მწვავე კორონარული სინდრომის მიმოხილვა

ბოლო მიმოხილვა: 3 Nov 2023
ბოლო განახლება: 25 Oct 2022

This page compiles our content related to მწვავე კორონარული სინდრომის მიმოხილვა. For further information on diagnosis and treatment, follow the links below to our full BMJ Best Practice topics on the relevant conditions and symptoms.

შესავალი

დაავადება/მდგომარეობა
აღწერა

არასტაბილური სტენოკარდია

არასტაბილური სტენოკარდია (UA) არის მწვავე კორონარული სინდრომი, რომელიც განისაზღვრება მიოკარდიუმის დაზიანების ბიოქიმიური ნიშნების არარსებობით.[4] არასტაბილური ანგინის კლინიკური ნიშნები მოიცავს გახანგრძლივებულ (>20 წუთზე მეტ) მოსვენების სტენოკარდიას; ძლიერი სტენოკადიის თავიდან დაწყებას; სტენოკარდიას, რომლის სიხშირე ან ხანგრძლივობა მატულობს ან რომლის ზღურბლი მცირდება; ან სტენოკარდია, რომელიც ვითარდება მიოკარდიუმის ინფარქტის ბოლოდროინდელი ეპიზოდის შემდეგ.[4] ეკგ შეიძლება იყოს ნორმალური ან შეიძლება გამოავლინოს ST სეგმენტის დეპრესია, გარდამავალი ST სეგმენტის ელევაცია ან T ტალღის ინვერსია.[4] გულის ბიომარკერები (მაღალი მგრძნობელობის გულის ტროპონინები) უნდა გაიზომოს პაციენტის ვიზიტისას, რათა გამოირიცხოს მიოკარდიუმის მწვავე ინფარქტი; შეიძლება საჭირო გახდეს შემდგომი/სერიული გაზომვები.[4][5] საეჭვო UA-ს მქონე პაციენტების ადრეული მართვა მიმართულია საწყის ჩარევებზე და ტრიაჟზე, წინასწარი დიაგნოზის შესაბამისად.

მიოკარდუმის ინფარქტი, ST-სეგმენტის ელევაციის გარეშე მიმდინარე

მიოკარდიუმის ინფარქტი ST სეგმენტის ელევაციის გარეშე (NSTEMI) არის მწვავე იშემიური მოვლენა, რომელიც იწვევს მიოციტების ნეკროზს. თავდაპირველ ეკგ-ზე შესაძლოა გამოვლინდეს იშემიური ცვლილებები, როგორებიცაა ST სეგმენტის დეპრესია, T კბილის ინვერსიები ან ST სეგმენტის გარდამავალი ელევაციები; თუმცა ეკგ შესაძლოა იყოს ნორმაში ან ავლენდეს არასპეციფიკურ ცვლილებებს. განსხვავება არასტაბილური სტენოკარდიისგან (UA) ემყარება გულის ბიომარკერებს; მაღალი მგრძნობელობის გულის ტროპონინები მომატებულია (ნორმის 99-ე პერცენტილი) პაციენტის მოსვლისას ან ST სეგმენტის ელევაციის გარეშე მიმდინარე მიოკარდიუმის ინფარქტიდან რამდენიმე საათის შემდეგ.[3] მკურნალობის მიზანია იშემიის მოხსნა, შემდგომი თრომბოზის ან ემბოლიის პრევენცია და ჰემოდინამიკური სტატუსის სტაბილიზაცია. შემდგომი მკურნალობისთვის საჭიროა რისკების ადრეული სტარტიფიკაცია.

მიოკარდიუმის ინფარქტი, ST-სეგმენტის ელევაციით მიმდინარე

ST სეგმენტის ელევაციით მიმდინარე მიოკარდიუმის ინფარქტის შემთხვევაზე ეჭვი მაშინ გვაქვს, როდესაც პაციენტს აღენიშნება ST სეგმენტის მუდმივი ელევაცია ეკგ-ს ორ ან მეტ ანატომიურად მიმდებარე განხრაში, კლინიკურად თანმიმდევრული ანამნეზის კონტექსტში.[1] მომატებულია გულის ბიომარკერები (ტროპონინები). თუმცა, მკურნალობა დაუყოვნებლივ უნდა დაიწყოს პაციენტებში, რომლებსაც აქვთ ტიპური ისტორია და ეკგ ცვლილებები, ლაბორატორიული შედეგების მოლოდინის გარეშე. დაუყონებლივ და სწრაფ რეპერფუზიას შეუძლია უზრუნველყოს პრევენცია ან მინიმუმამდე დაიყვანოს მიოკარდიუმის დაზიანება და გააუმჯობესოს გადარჩენადობისა და გამოჯანმრთელების შანსები.[6]

კონტრიბუტორები

ავტორები

Editorial Team

BMJ Publishing Group

გაფრთხილება:

This overview has been compiled using the information in existing sub-topics.

ამ მასალის გამოყენება ექვემდებარება ჩვენს განცხადებას