ადამიანის იმუნოდეფიციტის ვირუსის მიმოხილვა

წყაროები

ძირითადი სტატიები

U.S. Department of Health and Human Services. Panel on Antiretroviral Guidelines for Adults and Adolescents. Guidelines for the use of antiretroviral agents in adults and adolescents with HIV. Dec 2019 [internet publication].სრული ტექსტი

გამოყენებული სტატიები

1. Centers for Disease Control and Prevention. 2015 sexually transmitted diseases treatment guidelines. 2015 [internet publication].სრული ტექსტი

2. World Health Organization. HIV/AIDS. Nov 2017 [internet publication].სრული ტექსტი

3. U.S. Department of Health and Human Services. Panel on Antiretroviral Guidelines for Adults and Adolescents. Guidelines for the use of antiretroviral agents in adults and adolescents with HIV. Dec 2019 [internet publication].სრული ტექსტი

ამ მასალის გამოყენება ექვემდებარება ჩვენს წესებს