მწვავე კორონარული სინდრომის მიმოხილვა

ბოლო მიმოხილვა: 28 ოქტომბერი 2022
ბოლო განახლება: 25 ოქტომბერი 2019

შესავალი

დაავადება/მდგომარეობა
აღწერა

არასტაბილური სტენოკარდია

არასტაბილური სტენოკარდია (UA) არის მწვავე კორონარული სინდრომი, რომელიც განისაზღვრება მიოკარდიუმის დაზიანების ბიოქიმიური ნიშნების არარსებობით.[3] კლინიკური ნიშნები მოიცავს გახანგრძლივებულ (>20 წუთზე მეტ) მოსვენების სტენოკარდიას; ძლიერი სტენოკადიის თავიდან დაწყებას; სტენოკარდიას, რომლის სიხშირე ან ხანგრძლივობა მატულობს ან რომლის ზღურბლი მცირდება; ან სტენოკარდია, რომელიც ვითარდება მიოკარდიუმის ინფარქტის ბოლოდროინდელი ეპიზოდის შემდეგ. ეკგ-ზე ჩვეულებრივ ჩანს ST-სეგმენტის დეპრესია და T კბილის ინვერსია, თუმცა ის შეიძლება ნორმალურიც იყოს.[3] საეჭვო UA-ს მქონე პაციენტების ადრეული მართვა მიმართულია საწყის ჩარევებზე და ტრიაჟზე, წინასწარი დიაგნოზის შესაბამისად. როცა შესაძლებელია გულის ბიომარკერების გაზომვა, UA-ს დიაგნოზი დგინდება, როცა კრეატინ კინაზა-MB ან ტროპონინი მომატებული არ არის. თუმცა, უფრო და უფრო მგრძნობიარე მარკერების ხელმისაწვდომობის გამო, არასტაბილური სტენოკარდიის დიაგნოზი უფრო იშვიათია.[2]

მიოკარდიუმის ინფარქტი ST სეგმენტის ელევაციის გარეშე (NSTEMI) არის მწვავე იშემიური მოვლენა, რომელიც იწვევს მიოციტების ნეკროზს. ეკგ-ზე შესაძლოა გამოვლინდეს ST სეგმენტის დეპრესია, ST სეგმენტის გარდამავალი ელევაცია ან T კბილის ინვერსია; თუმცა ეკგ შესაძლოა იყოს ნორმალური ან ჩანდეს არასპეციფიკური ცვლილებები. განსხვავება არასტაბილურ სტენოკარდიასთან (UA) მდგომარეობს გულის ბიომარკერებში; NSTEMI-ის შემთხვევაში ისინი თავიდანვე მომატებულია ან რამდენიმე საათში იმატებს, ხოლო UA-ს დროს სერიული გაზომვებით ნორმალურია.[2] მკურნალობის მიზანია იშემიის მოხსნა, შემდგომი თრომბოზის ან ემბოლიის პრევენცია და ჰემოდინამიკური სტატუსის სტაბილიზაცია. შემდგომი მკურნალობისთვის საჭიროა რისკების ადრეული სტარტიფიკაცია.

მიოკარდიუმის ინფარქტი, ST-სეგმენტის ელევაციით მიმდინარე

ST-ელევაციით მიმდინარე მიოკარდიუმის ინფარქტი (STEMI) სავარაუდოა, როცა პაციენტს აქვს თანმიმდევრული კლინიკური ანამნეზი, ხოლო ეკგ-ზე ვლინდება ST სეგმენტის პერსისტენტული ელევაცია (>20 წუთზე მეტი) ორ ან მეტ ანატომიურად დაკავშირებულ განხრაში, ან ახლადგამოვლენილი მარცხენა ტოტის ბლოკადა.[1] გულის ბიომარკერები მომატებულია. სწრაფი და დაუყოვნებელი რევასკულარიზაცია კანშიგა კორონარული ჩარევით პირველი გამოვლინებიდან 90 წუთის განმავლობაში, ან თრომბოლიზისი სიმპტომების დაწყებიდან 12 საათის განმავლობაში ხელს უშლის ან ამცირებს მიოკარდიუმის დაზიანებას, ასევე მწვავე გართულებების პრევენციის გზით აქვეითებს ავადობას და სიკვდილობას. [ Cochrane Clinical Answers logo ]

კონტრიბუტორები

ავტორები

Editorial Team

BMJ Publishing Group

გაფრთხილება:

This overview has been compiled using the information in existing sub-topics.

 • მტკიცებულება

  How do drug-eluting stents compare with bare-metal stents for people with acute coronary syndrome?

  მეტი მტკიცებულება
 • პაციენტის ბროშურები

  What you can do to prevent another heart attack

  Heart attack: what is it?

  მეტი პაციენტის ბროშურები
 • padlock-lockedLog in or subscribe to access all of BMJ Best Practice

ამ მასალის გამოყენება ექვემდებარება ჩვენს წესებს