ბრონქიოლიტი

წყაროები

ძირითადი სტატიები

McCulloh R, Koster M, Ralston S, et al. Use of intermittent vs continuous pulse oximetry for nonhypoxemic infants and young children hospitalized for bronchiolitis: a randomized clinical trial. JAMA Pediatr. 2015 Oct;169(10):898-904.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

Cunningham S, Rodriguez A, Adams T, et al. Oxygen saturation targets in infants with bronchiolitis (BIDS): a double-blind, randomised, equivalence trial. Lancet. 2015 Sep 12;386(9998):1041-8.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

Lin J, Zhang Y, Xiong L, et al. High-flow nasal cannula therapy for children with bronchiolitis: a systematic review and meta-analysis. Arch Dis Child. 2019 Jun;104(6):564-76. აბსტრაქტი

Farley R, Spurling GK, Eriksson L, et al. Antibiotics for bronchiolitis in children under two years of age. Cochrane Database Syst Rev. 2014 Oct 9;(10):CD005189.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

Zhang L, Mendoza-Sassi RA, Wainwright C, et al. Nebulised hypertonic saline solution for acute bronchiolitis in infants. Cochrane Database Syst Rev. 2017 Dec 21;(12):CD006458.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

Liet JM, Ducruet T, Gupta V, et al. Heliox inhalation therapy for bronchiolitis in infants. Cochrane Database Syst Rev. 2015 Sep 18;(9):CD006915.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

გამოყენებული სტატიები

1. Willwerth BM, Harper MB, Greenes DS. Identifying hospitalized infants who have bronchiolitis and are at high risk for apnea. Ann Emerg Med. 2006 Oct;48(4):441-7. აბსტრაქტი

2. Schroeder AR, Mansbach JM, Stevenson M, et al. Apnea in children hospitalized with bronchiolitis. Pediatrics. 2013 Nov;132(5):e1194-201. აბსტრაქტი

3. Hall CB, Weinberg GA, Blumkin AK, et al. Respiratory syncytial virus-associated hospitalizations among children less than 24 months of age. Pediatrics. 2013;132:e341-8. აბსტრაქტი

4. Fujiogi M, Goto T, Yasunaga H, et al. Trends in bronchiolitis hospitalizations in the United States: 2000-2016. Pediatrics. 2019 Dec;144(6):e20192614.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

5. Thomas E, Mattila JM, Lehtinen P, et al. Burden of respiratory syncytial virus infection during the first year of life. J Infect Dis. 2021 Mar 3;223(5):811-7.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

6. Shi T, McAllister DA, O'Brien KL, et al. Global, regional, and national disease burden estimates of acute lower respiratory infections due to respiratory syncytial virus in young children in 2015: a systematic review and modelling study. Lancet. 2017 Sep 2;390(10098):946-58.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

7. Obando-Pacheco P, Justicia-Grande AJ, Rivero-Calle I, et al. Respiratory syncytial virus seasonality: a global overview. J Infect Dis. 2018 Apr 11;217(9):1356-64.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

8. Mansbach JM, Camargo CA Jr. Respiratory viruses in bronchiolitis and their link to recurrent wheezing and asthma. Clin Lab Med. 2009 Dec;29(4):741-55. აბსტრაქტი

9. Jackson DJ, Gangnon RE, Evans MD, et al. Wheezing rhinovirus illnesses in early life predict asthma development in high-risk children. Am J Respir Crit Care Med. 2008;178:667-72.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

10. Lukkarinen M, Koistinen A, Turunen R, et al. Rhinovirus-induced first wheezing episode predicts atopic but not nonatopic asthma at school age. J Allergy Clin Immunol. 2017 Oct;140(4):988-95. აბსტრაქტი

11. Törmänen S, Lauhkonen E, Riikonen R, et al. Risk factors for asthma after infant bronchiolitis. Allergy. 2018 Apr;73(4):916-22. აბსტრაქტი

12. Midulla F, Nicolai A, Ferrara M, et al. Recurrent wheezing 36 months after bronchiolitis is associated with rhinovirus infections and blood eosinophilia. Acta Paediatr. 2014 Oct;103(10):1094-9. აბსტრაქტი

