ადამიანის იმუნოდეფიციტის ვირუსის მიმოხილვა

წყაროები

გამოყენებული სტატიები

1. Centers for Disease Control and Prevention. Sexually transmitted infections treatment guidelines, 2021. Jul 2021 [internet publication].სრული ტექსტი

2. World Health Organization. HIV/AIDS. Nov 2020 [internet publication].სრული ტექსტი

3. U.S. Department of Health and Human Services. Panel on Antiretroviral Guidelines for Adults and Adolescents. Guidelines for the use of antiretroviral agents in adults and adolescents with HIV. Sep 2022 [internet publication].სრული ტექსტი

4. Joint United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS). UNAIDS data 2021. Nov 2021 [internet publication].სრული ტექსტი

5. Pinto LA, Landay AL, Berzofsky JA, et al. Immune response to human immunodeficiency virus (HIV) in healthcare workers occupationally exposed to HIV-contaminated blood. Am J Med. 1997 May 19;102(5b):21-4. აბსტრაქტი

6. Spira AI, Marx PA, Patterson BK, et al. Cellular targets of infection and route of viral dissemination after an intravaginal inoculation of simian immunodeficiency virus into rhesus macaques. J Exp Med. 1996 Jan 1;183(1):215-25.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

7. Palella FJ Jr, Delaney KM, Moorman AC, et al. Declining morbidity and mortality among patients with advanced human immunodeficiency virus infection. HIV Outpatient Study Investigators. N Engl J Med. 1998 Mar 26;338(13):853-60.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

8. Eid AJ, Razonable RR. Valganciclovir for the treatment of cytomegalovirus retinitis in patients with AIDS. Expert Rev Ophthalmol. 2007;2:351-61.

9. Razonable RR, Humar A, AST Infectious Diseases Community of Practice. Cytomegalovirus in solid organ transplantation. Am J Transplant. 2013 Mar;13 Suppl 4:93-106.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

10. Chang Y, Cesarman E, Pessin MS, et al. Identification of herpesvirus-like DNA sequences in AIDS-associated Kaposi's sarcoma. Science. 1994 Dec 16;266(5192):1865-9. აბსტრაქტი

ამ მასალის გამოყენება ექვემდებარება ჩვენს განცხადებას