საერთაშორისო გაიდლაინები

ევროპა

ავტორი:Institute of Development Studies; University of Sussex; University of Exeter; London School of Hygiene and Tropical Medicine

ბოლო გამოქვეყნება:2018

ავტორი:Public Health England

ბოლო გამოქვეყნება:2016

ავტორი:Public Health England

ბოლო გამოქვეყნება:2016

ავტორი:Public Health England

ბოლო გამოქვეყნება:2015

ავტორი:Public Health England Advisory Committee on Dangerous Pathogens

ბოლო გამოქვეყნება:2015

ავტორი:The College of Emergency Medicine; Public Health England

ბოლო გამოქვეყნება:2014

ავტორი:European Centre for Disease Prevention and Control

ბოლო გამოქვეყნება:2014

ავტორი:European Centre for Disease Prevention and Control

ბოლო გამოქვეყნება:2014

ავტორი:European Centre for Disease Prevention and Control

ბოლო გამოქვეყნება:2014

ავტორი:Royal College of Obstetricians and Gynaecologists

ბოლო გამოქვეყნება:2014

ავტორი:European Centre for Disease Prevention and Control

ბოლო გამოქვეყნება:2014

ავტორი:European Centre for Disease Prevention and Control

ბოლო გამოქვეყნება:2014

ჩრდილოეთი ამერიკა

ავტორი:Centers for Disease Control and Prevention

ბოლო გამოქვეყნება:2018

ავტორი:Centers for Disease Control and Prevention

ბოლო გამოქვეყნება:2017

ავტორი:Centers for Disease Control and Prevention

ბოლო გამოქვეყნება:2017

ავტორი:Centers for Disease Control and Prevention

ბოლო გამოქვეყნება:2016

ავტორი:Centers for Disease Control and Prevention

ბოლო გამოქვეყნება:2016

ავტორი:Centers for Disease Control and Prevention

ბოლო გამოქვეყნება:2015

ავტორი:Centers for Disease Control and Prevention

ბოლო გამოქვეყნება:2015

ავტორი:Centers for Disease Control and Prevention

ბოლო გამოქვეყნება:2015

ავტორი:Canadian Critical Care Society

ბოლო გამოქვეყნება:2014

ოკეანეთი

ავტორი:Department of Health (Australia)

ბოლო გამოქვეყნება:2018

აზია

ავტორი:Ministry of Health (Sultanate of Oman)

ბოლო გამოქვეყნება:2014

დანარჩენი მსოფლიო

ავტორი:World Health Organization

ბოლო გამოქვეყნება:2017

ავტორი:World Health Organization

ბოლო გამოქვეყნება:2016

ავტორი:World Health Organization

ბოლო გამოქვეყნება:2016

ავტორი:World Health Organization

ბოლო გამოქვეყნება:2015

ავტორი:World Health Organization

ბოლო გამოქვეყნება:2015

ავტორი:World Health Organization; Centers for Disease Control and Prevention

ბოლო გამოქვეყნება:2015

ავტორი:World Health Organization

ბოლო გამოქვეყნება:2015

ავტორი:World Health Organization

ბოლო გამოქვეყნება:2015

ავტორი:World Health Organization

ბოლო გამოქვეყნება:2015

ავტორი:World Health Organization

ბოლო გამოქვეყნება:2014

ავტორი:World Health Organization

ბოლო გამოქვეყნება:2014

ავტორი:World Health Organization

ბოლო გამოქვეყნება:2014

ავტორი:World Health Organization

ბოლო გამოქვეყნება:2014

ავტორი:World Health Organization

ბოლო გამოქვეყნება:2014

ავტორი:Medecins Sans Frontieres

ბოლო გამოქვეყნება:2008

ამ მასალის გამოყენება ექვემდებარება ჩვენს წესებს