13. Brandão HV, Vieira GO, Vieira TO, et al. Acute viral bronchiolitis and risk of asthma in schoolchildren: analysis of a Brazilian newborn cohort. J Pediatr (Rio J). 2017 May - Jun;93(3):223-9.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

14. Kenmoe S, Kengne-Nde C, Ebogo-Belobo JT, et al. Systematic review and meta-analysis of the prevalence of common respiratory viruses in children <2 years with bronchiolitis in the pre-COVID-19 pandemic era. PLoS One. 2020;15(11):e0242302.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

15. Tripp RA. Pathogenesis of respiratory syncytial virus infection. Viral Immunol. 2004;17(2):165-81. აბსტრაქტი

16. Martinez FD, Morgan WJ, Wright AL, et al. Diminished lung function as a predisposing factor for wheezing respiratory illness in infants. N Engl J Med. 1988 Oct 27;319(17):1112-7. აბსტრაქტი

17. Turner SW, Young S, Landau LI, et al. Reduced lung function both before bronchiolitis and at 11 years. Arch Dis Child. 2002 Nov;87(5):417-20. აბსტრაქტი

18. Stevenson MD, Mansbach JM, Mowad E, et al. Prenatal versus postnatal tobacco smoke exposure and intensive care use in children hospitalized with bronchiolitis. Acad Pediatr. 2016 Jul;16(5):446-52.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

19. Lanari M, Vandini S, Adorni F, et al. Prenatal tobacco smoke exposure increases hospitalizations for bronchiolitis in infants. Respir Res. 2015 Dec 22;16:152.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

20. Jones LL, Hashim A, McKeever T, et al. Parental and household smoking and the increased risk of bronchitis, bronchiolitis and other lower respiratory infections in infancy: systematic review and meta-analysis. Respir Res. 2011 Jan 10;12:5.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

21. Carugno M, Dentali F, Mathieu G, et al. PM10 exposure is associated with increased hospitalizations for respiratory syncytial virus bronchiolitis among infants in Lombardy, Italy. Environ Res. 2018 Oct;166:452-7. აბსტრაქტი

22. Kim CK, Kim SW, Park CS, et al. Bronchoalveolar lavage cytokine profiles in acute asthma and acute bronchiolitis. J Allergy Clin Immunol. 2003 Jul;112(1):64-71. აბსტრაქტი

23. Oh JW, Lee HB, Yum MK, et al. ECP level in nasopharyngeal secretions and serum from children with respiratory virus infections and asthmatic children. Allergy Asthma Proc. 2000 Mar-Apr;21(2):97-100. აბსტრაქტი

24. Legg JP, Hussain IR, Warner JA, et al. Type 1 and type 2 cytokine imbalance in acute respiratory syncytial virus bronchiolitis. Am J Respir Crit Care Med. 2003 Sep 15;168(6):633-9.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

25. Lukacs NW, Tekkanat KK, Berlin A, et al. Respiratory syncytial virus predisposes mice to augmented allergic airway responses via IL-13-mediated mechanisms. J Immunol. 2001 Jul 15;167(2):1060-5.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

26. Welliver TP, Garofalo RP, Hosakote Y, et al. Severe human lower respiratory tract illness caused by respiratory syncytial virus and influenza virus is characterized by the absence of pulmonary cytotoxic lymphocyte responses. J Infect Dis. 2007 Apr 15;195(8):1126-36. აბსტრაქტი

27. Copenhaver CC, Gern JE, Li Z, et al. Cytokine response patterns, exposure to viruses, and respiratory infections in the first year of life. Am J Respir Crit Care Med. 2004 Jul 15;170(2):175-80. აბსტრაქტი

28. Guerra S, Lohman IC, Halonen M, et al. Reduced interferon gamma production and soluble CD14 levels in early life predict recurrent wheezing by 1 year of age. Am J Respir Crit Care Med. 2004 Jan 1;169(1):70-6. აბსტრაქტი

29. Jozwik A, Habibi MS, Paras A, et al. RSV-specific airway resident memory CD8+ T cells and differential disease severity after experimental human infection. Nat Commun. 2015 Dec 21;6:10224.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

30. Arruvito L, Raiden S, Geffner J. Host response to respiratory syncytial virus infection. Curr Opin Infect Dis. 2015 Jun;28(3):259-66. აბსტრაქტი

