ინტრააბდომინალური აბსცესი

წყაროები

ძირითადი სტატიები

Mazuski JE, Tessier JM, May AK, et al. The Surgical Infection Society revised guidelines on the management of intra-abdominal infection. Surg Infect (Larchmt). 2017 Jan;18(1):1-76.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

Kaplan GG, Gregson DB, Laupland KB. Population-based study of the epidemiology of and the risk factors for pyogenic liver abscess. Clin Gastroenterol Hepatol. 2004 Nov;2(11):1032-8.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

Pieracci FM, Barie PS. Intra-abdominal infections. Curr Opin Crit Care. 2007 Aug;13(4):440-9. აბსტრაქტი

გამოყენებული სტატიები

1. Otagiri N, Soeda J, Yoshino T, et al. Primary abscess of the omentum: report of a case. Surg Today. 2004;34(3):261-4. აბსტრაქტი

2. Mazuski JE, Tessier JM, May AK, et al. The Surgical Infection Society revised guidelines on the management of intra-abdominal infection. Surg Infect (Larchmt). 2017 Jan;18(1):1-76.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

3. Margalit M, Elinav H, Ilan Y, et al. Liver abscess in inflammatory bowel disease: report of two cases and review of the literature. J Gastroenterol Hepatol. 2004 Dec;19(12):1338-42. აბსტრაქტი

4. Usdan LS, Massinople C. Multiple pyogenic liver abscesses associated with occult appendicitis and possible Crohn's disease. Tenn Med. 2002 Nov;95(11):463-4. აბსტრაქტი

5. Fry DE, Garrison RN, Heitsch RC, et al. Determinants of death in patients with intraabdominal abscess. Surgery. 1980 Oct;88(4):517-23. აბსტრაქტი

6. Lagana D, Carrafiello G, Mangini M, et al. Image-guided percutaneous treatment of abdominal-pelvic abscesses: a 5-year experience. Radiol Med. 2008 Oct;113(7):999-1007. აბსტრაქტი

7. Lawson EH, Ko CY, Adams JL, et al. Reliability of evaluating hospital quality by colorectal surgical site infection type. Ann Surg. 2013 Dec;258(6):994-1000. აბსტრაქტი

8. Holubar SD, Hedrick T, Gupta R, et al. American Society for Enhanced Recovery (ASER) and Perioperative Quality Initiative (POQI) joint consensus statement on prevention of postoperative infection within an enhanced recovery pathway for elective colorectal surgery. Perioper Med (Lond). 2017 Mar 3;6:4.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

9. Altemeier WA, Culbertson WR, Fullen WD, et al. Intra-abdominal abscesses. Am J Surg. 1973 Jan;125(1):70-9. აბსტრაქტი

10. Kumar RR, Kim JT, Haukoos JS, et al. Factors affecting the successful management of intra-abdominal abscesses with antibiotics and the need for percutaneous drainage. Dis Colon Rectum. 2006 Feb;49(2):183-9. აბსტრაქტი

11. Berger D, Buttenschoen K. Management of abdominal sepsis. Langenbecks Arch Surg. 1998 Mar;383(1):35-43. აბსტრაქტი

12. Sirinek KR. Diagnosis and treatment of intra-abdominal abscesses. Surg Infect (Larchmt). 2000;1(1):31-8. აბსტრაქტი

13. Malangoni MA. Pathogenesis and treatment of intra-abdominal infection. Surg Gynecol Obstet. 1990;171(suppl):31-4. აბსტრაქტი

14. Hau T, Jacobs DE, Hawkins NL. Antibiotics fail to prevent abscess formation secondary to bacteria trapped in fibrin clots. Arch Surg. 1986 Feb;121(2):163-8. აბსტრაქტი

15. Thomsen RW, Jepsen P, Sørensen HT. Diabetes mellitus and pyogenic liver abscess: risk and prognosis. Clin Infect Dis. 2007 May 1;44(9):1194-201.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

16. Tsai FC, Huang YT, Chang LY, et al. Pyogenic liver abscess as endemic disease, Taiwan. Emerg Infect Dis. 2008 Oct;14(10):1592-600.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

17. Damrauer SM, Bordeianou L, Berger D. Contained anastomotic leaks after colorectal surgery: are we too slow to act? Arch Surg. 2009 Apr;144(4):333-8; discussion 338. აბსტრაქტი

18. Kaplan GG, Gregson DB, Laupland KB. Population-based study of the epidemiology of and the risk factors for pyogenic liver abscess. Clin Gastroenterol Hepatol. 2004 Nov;2(11):1032-8.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

