простішої процедури стерилізації, відсутності радіації та можливості повторного дослідження під час спостереження. Також у разі обмежених ресурсів метод може бути більш доступнішим. Проте воно також має і деякі обмеження (наприклад, неможливість розрізнити хронічність уражень) тому можуть бути необхідними інші способи візуалізації. 

У пацієнтів із COVID-19 домінуючим патерном є В-лінії, які зустрічаються з сукупною частотою 97%. Також часто спостерігаються порушення плевральної лінії з сукупною частотою 70%. Хоча ці ознаки не є специфічними для COVID-19, однак у контексті характерної клінічної картини вони підвищують імовірність захворювання. До інших ознак належать ущільнення, потовщення плеври та плевральний випіт.[427]

Може застосовуватися у вагітних жінок та дітей.[428][429]

BSTI: lung ultrasound (LUS) for COVID-19 patients in critical care areas external link opens in a new window

Результат

В-лінії; порушення плевральної лінії

Використання цього контенту підпадає під нашу відмову від відповідальності