31. Hosakote YM, Jantzi PD, Esham DL, et al. Viral-mediated inhibition of antioxidant enzymes contributes to the pathogenesis of severe respiratory syncytial virus bronchiolitis. Am J Respir Crit Care Med. 2011 Jun 1;183(11):1550-60. აბსტრაქტი

32. Pangesti KNA, El Ghany MA, Kesson AM, et al. Respiratory syncytial virus in the Western Pacific Region: a systematic review and meta-analysis. J Glob Health. 2019 Dec;9(2):020431.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

33. Townsi N, Laing IA, Hall GL, et al. The impact of respiratory viruses on lung health after preterm birth. Eur Clin Respir J. 2018 Aug 1;5(1):1487214.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

34. Friedrich L, Pitrez PM, Stein RT, et al. Growth rate of lung function in healthy preterm infants. Am J Respir Crit Care Med. 2007 Dec 15;176(12):1269-73. აბსტრაქტი

35. Allen J, Zwerdling R, Ehrenkranz R, et al. Statement on the care of the child with chronic lung disease of infancy and childhood. Am J Respir Crit Care Med. 2003 Aug 1;168(3):356-96.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

36. Rice JL, McGrath-Morrow SA, Collaco JM. Indoor air pollution sources and respiratory symptoms in bronchopulmonary dysplasia. J Pediatr. 2020 Jul;222:85-90.e2.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

37. Fauroux B, Hascoët JM, Jarreau PH, et al. Risk factors for bronchiolitis hospitalization in infants: a French nationwide retrospective cohort study over four consecutive seasons (2009-2013). PLoS One. 2020;15(3):e0229766.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

38. Centers for Disease Control and Prevention. RSV in infants and young children. Dec 2020 [internet publication].სრული ტექსტი

39. MacDonald NE, Hall CB, Suffin SC, et al. Respiratory syncytial viral infection in infants with congenital heart disease. N Engl J Med. 1982 Aug 12;307(7):397-400. აბსტრაქტი

40. Navas L, Wang E, de Carvalho V, et al. Improved outcome of respiratory syncytial virus infection in a high-risk hospitalized population of Canadian children. Pediatric Investigators Collaborative Network on Infections in Canada. J Pediatr. 1992 Sep;121(3):348-54. აბსტრაქტი

41. Lehners N, Tabatabai J, Prifert C, et al. Long-term shedding of influenza virus, parainfluenza virus, respiratory syncytial virus and nosocomial epidemiology in patients with hematological disorders. PLoS One. 2016 Feb 11;11(2):e0148258.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

42. Ralston SL, Lieberthal AS, Meissner HC, et al; American Academy of Pediatrics. Clinical practice guideline: the diagnosis, management, and prevention of bronchiolitis. Pediatrics. 2014 Nov;134(5):e1474-502.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

43. Simões EAF, Bont L, Manzoni P, et al. Past, present and future approaches to the prevention and treatment of respiratory syncytial virus infection in children. Infect Dis Ther. 2018 Mar;7(1):87-120.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

44. Committee on Infectious Diseases and Bronchiolitis Guidelines Committee, American Academy of Pediatrics. Updated guidance for palivizumab prophylaxis among infants and young children at increased risk of hospitalization for respiratory syncytial virus infection. Pediatrics. 2014 Aug;134(2):415-20. [Reaffirmed: Pediatrics. 2019 Aug;144(2):e20191767.]სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

45. Morris SK, Dzolganovski B, Beyene J, et al. A meta-analysis of the effect of antibody therapy for the prevention of severe respiratory syncytial virus infection. BMC Infect Dis. 2009 Jul 5;9:106.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

46. Bollani L, Baraldi E, Chirico G, et al. Revised recommendations concerning palivizumab prophylaxis for respiratory syncytial virus (RSV). Ital J Pediatr. 2015 Dec 15;41:97.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

47. Feltes TF, Cabalka AK, Meissner HC, et al. Palivizumab prophylaxis reduces hospitalization due to respiratory syncytial virus in young children with hemodynamically significant congenital heart disease. J Pediatr. 2003 Oct;143(4):532-40. აბსტრაქტი

48. Øymar K, Skjerven HO, Mikalsen IB. Acute bronchiolitis in infants, a review. Scand J Trauma Resusc Emerg Med. 2014 Apr 3;22:23.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