19. Rahimian J, Wilson T, Oram V, et al. Pyogenic liver abscess: recent trends in etiology and mortality. Clin Infect Dis. 2004 Dec 1;39(11):1654-9.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

20. Tomita H, Osada S, Miya K, et al. Delayed recurrence of postoperative intra-abdominal abscess: an unusual case and review of the literature. Surg Infect (Larchmt). 2006 Dec;7(6):551-4. აბსტრაქტი

21. National Institute for Health and Care Excellence. Sepsis: recognition, diagnosis and early management. Sept 2021 [internet publication].სრული ტექსტი

22. Royal College of Physicians. National Early Warning Score (NEWS) 2. Dec 2017 [internet publication].სრული ტექსტი

23. American College of Emergency Physicians (ACEP) Expert Panel on Sepsis. DART: an evidence-driven tool to guide the early recognition and treatment of sepsis and septic shock. 2016 [internet publication].სრული ტექსტი

24. Panés J, Bouzas R, Chaparro M, et al. Systematic review: the use of ultrasonography, computed tomography and magnetic resonance imaging for the diagnosis, assessment of activity and abdominal complications of Crohn's disease. Aliment Pharmacol Ther. 2011 Jul;34(2):125-45.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

25. Knochel JQ, Koehler PR, Lee TG, et al. Diagnosis of abdominal abscesses with computed tomography, ultrasound, and 111In leukocyte scans. Radiology. 1980 Nov;137(2):425-32. აბსტრაქტი

26. Prasad GA, Varadarajulu S. Endoscopic ultrasound-guided abscess drainage. Gastrointest Endosc Clin N Am. 2012 Apr;22(2):281-90, ix. აბსტრაქტი

27. Oto A, Ernst RD, Ghulmiyyah LM, et al. MR imaging in the triage of pregnant patients with acute abdominal and pelvic pain. Abdom Imaging. 2009 Mar-Apr;34(2):243-50. აბსტრაქტი

28. Sartelli M, Chichom-Mefire A, Labricciosa FM, et al. The management of intra-abdominal infections from a global perspective: 2017 WSES guidelines for management of intra-abdominal infections. World J Emerg Surg. 2017;12:29.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

29. Barie PS, Williams MD, McCollam JS, et al; PROWESS Surgical Evaluation Committee. Benefit/risk profile of drotrecogin alfa (activated) in surgical patients with severe sepsis. Am J Surg. 2004 Sep;188(3):212-20. აბსტრაქტი

30. Pieracci FM, Barie PS. Intra-abdominal infections. Curr Opin Crit Care. 2007 Aug;13(4):440-9. აბსტრაქტი

31. Evans L, Rhodes A, Alhazzani W, et al. Surviving sepsis campaign: international guidelines for management of sepsis and septic shock 2021. Intensive Care Med. 2021 Nov;47(11):1181-247.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

32. Rhodes A, Phillips G, Beale R, et al. The Surviving Sepsis Campaign bundles and outcome: results from the International Multicentre Prevalence Study on Sepsis (the IMPreSS study). Intensive Care Med. 2015 Sep;41(9):1620-8.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

33. Levy MM, Rhodes A, Phillips GS, et al. Surviving Sepsis Campaign: association between performance metrics and outcomes in a 7.5-year study. Intensive Care Med. 2014 Nov;40(11):1623-33.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

34. Seymour CW, Gesten F, Prescott HC, et al. Time to treatment and mortality during mandated emergency care for sepsis. N Engl J Med. 2017 Jun 8;376(23):2235-44.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

35. American College of Radiology. ACR appropriateness criteria: radiologic management of infected fluid collections. 2019 [internet publication].სრული ტექსტი

36. Andersen JC, Bundgaard L, Elbrønd H, et al; Danish Surgical Society. Danish national guidelines for treatment of diverticular disease. Dan Med J. 2012 May;59(5):C4453.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

37. Cinat ME, Wilson SE, Din AM. Determinants for successful percutaneous image-guided drainage of intra-abdominal abscess. Arch Surg. 2002 Jul;137(7):845-9.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

38. Feagins LA, Holubar SD, Kane SV, et al. Current strategies in the management of intra-abdominal abscesses in Crohn's disease. Clin Gastroenterol Hepatol. 2011 Oct;9(10):842-50.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

39. Men S, Akhan O, Koroglu M. Percutaneous drainage of abdominal abcess. Eur J Radiol. 2002 Sep;43(3):204-18. აბსტრაქტი

40. Oberkofler CE, Rickenbacher A, Raptis DA, et al. A multicenter randomized clinical trial of primary anastomosis or Hartmann's procedure for perforated left colonic diverticulitis with purulent or fecal peritonitis. Ann Surg. 2012 Nov;256(5):819-26; discussion 826-7. აბსტრაქტი

