საერთაშორისო გაიდლაინები

ევროპა

ავტორი:Public Health England

ბოლო გამოქვეყნება:2019

ავტორი:Public Health England Advisory Committee on Dangerous Pathogens

ბოლო გამოქვეყნება:2015

ავტორი:European Centre for Disease Prevention and Control

ბოლო გამოქვეყნება:2014

ჩრდილოეთი ამერიკა

ავტორი:Centers for Disease Control and Prevention

ბოლო გამოქვეყნება:2019

ავტორი:Centers for Disease Control and Prevention

ბოლო გამოქვეყნება:2018

ავტორი:Centers for Disease Control and Prevention

ბოლო გამოქვეყნება:2018

ავტორი:Centers for Disease Control and Prevention

ბოლო გამოქვეყნება:2018

ავტორი:Centers for Disease Control and Prevention

ბოლო გამოქვეყნება:2018

ავტორი:Centers for Disease Control and Prevention

ბოლო გამოქვეყნება:2018

ავტორი:Centers for Disease Control and Prevention

ბოლო გამოქვეყნება:2016

ოკეანეთი

ავტორი:Department of Health (Australia)

ბოლო გამოქვეყნება:2019

დანარჩენი მსოფლიო

ავტორი:World Health Organization

ბოლო გამოქვეყნება:2020

ავტორი:World Health Organization

ბოლო გამოქვეყნება:2019

ავტორი:World Health Organization

ბოლო გამოქვეყნება:2017

ავტორი:World Health Organization

ბოლო გამოქვეყნება:2016

ავტორი:World Health Organization

ბოლო გამოქვეყნება:2016

ავტორი:World Health Organization; Centers for Disease Control and Prevention

ბოლო გამოქვეყნება:2015

ავტორი:World Health Organization

ბოლო გამოქვეყნება:2015

ავტორი:World Health Organization

ბოლო გამოქვეყნება:2015

ავტორი:World Health Organization

ბოლო გამოქვეყნება:2014

ავტორი:World Health Organization

ბოლო გამოქვეყნება:2014

ავტორი:World Health Organization

ბოლო გამოქვეყნება:2014

ავტორი:Medecins Sans Frontieres

ბოლო გამოქვეყნება:2008

ამ მასალის გამოყენება ექვემდებარება ჩვენს განცხადებას