49. Zorc JJ, Hall CB. Bronchiolitis: recent evidence on diagnosis and management. Pediatrics. 2010 Feb;125(2):342-9. აბსტრაქტი

50. Sarmiento L, Rojas-Soto GE, Rodríguez-Martínez CE. Predictors of inappropriate use of diagnostic tests and management of bronchiolitis. Biomed Res Int. 2017;2017:9730696.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

51. Caballero MT, Polack FP, Stein RT. Viral bronchiolitis in young infants: new perspectives for management and treatment. J Pediatr (Rio J). 2017 Nov - Dec;93(suppl 1):75-83.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

52. Cavaye D, Roberts DP, Saravanos GL, et al. Evaluation of national guidelines for bronchiolitis: AGREEments and controversies. J Paediatr Child Health. 2019 Jan;55(1):25-31. აბსტრაქტი

53. McCulloh R, Koster M, Ralston S, et al. Use of intermittent vs continuous pulse oximetry for nonhypoxemic infants and young children hospitalized for bronchiolitis: a randomized clinical trial. JAMA Pediatr. 2015 Oct;169(10):898-904.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

54. Friedman JN, Rieder MJ, Walton JM; Canadian Paediatric Society, Acute Care Committee, Drug Therapy and Hazardous Substances Committee. Bronchiolitis: recommendations for diagnosis, monitoring and management of children one to 24 months of age. Paediatr Child Health. 2014 Nov;19(9):485-98.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

55. Cunningham S, Rodriguez A, Adams T, et al. Oxygen saturation targets in infants with bronchiolitis (BIDS): a double-blind, randomised, equivalence trial. Lancet. 2015 Sep 12;386(9998):1041-8.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

56. Paediatric Research in Emergency Departments International Collaborative (PREDICT) Network, Australasia. Australasian bronchiolitis guideline. Jul 2021 [internet publication].სრული ტექსტი

57. National Institute for Health and Care Excellence. Bronchiolitis in children: diagnosis and management. Aug 2021 [internet publication].სრული ტექსტი

58. Chao JH, Lin RC, Marneni S, et al. Predictors of airspace disease on chest x-ray in emergency department patients with clinical bronchiolitis: a systematic review and meta-analysis. Acad Emerg Med. 2016 Oct;23(10):1107-18.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

59. Ecochard-Dugelay E, Beliah M, Perreaux F, et al. Clinical predictors of radiographic abnormalities among infants with bronchiolitis in a paediatric emergency department. BMC Pediatr. 2014 Jun 6;14:143.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

60. Allen JL, Wolfson MR, McDowell K, et al. Thoracoabdominal asynchrony in infants with airflow obstruction. Am Rev Respir Dis. 1990 Feb;141(2):337-42. აბსტრაქტი

61. Schuh S, Freedman S, Coates A, et al. Effect of oximetry on hospitalization in bronchiolitis: a randomized clinical trial. JAMA. 2014 Aug 20;312(7):712-8. აბსტრაქტი

62. American Thoracic Society; European Respiratory Society. ATS/ERS statement: raised volume forced expirations in infants: guidelines for current practice. Am J Respir Crit Care Med. 2005 Dec 1;172(11):1463-71.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

63. Palmer J, Allen J, Mayer O. Tidal breathing analysis. NeoReviews. 2004;5:E186-93.სრული ტექსტი

64. Lin J, Zhang Y, Xiong L, et al. High-flow nasal cannula therapy for children with bronchiolitis: a systematic review and meta-analysis. Arch Dis Child. 2019 Jun;104(6):564-76. აბსტრაქტი

65. Moreel L, Proesmans M. High flow nasal cannula as respiratory support in treating infant bronchiolitis: a systematic review. Eur J Pediatr. 2020 May;179(5):711-8. აბსტრაქტი

66. O'Brien S, Craig S, Babl FE, et al. 'Rational use of high-flow therapy in infants with bronchiolitis. What do the latest trials tell us?' A Paediatric Research in Emergency Departments International Collaborative perspective. J Paediatr Child Health. 2019 Jul;55(7):746-52. აბსტრაქტი

67. Franklin D, Babl FE, Schlapbach LJ, et al. A randomized trial of high-flow oxygen therapy in infants with bronchiolitis. N Engl J Med. 2018 Mar 22;378(12):1121-31.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