41. Angenete E, Thornell A, Burcharth J, et al. Laparoscopic lavage is feasible and safe for the treatment of perforated diverticulitis with purulent peritonitis: the first results from the randomized controlled trial DILALA. Ann Surg. 2016 Jan;263(1):117-22. აბსტრაქტი

42. Schultz JK, Yaqub S, Wallon C, et al. Laparoscopic lavage vs primary resection for acute perforated diverticulitis: the SCANDIV randomized clinical trial. JAMA. 2015 Oct 6;314(13):1364-75.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

43. Thornell A, Angenete E, Bisgaard T, et al. Laparoscopic lavage for perforated diverticulitis with purulent peritonitis: a randomized trial. Ann Intern Med. 2016 Feb 2;164(3):137-45. აბსტრაქტი

44. Hedrick TL, Sawyer RG, Foley EF, et al. Anastomotic leak and the loop ileostomy: friend or foe? Dis Colon Rectum. 2006 Aug;49(8):1167-76. აბსტრაქტი

45. National Institute for Health and Care Excellence. Negative pressure wound therapy for the open abdomen. Nov 2013 [internet publication].სრული ტექსტი

46. Aydin C, Piskin T, Sumer F, et al. Laparoscopic drainage of pyogenic liver abscess. JSLS. 2010 Jul-Sep;14(3):418-20.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

47. Kumar A, Roberts D, Wood KE, et al. Duration of hypotension before initiation of effective antimicrobial therapy is the critical determinant of survival in human septic shock. Crit Care Med. 2006 Jun;34(6):1589-96. აბსტრაქტი

48. Vardakas KZ, Voulgaris GL, Maliaros A, et al. Prolonged versus short-term intravenous infusion of antipseudomonal β-lactams for patients with sepsis: a systematic review and meta-analysis of randomised trials. Lancet Infect Dis. 2018 Jan;18(1):108-20.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

49. Roberts JA, Abdul-Aziz MH, Davis JS, et al. Continuous versus intermittent β-lactam infusion in severe sepsis. A meta-analysis of individual patient data from randomized trials. Am J Respir Crit Care Med. 2016 Sep 15;194(6):681-91.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

50. Rivera AM, Boucher HW. Current concepts in antimicrobial therapy against select gram-positive organisms: methicillin-resistant Staphylococcus aureus, penicillin-resistant pneumococci, and vancomycin-resistant enterococci. Mayo Clin Proc. 2011 Dec;86(12):1230-43.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

51. Rubinstein E, Keynan Y. Vancomycin-resistant enterococci. Crit Care Clin. 2013 Oct;29(4):841-52. აბსტრაქტი

52. Delgado-Valverde M, Sojo-Dorado J, Pascual A, et al. Clinical management of infections caused by multi-drug resistant Enterobacteriaceae. Ther Adv Infect Dis. 2013 Apr;1(2):49-69.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

53. Sawyer RG, Claridge JA, Nathens AB, et al. Trial of short-course antimicrobial therapy for intraabdominal infection. N Engl J Med. 2015 May 21;372(21):1996-2005.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

54. Santimaleeworagun W, Changpradub D, Thunyaharn S, et al. Optimizing the dosing regimens of daptomycin based on the susceptible dose-dependent breakpoint against vancomycin-resistant enterococci infection. Antibiotics (Basel). 2019 Nov 29;8(4):245.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

55. Shi C, Jin W, Xie Y, et al. Efficacy and safety of daptomycin versus linezolid treatment in patients with vancomycin-resistant enterococcal bacteraemia: an updated systematic review and meta-analysis. J Glob Antimicrob Resist. 2019 Oct 17:S2213-7165(19)30262-0 [Epub ahead of print].სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

56. Solomkin J, Hershberger E, Miller B, et al. Ceftolozane/tazobactam plus metronidazole for complicated intra-abdominal infections in an era of multidrug resistance: results from a randomized, double-blind, phase 3 trial (ASPECT-cIAI). Clin Infect Dis. 2015 May 15;60(10):1462-71.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

57. American College of Radiology. ACR appropriateness criteria: acute (nonlocalized) abdominal pain and fever or suspected abdominal abscess. 2018 [internet publication].სრული ტექსტი

58. Bare M, Castells X, Garcia A, et al. Importance of appropriateness of empiric antibiotic therapy on clinical outcomes in intra-abdominal infections. Int J Technol Assess Health Care. 2006 Spring;22(2):242-8. აბსტრაქტი

ამ მასალის გამოყენება ექვემდებარება ჩვენს განცხადებას