68. Jat KR, Mathew JL. Continuous positive airway pressure (CPAP) for acute bronchiolitis in children. Cochrane Database Syst Rev. 2019 Jan 31;(1):CD010473.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

69. Combret Y, Prieur G, LE Roux P, et al. Non-invasive ventilation improves respiratory distress in children with acute viral bronchiolitis: a systematic review. Minerva Anestesiol. 2017 Jun;83(6):624-37.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

70. Hernandez E, Khoshoo V, Thoppil D, et al. Aspiration: a factor in rapidly deteriorating bronchiolitis in previously healthy infants? Pediatr Pulmonol. 2002 Jan;33(1):30-1. აბსტრაქტი

71. Oakley E, Borland M, Neutze J, et al. Nasogastric hydration versus intravenous hydration for infants with bronchiolitis: a randomised trial. Lancet Respir Med. 2013 Apr;1(2):113-20. აბსტრაქტი

72. Valla FV, Baudin F, Demaret P, et al. Nutritional management of young infants presenting with acute bronchiolitis in Belgium, France and Switzerland: survey of current practices and documentary search of national guidelines worldwide. Eur J Pediatr. 2019 Mar;178(3):331-40. აბსტრაქტი

73. American Academy of Pediatrics. Respiratory syncytial virus. In: Kimberlin DW, Barnett ED, Lynfield R, et al, eds. Red Book (2021). Report of the Committee on Infectious Diseases. 32nd ed. Elk Grove Village, IL: American Academy of Pediatrics; 2021:628-36.სრული ტექსტი

74. Fernandes RM, Bialy LM, Vandermeer B, et al. Glucocorticoids for acute viral bronchiolitis in infants and young children. Cochrane Database Syst Rev. 2013 Jun 4;(6):CD004878.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

75. Alansari K, Sakran M, Davidson BL, et al. Oral dexamethasone for bronchiolitis: a randomized trial. Pediatrics. 2013 Oct;132(4):e810-6. აბსტრაქტი

76. Shein SL, Rotta AT, Speicher R, et al. Corticosteroid therapy during acute bronchiolitis in patients who later develop asthma. Hosp Pediatr. 2017 Jul;7(7):403-9.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

77. Gadomski AM, Scribani MB. Bronchodilators for bronchiolitis. Cochrane Database Syst Rev. 2014 Jun 17;(6):CD001266.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

78. Ralston S, Hill V, Waters A. Occult serious bacterial infection in infants younger than 60 to 90 days with bronchiolitis: a systematic review. Arch Pediatr Adolesc Med. 2011 Oct;165(10):951-6. აბსტრაქტი

79. Pinto LA, Pitrez PM, Luisi F, et al. Azithromycin therapy in hospitalized infants with acute bronchiolitis is not associated with better clinical outcomes: a randomized, double-blinded, and placebo-controlled clinical trial. J Pediatr. 2012 Dec;161(6):1104-8. აბსტრაქტი

80. Farley R, Spurling GK, Eriksson L, et al. Antibiotics for bronchiolitis in children under two years of age. Cochrane Database Syst Rev. 2014 Oct 9;(10):CD005189.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

81. McDaniel CE, Ralston S, Lucas B, et al. Association of diagnostic criteria with urinary tract infection prevalence in bronchiolitis: a systematic review and meta-analysis. JAMA Pediatr. 2019 Mar 1;173(3):269-77.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

82. Zhang L, Mendoza-Sassi RA, Wainwright C, et al. Nebulised hypertonic saline solution for acute bronchiolitis in infants. Cochrane Database Syst Rev. 2017 Dec 21;(12):CD006458.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

83. Brooks CG, Harrison WN, Ralston SL, et al. Association between hypertonic saline and hospital length of stay in acute viral bronchiolitis: a reanalysis of 2 meta-analyses. JAMA Pediatr. 2016 Jun 1;170(6):577-84.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

84. Heikkilä P, Renko M, Korppi M. Hypertonic saline inhalations in bronchiolitis - a cumulative meta-analysis. Pediatr Pulmonol. 2018 Feb;53(2):233-42. აბსტრაქტი

85. Harrison W, Angoulvant F, House S, et al. Hypertonic saline in bronchiolitis and type I error: a trial sequential analysis. Pediatrics. 2018 Sep;142(3):e20181144.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

86. Enriquez A, Chu IW, Mellis C, et al. Nebulised deoxyribonuclease for viral bronchiolitis in children younger than 24 months. Cochrane Database Syst Rev. 2012 Nov 14;(11):CD008395.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

87. Hartling L, Bialy LM, Vandermeer B, et al. Epinephrine for bronchiolitis. Cochrane Database Syst Rev. 2011 Jun 15;(6):CD003123.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

88. Hartling L, Fernandes RM, Bialy L, et al. Steroids and bronchodilators for acute bronchiolitis in the first two years of life: systematic review and meta-analysis. BMJ. 2011 Apr 6;342:d1714.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

89. Plint AC, Johnson DW, Patel H, et al. Pediatric Emergency Research Canada (PERC). Epinephrine and dexamethasone in children with bronchiolitis. N Engl J Med. 2009 May 14;360(20):2079-89.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

90. Roqué i Figuls M, Giné-Garriga M, Granados Rugeles C, et al. Chest physiotherapy for acute bronchiolitis in paediatric patients between 0 and 24 months old. Cochrane Database Syst Rev. 2016 Feb 1;(2):CD004873.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

91. Gajdos VK, Katsahian S, Beydon N, et al. Effectiveness of chest physiotherapy in infants hospitalized with acute bronchiolitis: a multicenter, randomized, controlled trial. PLoS Med. 2010 Sep 28;7(9):e1000345.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

92. Gomes GR, Donadio MVF. Effects of the use of respiratory physiotherapy in children admitted with acute viral bronchiolitis. Arch Pediatr. 2018 Aug;25(6):394-8. აბსტრაქტი

93. Luchetti M, Ferrero F, Gallini C, et al. Multicenter, randomized, controlled study of porcine surfactant in severe respiratory syncytial virus-induced respiratory failure. Pediatr Crit Care Med. 2002 Jul;3(3):261-8. აბსტრაქტი

94. Tibby SM, Hatherill M, Wright SM, et al. Exogenous surfactant supplementation in infants with respiratory syncytial virus bronchiolitis. Am J Respir Crit Care Med. 2000 Oct;162(4 Pt 1):1251-6. აბსტრაქტი

95. Barreira ER, Precioso AR, Bousso A. Pulmonary surfactant in respiratory syncytial virus bronchiolitis: the role in pathogenesis and clinical implications. Pediatr Pulmonol. 2011 May;46(5):415-20. აბსტრაქტი

96. Jat KR, Chawla D. Surfactant therapy for bronchiolitis in critically ill infants. Cochrane Database Syst Rev. 2015 Aug 24;(8):CD009194.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

97. Martinon-Torres F, Rodriguez-Nunez A, Martinon-Sanchez JM. Heliox therapy in infants with acute bronchiolitis. Pediatrics. 2002 Jan;109(1):68-73. აბსტრაქტი

98. Liet JM, Ducruet T, Gupta V, et al. Heliox inhalation therapy for bronchiolitis in infants. Cochrane Database Syst Rev. 2015 Sep 18;(9):CD006915.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

99. Kim IK, Phrampus E, Sikes K, et al. Helium-oxygen therapy for infants with bronchiolitis: a randomized controlled trial. Arch Pediatr Adolesc Med. 2011 Dec;165(12):1115-22. აბსტრაქტი

100. Chowdhury MM, McKenzie SA, Pearson CC, et al. Heliox therapy in bronchiolitis: phase III multicenter double-blind randomized controlled trial. Pediatrics. 2013 Apr;131(4):661-9. აბსტრაქტი

101. Amirav I, Luder AS, Kruger N, et al. A double-blind, placebo-controlled, randomized trial of montelukast for acute bronchiolitis. Pediatrics. 2008 Dec;122(6):e1249-55. აბსტრაქტი

102. Kim CK, Choi J, Kim HB, et al. A randomized intervention of montelukast for post-bronchiolitis: effect on eosinophil degranulation. J Pediatr. 2010 May;156(5):749-54. აბსტრაქტი

103. Bisgaard H, Flores-Nunez A, Goh A, et al. Study of montelukast for the treatment of respiratory symptoms of post-respiratory syncytial virus bronchiolitis in children. Am J Resp Crit Care Med. 2008 Oct 15;178(8):854-60.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

104. Proesmans M, Sauer K, Govaere E, et al. Montelukast does not prevent reactive airway disease in young children hospitalized for RSV bronchiolitis. Acta Paediatr. 2009 Nov;98(11):1830-4. აბსტრაქტი

105. Zedan M, Gamil N, El-Assmy M, et al. Montelukast as an episodic modifier for acute viral bronchiolitis: a randomized trial. Allergy Asthma Proc. 2010 Mar-Apr;31(2):147-53. აბსტრაქტი

106. Liu F, Ouyang J, Sharma AN, et al. Leukotriene inhibitors for bronchiolitis in infants and young children. Cochrane Database Syst Rev. 2015 Mar 16;(3):CD010636.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

107. Pérez-Gutiérrez F, Otárola-Escobar I, Arenas D. Are leukotriene inhibitors useful for bronchiolitis? Medwave. 2016 Dec 16;16(suppl 5):e6799. აბსტრაქტი

108. Alansari K, Toaimah FH, Khalafalla H, et al. Caffeine for the treatment of apnea in bronchiolitis: a randomized trial. J Pediatr. 2016 Oct;177:204-11.e3. აბსტრაქტი

109. Marchisio P, Consonni D, Baggi E, et al. Vitamin D supplementation reduces the risk of acute otitis media in otitis-prone children. Pediatr Infect Dis J. 2013 Oct;32(10):1055-60.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

110. Forno E, Bacharier LB, Phipatanakul W, et al. Effect of vitamin D3 supplementation on severe asthma exacerbations in children with asthma and low vitamin D levels: the VDKA randomized clinical trial. JAMA. 2020 Aug 25;324(8):752-60.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

111. Zisi D, Challa A, Makis A. The association between vitamin D status and infectious diseases of the respiratory system in infancy and childhood. Hormones (Athens). 2019 Dec;18(4):353-63.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

112. Saad K, Abd Aziz NHR, El-Houfey AA, et al. Trial of vitamin D supplementation in infants with bronchiolitis: a randomized, double-blind, placebo-controlled study. Pediatr Allergy Immunol Pulmonol. 2015;28(2):102-6.სრული ტექსტი

113. Mahyar A, Ayazi P, Ahmadi NK, et al. Zinc sulphate for acute bronchiolitis: a double-blind placebo-controlled trial. Infez Med. 2016 Dec 1;24(4):331-6. აბსტრაქტი

114. Tal A, Greenberg D, Av-Gay Y, et al. Nitric oxide inhalations in bronchiolitis: a pilot, randomized, double-blinded, controlled trial. Pediatr Pulmonol. 2018 Jan;53(1):95-102. აბსტრაქტი

115. Goldbart A, Golan-Tripto I, Pillar G, et al. Inhaled nitric oxide therapy in acute bronchiolitis: a multicenter randomized clinical trial. Sci Rep. 2020 Jun 15;10(1):9605.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

116. Zhou Y, Bacharier LB, Isaacson-Schmid M, et al. Azithromycin therapy during respiratory syncytial virus bronchiolitis: upper airway microbiome alterations and subsequent recurrent wheeze. J Allergy Clin Immunol. 2016 Oct;138(4):1215-9.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

117. Shang X, Liabsuetrakul T, Sangsupawanich P, et al. Efficacy and safety of Laggera pterodonta in children 3-24 months with acute bronchiolitis: a randomized controlled trial. Clin Respir J. 2017 May;11(3):296-304. აბსტრაქტი

118. Sigurs N, Gustafsson PM, Bjarnason R, et al. Severe respiratory syncytial virus bronchiolitis in infancy and asthma and allergy at age 13. Am J Respir Crit Care Med. 2005 Jan 15;171(2):137-41.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

119. Wu P, Dupont WD, Griffin MR, et al. Evidence of a causal role of winter virus infection during infancy in early childhood asthma. Am J Respir Crit Care Med. 2008 Dec 1;178(11):1123-9. აბსტრაქტი

120. Thomsen SF, van der Sluis S, Stensballe LG, et al. Exploring the association between severe respiratory syncytial virus infection and asthma: a registry-based twin study. Am J Respir Crit Care Med. 2009 Jun 15;179(12):1091-7. აბსტრაქტი

ამ მასალის გამოყენება ექვემდებარება ჩვენს განცხადებას